intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu mẫu " Báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

459
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ và tình hình phân phối chênh lệch thu chi " Mẫu số B 13 ­- H

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ"

  1. Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 13 ­ H BÁO CÁO THU CHI VỀ PHÍ HÀNG DỰ TRỮ VÀ TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI CHÊNH LỆCH THU CHI Năm :................... S Chỉ tiêu Mã  Tổng  Trong đó T số số Phí  Phí  Phí bảo quản T mua bán Tổng số Trong đó TX Không  CO2 Kê lót Khác TX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. Thực hiện 1 Phí được hưởng theo định mức 01 2 Chi thực tế về phí 02 3 Chênh lệch phí định mức và thực  03 tế II. Phân phối 4 Nộp cấp trên 04 5 Bổ sung nguồn kinh phí 05 6 Trích lập quỹ cơ quan 06 7 Chênh lệch thu chi chưa phân  07 phối Lập, ngày … tháng … năm …
  2. 2 Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2