intTypePromotion=1

Báo cáo Định hướng chiến lược năng lượng

Chia sẻ: Ngat Ngat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
44
lượt xem
4
download

Báo cáo Định hướng chiến lược năng lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo định hướng này hình thành nên cơ sở cho việc tham vấn để xây dựng chiến lược ngành năng lượng của Ngân Hàng Thế Giới (WBG) mà được dự kiến sẽ được trình bày trước Ban giám đốc điều hành WBG vào đầu năm 2011. Tiến trình tham vấn, dựa trên báo cáo định hướng này, sẽ được bắt đầu hoạt động liên tục vào tháng 5 năm 2010. Các ý kiến về báo cáo định hướng này được đưa ra sẽ hướng dẫn cho việc xây dựng chiến lược này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Định hướng chiến lược năng lượng

Nhóm Ngân hàng Thế giới<br /> <br /> Báo cáo Định hướng<br /> Chiến lược Năng lượng<br /> (Bản dịch tham khảo)<br /> <br /> Mạng lưới phát triển bền vững<br /> <br /> Tháng 10/2009<br /> <br /> Mục lục<br /> Danh sách các từ viết tắt .....................................................................................................<br /> Báo cáo định hướng Chiến lược Năng lượng của Ngân hàng Thế giới ..............................<br /> Bối cảnh ..............................................................................................................................<br /> Các diễn tiến mới nhất và triển vọng ..................................................................................<br /> Chiến lược và hiệu quả ngành năng lượng của Ngân hàng Thế giới trong những năm gần<br /> đây .......................................................................................................................................<br /> Mục tiêu và Phương pháp ...................................................................................................<br /> Phạm vi ...............................................................................................................................<br /> Đề xuất lĩnh vực hoạt động .................................................................................................<br /> Lĩnh vực triển khai ..............................................................................................................<br /> Các bước xây dựng chiến lược ...........................................................................................<br /> Tham vấn ý kiến các bên ....................................................................................................<br /> Phụ lục 1: Phạm vi hoạt động của ngành năng lượng .........................................................<br /> Phụ lục 2: Các nội dung ưu tiên của ngành năng lượng của các nước đối tác của Ngân<br /> hàng thế giới và đề xuất lĩnh vực tập trung của Ngân hàng Thế giới .................................<br /> Phụ lục 3: Đề cương phát triển năng lượng ........................................................................<br /> Phụ lục 4: Các nghiên cứu tổng quan .................................................................................<br /> Tài liệu tham khảo ..............................................................................................................<br /> <br /> Hình minh họa<br /> Hình 1 Hoạt động liên quan đến năng lượng của Ngân hàng Thế giới<br /> Hình 2 Thất bại trong hoạt động của Ngân hàng Thế giới trong Năm tài khóa 03-09 tính<br /> theo viện nghiên cứu ...........................................................................................................<br /> Hình 3 Khung Chiến lược năng lượng ................................................................................<br /> Hình 4 Tiếp cận Điện và Khí thải CO2...............................................................................<br /> Hình 5 Số giờ mất điện .......................................................................................................<br /> <br /> Bảng<br /> Bảng 1 Khung thời gian của chiến lược năng lượng .........................................................