BÁO CÁO Số: 526 /BC-BQLKCN

Chia sẻ: Doãn Quốc Bình | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
94
lượt xem
4
download

BÁO CÁO Số: 526 /BC-BQLKCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÁO CÁO Tình hình thu hút đầu tư, triển khai dự án và phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2006

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO Số: 526 /BC-BQLKCN

  1. UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NGHIỆP VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ Số: 526 /BC-BQLKCN Vĩnh Yên, ngày 31 tháng 9 năm 2006 BÁO CÁO Tình hình thu hút đầu tư, triển khai dự án và phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2006 Kính gửi: UBND tỉnh Vĩnh Phúc Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Thu hút đầu tư xin báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Phúc tình hình thu hút đầu tư trực tiếp trong, ngoài nước, tình hình triển khai dự án và phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2006 như sau: I. Kết quả thu hút đầu tư, triển khai thực hiện dự án và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh. 1. Kết quả thu hút đầu tư tháng 8/2006. - Thu hút dự án đầu tư mới: Tháng 8/2006, thu hút được 01 dự án DDI mới, thuộc lĩnh vực dịch vụ, xây dựng công trình công nghiệp cho thuê, với tổng vốn đầu tư là 8,31 tỷ đồng, tại KCN Quang Minh với tổng diện tích đất là 0,82 ha. - Tăng vốn đầu tư: Tháng 8/2006, có 6 dự án tăng vốn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, gồm 04 dự án FDI với số vốn tăng là 14,99 triệu USD và 2 dự án DDI đầu tư chiều sâu và mở rộng thêm nhà máy sản xuất gạch Granit (Công ty TNHH Tiền Phong và Công ty TNHH Yên Bình) với số vốn tăng là 210,4 tỷ đồng. Trong tháng 8, có 4 dự án DDI với tổng vốn đăng ký là 109,6 tỷ đồng không tiếp tục đầu tư, trong số đó tỉnh đã thu hồi đất của công ty TNHH Minh Giang để giao cho Công ty Elinco và thu hồi đất của công ty TNHH Tùng Thúy giao cho Công ty Cát Khánh. 8 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh thu hút được 47 dự án, gồm: + 29 dự án DDI với tổng số vốn đầu tư là 2.025,6 tỷ đồng (Kể cả tăng vốn đầu tư mở rộng sản xuất), tăng 30% về vốn đầu tư so với cùng kỳ. + 18 dự án FDI với tổng số vốn đầu tư là 100,5 triệu USD (Kể cả tăng vốn đầu tư mở rộng sản xuất), đạt 71,23% về vốn đầu tư so với cùng kỳ. Tính đến hết tháng 8/2006, trên địa bàn tỉnh có 437 dự án còn hiệu lực, gồm 102 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 841,6 triệu USD và 335 dự án DDI với tổng vốn đầu tư là 20.373,6 tỷ đồng. 2. Kết quả triển khai thực hiện dự án: 2.1 Kết quả triển khai dự án: Trong tháng 8/2006 có thêm 6 dự án DDI đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, 8 tháng đầu năm 2006 có thêm 37 dự án (23 dự án DDI và 14 dự án FDI). Như vậy, đến hết tháng 8/2006, có 180 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh (117 dự án DDI và 63 dự án FDI); Trong số 257 dự án còn lại có: 92 dự án đang triển khai xây dựng; 44 dự án đang san nền, xây hàng rào; 78 dự án đang đền bù, GPMB, 40 dự án đang làm các thủ tục xây dựng, giới thiệu địa điểm và thủ tục đền bù và 03 dự án FDI chưa triển khai. Trong quá trình triển khai một số dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc, như: 05 dự án FDI gặp khó khăn về bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai theo như kế hoạch tháng 7/2006 đề ra (gồm các Công ty: Yufon, Yufu, Elastec, Togi và Tanxian); - Công ty liên doanh V&S và Công ty Liên doanh Navie đã có đơn và hồ sơ xin giải thể trước thời hạn, nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có hướng dẫn về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp trước thời hạn theo Luật Đầu tư mới, Ban đã có văn bản xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay Ban chưa nhận được văn bản trả lời của Bộ; - Ban tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai của các dự án, mời một số doanh nghiệp có nhiều diện tích đất chưa sử dụng lên làm việc, trình UBND tỉnh thu hồi lại đất của Công ty TNHH Thanh Hà (KCN Bình Xuyên) do chủ đầu tư không có khả năng thực hiện dự án; tiếp tục phối hợp với các sở Tài Chính, Xây dựng làm việc với Công ty Elinco về việc bồi thường di chuyển địa điểm cho công ty…, tham gia tổ công tác liên ngành giải quyết công nợ của 04 doanh nghiệp FDI với ngân hàng.