<br /> <br /> Danh sách các từ viết tắt<br /> CAS<br /> CEIF<br /> CIF<br /> CO2<br /> CTF<br /> DCCSF<br /> EI<br /> EITI<br /> FFT<br /> FY<br /> GDP<br /> GEF<br /> GHG<br /> IBRD<br /> IDA<br /> IEA<br /> IEG<br /> IFC<br /> INFRA<br /> MIGA<br /> OECD<br /> QAG<br /> SIAP<br /> SREP<br /> WBG<br /> <br /> Chiến lược hỗ trợ quốc gia<br /> Khung đầu tư năng lượng sạch và phát triển<br /> Quỹ đầu tư khí hậu<br /> các-bon đi-ô-xít<br /> Quỹ công nghệ sạch<br /> Phát triển và biến đổi khí hậu: Khung chiến lược cho Ngân hàng Thế giới<br /> công nghiệp khai khoáng<br /> Sáng kiến Minh bạch trong các ngành công nghiệp khai khoáng<br /> Nhiên liệu của tương lai<br /> năm tài khóa<br /> tổng sản phẩm quốc nội<br /> Quỹ Môi trường Toàn cầu<br /> khí gây hiệu ứng nhà kính<br /> Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế<br /> Hiệp hội Phát triển Quốc tế<br /> Cơ quan Năng lượng Quốc tế<br /> Nhóm Đánh giá Độc lập<br /> Công ty Tài chính Quốc tế<br /> Chương trình Khôi phục Cơ sở hạ tầng và Tài sản<br /> Tổ chức Bảo lãnh Đầu tư Đa phương<br /> Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế<br /> Nhóm Đảm bảo Chất lượng<br /> Chương trình Hành động vì Cơ sở hạ tầng Bền vững<br /> Chương trình Phát triển các Nguồn năng lượng Tái sinh ở các nước đang phát<br /> triển<br /> Nhóm Ngân hàng Thế giới<br /> <br /> Báo Cáo Định hướng Chiến Lược Năng Lượng<br /> Nhóm Ngân Hàng Thế Giới<br /> Báo cáo định hướng này hình thành nên cơ sở cho việc tham vấn để xây dựng chiến lược<br /> ngành năng lượng của Ngân Hàng Thế Giới (WBG) mà được dự kiến sẽ được trình bày<br /> trước Ban giám đốc điều hành WBG vào đầu năm 2011. Tiến trình tham vấn, dựa trên<br /> báo cáo định hướng này, sẽ được bắt đầu hoạt động liên tục vào tháng 5 năm 2010. Các ý<br /> kiến về báo cáo định hướng này được đưa ra sẽ hướng dẫn cho việc xây dựng chiến lược<br /> này.<br /> <br /> Bối cảnh<br /> 1.<br /> Năng lượng là thiết yếu cho sự phát triển kinh tế và giảm nghèo. Cung cấp<br /> dịch vụ năng lượng, đặc biệt là cho người nghèo, góp phần vào thành tích đạt được các<br /> Mục tiêu thiên niên kỷ. Không có năng lượng, các nền kinh tế không thể tăng trưởng và<br /> đói nghèo chẳng thể giảm được. Năng lượng là một đầu vào quan trọng cho tất cả các<br /> ngành kinh tế, cung cấp nhiên liệu cho việc vận chuyển hàng hóa và người và cung cấp<br /> điện cho ngành công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, và các dịch vụ xã hội quan trọng<br /> như giáo dục và y tế. Tuy nhiên, nhiều nước đang phát triển đối mặt với sự thiếu nguồn<br /> cung điện, gây cản trở hoạt động kinh doanh và giảm tăng trưởng. Hàng trăm triệu hộ gia<br /> đình tiếp tục dựa vào việc sử dụng truyền thống các nhiên liệu rắn để nấu ăn và đốt nóng,<br /> thiếu sự tiếp cận điện, hoặc chịu đựng cả hai trạng. Những hộ gia đình này- và đặc biệt là<br /> các phụ nữ và trẻ em của những hộ này- chịu mức độ khói độc hại cao gây nguy hiểm và<br /> mất đi các cơ hội nâng cao thu nhập.<br /> 2.<br /> Việc cung cấp điện không đủ và không đáng tin cậy tác động tới nhiều nước<br /> đang phát triển, đặc biệt là các nước ở khu vực Châu Phi hạ Sahara và Nam Á. Hậu quả<br /> là làm giảm năng suất, tính cạnh tranh và việc làm của doanh nghiệp, và hạn chế nghiêm<br /> trọng đối với hoạt động và tăng trưởng kinh tế. Có lượng dân số lớn không được tiếp cận<br /> với điện ở các nước nghèo hơn thuộc khu vực Châu Á và Châu Mỹ La tinh, cũng như ở<br /> các khu vực nông thôn và cận nông thôn của các nước có thu nhập trung bình như Pê-ru<br /> và Phi-líp-pin. Nghèo năng lượng ở khu vực Châu Phi hạ Sahara đặc biệt trầm trọng: tính<br /> bình quân đầu người, công suất phát điện trong khu vực này chỉ bằng khoảng 1/10 công<br /> suất ở các khu vực có thu nhập thấp khác. Không ngạc nhiên, khoảng 30 nước Châu Phi<br /> đang chịu các giai đoạn thiếu điện thường xuyên và sa thải phụ tải. Để cân bằng cung và<br /> cầu, mở rộng truyền tải qua biên giới phục vụ cho hoạt động thương mại khu vực, và tăng<br /> 10% tỷ lệ điện khí hóa, Châu Phi hạ Sahara cần một khoản đầu tư trị giá 40 tỷ Đô la Mỹ<br /> tương đương với 6,4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Hiện nay, khu vực mới chỉ đầu tư<br /> khoảng 11 tỷ Đô la Mỹ hàng năm, tương đương với ¼ so với yêu cầu thực tế, để lại lỗ<br /> hổng tài chính hàng năm khoảng 30 tỷ Đô la Mỹ. Có nhiều người ở Nam Á cũng không<br /> tiếp cận được điện như ở Châu Phi hạ Sahara, hầu hết trong số họ ở Ấn Độ. Tiệu thụ<br /> điện