  2. 2.2 Vốn thực hiện: Trong tháng 8/2006, vốn thực hiện của các dự án DDI đạt 43,7 tỷ đồng, của các dự án FDI đạt 7,8 triệu USD. 8 tháng đầu năm vốn đầu tư thực hiện của các dự án đạt: - Dự án FDI: vốn thực hiện đạt 55 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ, nâng tổng vốn đầu tư thực hiện của các dự án đến hết tháng 8/2006 lên 589,2 triệu USD, đạt 64% tổng vốn đầu tư. - Dự án DDI: vốn thực hiện đạt 603,59 tỷ đồng, đạt 60% so với cùng kỳ, nâng tổng số vốn đầu tư thực hiện của các dự án đến hết tháng 8/2006 lên 6.754,5 tỷ đồng, đạt 33,15% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án còn hiệu lực. 3. Tình hình triển khai các khu, cụm công nghiệp: - Đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng KCN: Bá Thiện, Khai Quang về thủ tục, tiến độ thành lập KCN; Ngày 28/8/2006 Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1315/TTg- CN về việc cho phép thành lập KCN Khai Quang với quy mô diện tích 262,2 ha; - Đôn đốc Chủ đầu tư hạ tầng KCN Bình Xuyên hoàn thiện dự án theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Thủ tướng Chính phủ; - Tiếp tục làm việc với sở Xây dựng và các ngành về quy hoạch mở rộng KCN Kim Hoa; - Tổ chức họp với các doanh nghiệp KCN Quang Minh và Bình Xuyên về việc thu phí hạ tầng KCN và thực hiện theo điều lệ KCN mới ban hành; - Hướng dẫn công ty TNHH Prime Group tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Hợp Thịnh; Làm việc và đôn đốc chủ đầu tư hạ tầng KCN Quang Minh (Công ty Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Nam Đức) triển khai xây dựng và hoàn thiện một số hạng mục hạ tầng quan trọng trong KCN. 4. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Tháng 8/2006, trên địa bàn tỉnh đã bồi thường, GPMB được 8,1 ha với 155 lượt hộ dân đã nhận tiền bồi thường. Diện tích đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng tập trung nhiều nhất vẫn là tại KCN Bình Xuyên mở rộng (7 ha) với 113 hộ dân đã nhận tiền bồi thường, dự án của công ty TNHH Terumo Nhật Bản (0,8 ha),…. Trong tháng 8, đã phối hợp với Hội đồng đền bù tỉnh: lên phương án bồi thường cho dự án đường 48 m thuộc thôn Yên Nhân (xã Tiền Phong) và dự án của Công ty Cổ phần Phúc Việt (26 ha); phối hợp với UBND huyện Bình Xuyên tập trung di chuyển nốt số mồ mả thuộc KCN Bá Thiện và giải quyết các vướng mắc về bồi thường của nhân dân để phục vụ cho công tác san lấp mặt bằng, chuẩn bị xây dựng hạ tầng KCN. Như vậy, 8 tháng đầu năm 2006, trên địa bàn tỉnh đã bồi thường, GPMB được 251,7 ha, với 2.933 lượt hộ đã nhận tiền bồi thường, GPMB. Luỹ kế đến hết tháng 8/2006, đã giải phóng mặt bằng được 2.485,9 ha, đạt 92,53% diện tích đất đã có phương án bồi thường, với tổng số 35.198 lượt hộ, đạt 91,12%. * Nhận xét: Ban đã phối hợp tốt với các cấp, các ngành có liên quan tìm biện pháp tối ưu để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB và tiếp tục triển khai Quyết định của UBND tỉnh về việc cấp đất dịch vụ cho nhân dân. Tuy nhiên công tác cấp đất dịch vụ cho nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, chưa được tập trung giải quyết dứt điểm, chưa có địa phương nào thực hiện được việc chia đất dịch vụ cho dân, gây nên tâm lý thiếu tin tưởng trong nhân dân; tỉnh