trên đầu người ở Nam Á là thấp nhất chỉ sau Châu Phi hạ Sahara. Thiếu nguồn cung<br /> đã dẫn đến việc nhiều công ty tự mình phát điện. Chính Phủ Ấn Độ trước đó đã đặt ra<br /> mục tiêu điện khí hóa trên cả nước vào năm 2012, nhưng mục tiêu này dường như không<br /> thể đạt được vì sự trì hoãn việc bổ sung công suất mới – nước này chỉ mới lắp đặt thêm<br /> <br /> một nửa công suất điện so với mục tiêu trong ba (03) kế hoạch năm năm liên tiếp từ năm<br /> 1992 đến năm 2007- và vì những nút thắt cổ chai chưa được tháo gỡ. Thiếu điện không<br /> chỉ ảnh hưởng đến các nước có thu nhập thấp mà còn ảnh hưởng đến nhiều nước có thu<br /> nhập trung bình, bao gồm Ai Cập, Kazakhstan, Paraguay, và Nam Á.<br /> 3.<br /> Một thách thức chủ yếu mà các chính phủ ở hầu hết các nước đang phát<br /> triển phải đối mặt là làm thế nào để nâng cao tính đáng tin cậy và khả năng cung<br /> cấp đủ năng lượng trong khi đưa ra các dịch vụ năng lượng hiện đại mà tất cả<br /> người dân có thể tiếp cận và có khả năng tài chính để chi trả (phụ lục 1-3). Dựa trên<br /> nhu cầu năng lượng lớn chưa được đáp ứng và kinh nghiệm gần đây về sự thay đổi giá<br /> năng lượng, đảm bảo việc cung cấp năng lượng ở các mức giá hợp lý đã tạo thành một<br /> giai đoạn trọng tâm trong việc hoạch định chính sách năng lượng. Vượt qua được thách<br /> thức này sẽ cần có sự huy động vốn- để làm tăng cơ sở cung cấp và nâng cao hiệu quả<br /> cung cấp và sử dụng năng lượng- trên quy mô mà nhiều nước đang phát triển chưa thể<br /> huy động cho tới nay. Giải quyết vấn đề thiếu công suất cung cấp là cơ sở hạ tầng năng<br /> lượng hoạt động tốt sau vòng đời thiết kế của chúng và cần thay thế khẩn cấp.<br /> 4.<br /> Tăng trưởng kinh tế liên tục-cần thiết cho giảm nghèo- và nhu cầu năng lượng kéo<br /> theo sẽ có kết quả mang tính toàn cầu. Nền kinh tế thế giới được đặt mục tiêu tăng trưởng<br /> gấp bốn (04) lần đến năm 2050 và, nếu không có những thay đổi mang tính chuyển hóa<br /> cả về nhu cầu năng lượng và sự thải khí CO2 liên quan đến năng lượng sẽ gấp hơn hai<br /> (02) lần (IEA 2008). Người nghèo ở các nước đang phát triển sẽ chịu tác động trước tiên<br /> và nhiều nhất từ sự biến đổi khí hậu, trong khi họ lại chỉ là những người gây ra và có thể<br /> giải quyết sự biến đổi đó ít nhất. Có một sự xác nhận ngày càng rõ ràng rằng các chính<br /> sách tiết kiệm năng lượng và năng lượng có sự thải khí gây hiệu ứng nhà kính (GHG)<br /> thấp là cần thiết để đáp ứng được các nhu cầu năng lượng trong tương lai một cách bền<br /> vững (phụ lục 4). Các biện pháp này, thông qua việc giải quyết các nguồn năng lượng<br /> không đủ và đang bị ô nhiễm, nói chung là cũng giúp giảm nhẹ các vấn đề môi trường địa<br /> phương liên quan đến việc sử dụng năng lượng. Bên cạnh đó, tăng thu nhập sẽ làm tăng<br /> sức ép đối với việc làm giảm dần các nguồn năng lượng, tăng chi phí cung cấp năng<br /> lượng.<br /> 5.<br /> Đáp ứng các nhu cầu năng lượng của các nước đang phát triển và ngăn chặn<br /> sự nóng lên toàn cầu đòi hỏi có sự hành động và sự hợp tác tăng cường toàn cầu.<br /> Dựa trên bằng chứng khoa học hiện có về tốc độ biến đổi khí hậu, thì sự chuyển đổi sản<br /> xuất và tiêu thụ năng lượng toàn cầu là một mệnh lệnh. Các nước phát triển, đã góp phần<br /> lớn vào số lượng hiện nay của GHG, cần phải đi đầu và làm giảm sự thải khí GHG đáng<br /> kể. Tiêu thụ năng lượng và sự thải GHG liên quan đến năng lượng trên đầu người ở thế<br /> giới đang phát triển là các phần của những hoạt động này ở những nước có thu nhập cao.<br /> Tuy nhiên, sau một thời gian dài, IEA dự đoán rằng, nếu các chính sách hiện nay vẫn tiếp<br /> tục được duy trì, thì việc thải khí CO2 liên quan đến năng lượng tại các nước không phải<br /> là thành viên của OECD – hiện đang ngang hàng với việc thải khí của các nước thuộc<br /> OECD- sẽ gấp hai (02) sự thải khí ở các nước OECD vào năm 2030. Thậm chí nếu tất cả<br /> các hoạt động thải khí từ các nước phát triển chấm dứt, thì một sự thay đổi về đường<br /> cong thải khí của thế giới đang phát triển vẫn sẽ cần làm cho ổn định nồng độ GHG toàn<br /> cầu ở mức được cho là Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu có thể quản lý được.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2