chưa triển khai phương án tổ chức đào tạo nghề cho các đối tượng lao động ở khu vực dành đất cho phát triển công nghiệp – dịch vụ; các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường tiếp tục đề nghị tăng giá bồi thường, riêng nhân dân thôn Giai lạc (xã Quang Minh) đề nghị UBND tỉnh xử phạt Công ty Nam Đức theo Quyết định của UBND tỉnh thì mới tiếp tục nhận tiền đền bù... Đến nay chưa có các văn bản hướng dẫn thực hiện các Luật đã có hiệu lực như: Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp,…do vậy việc thẩm định dự án còn gặp nhiều vướng mắc. II. NHIỆM VỤ THÁNG 9/2006: - Trình cấp Giấy Chứng nhận đầu tư cho các dự án FDI và chấp thuận đầu tư cho các dự án DDI, dự kiến trong tháng 9 thu hút thêm 2 dự án FDI với tổng vốn đầu tư từ 5-7 triệu USD. - Tiếp tục rà soát tiến độ triển khai của các dự án, giúp đỡ các dự án gặp khó khăn trong quá trình triển khai, đôn đốc các dự án có biểu hiện chậm triển khai, đề xuất với UBND tỉnh thu hồi đất của các dự án triển khai chậm và trình UBND tỉnh giải thể trước thời hạn …
  3. - Đôn đốc các doanh nghiệp đã xây dựng xong khẩn trương đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dự kiến có thêm 1-2 doanh nghiệp FDI đi vào hoạt động. - Phối hợp với các ban, ngành có liên quan kiểm tra các doanh nghiệp có vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh (Công ty Tasco, Công ty TNHH TS-ARI...) và những hiện tượng ô nhiễm môi trường tại các doanh nghiệp KCN để có biện pháp khắc phục ngay. - Liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cho ý liến thực hiện trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp trước thời hạn, dự kiến sẽ làm thủ tục giải thể cho các công ty liên doanh V& S và công ty LD Navie trong tháng 9. - Tiếp tục đôn đốc các Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN hoàn thiện hồ sơ dự án theo yêu cầu của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng KCN đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật KCN, từng bước triển khai việc xây dựng nhà Điều hành KCN Quang Minh, Khai Quang,… và việc triển khai thực hiện theo Điều lệ KCN đã được ban hành. - Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thị tập trung giải quyết những tồn tại trong công tác bồi thường, GPMB cho các dự án và hạ tầng các KCN. Cụ thể: tham gia xử lý cưỡng chế 08 hộ chưa nhận tiền bồi thường trong dự án của công ty TNHH Muto Hà Nội (19,9 ha), 01 hộ trong dự án của Công ty TNHH V-Trac; tập trung giải quyết bồi thường 02 hộ thuộc khu phụ trợ của dự án Công ty TNHH Terumo (Nhật Bản); giải quyết khó khăn vướng mắc cho các công ty: TNHH Elastec, Công ty HH Yufon, Yufu; tổ chức bồi thường các tuyến đường 26m và 24m thuộc thôn Gia Trung; tiếp tục tổ chức triển khai công tác bồi thường, GPMB cho các dự án đã có phương án bồi thường thuộc phần diện tích KCN Quang Minh mở rộng, ngoài KCN Quang Minh, Khu vực Tiền Phong, Chấn Hưng, CCN Làng nghề Tề Lỗ…; chỉ đạo công tác kê khai, quy chủ, bồi thường dự án đường 48 m ở thôn Do Hạ. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Thu hút đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc xin trân trọng báo cáo UBND tỉnh./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản