Báo cáo Số: 734 /BC - BQLKCN

Chia sẻ: Doãn Quốc Bình | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
100
lượt xem
15
download

Báo cáo Số: 734 /BC - BQLKCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Số: 734 /BC - BQLKCN

  1. UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BQL CÁC KCN VÀ THĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- --------------------- Số: 734 /BC - BQLKCN Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 10 năm 2004 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2004 Kính gửi: UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Thu hút đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc xin báo cáo tình hình thu hút đầu tư trực tiếp trong, ngoài nước và tình hình phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2004 như sau: I. KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN. 1. Hoạt động xúc tiến đầu tư 9 tháng đầu năm 2004: 9 Tháng đầu năm 2004 Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Thu hút đầu tư đã tiến hành một số hoạt động xúc tiến đầu tư như sau: - Tiếp xúc, làm việc với các đối tác từ nhiều vùng, lãnh thổ đến tìm hiểu cơ hội đầu tư như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan,… - Trao đổi, học tập kinh nghiệm về thu hút đầu tư và phát triển các Khu công nghiệp với các tỉnh như Hà Tây, Quảng Ninh, Phú Thọ .v.v… - Tham gia nhiều buổi hội thảo với các tổ chức trong nước, tiếp xúc với các nhà báo thuộc các cơ quan thông tấn báo chí từ trung ương đến địa phương để thông qua đó giới thiệu, quảng bá về môi trường đầu tư của tỉnh. - Tham gia viết bài giới thiệu về chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh, các văn bản pháp quy, các thủ tục hành chính liên quan đến cấp phép đầu tư trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, Website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Báo Công nghiệp Việt Nam để các doanh nghiệp có ý định đầu tư vào địa bàn tỉnh tìm hiểu. - Đăng ký tham gia hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với mục đích mở rộng quan hệ, thu hút thêm các dự án FDI mới. 1 
  2. 2. Kết quả thu hút đầu tư 9 tháng đầu năm 2004: * Kết quả 9 tháng đầu năm 2004: trên địa bàn tỉnh thu hút được 112 dự án, trong đó: + 93 dự án DDI với tổng số vốn đầu tư là 4.384,98 tỷ đồng, bằng 124% về số dự án và 98,4% về số vốn đầu tư so với cùng kỳ. So kế hoạch năm đạt 116,3% về số dự án và 125,3% về số vốn đầu tư. + 19 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 130,32 triệu USD (trong đó 3 dự án tăng vốn với số vốn tăng là 57 triệu USD), tăng 1,9 lần về số dự án và 1,75 lần về số vốn đầu tư so với cùng kỳ, đạt 130% về số vốn đầu tư của kế hoạch năm. Như vậy, tính đến hết tháng 9/2004, trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 346 dự án đầu tư, trong đó 63 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 564,24 triệu USD và 283 dự án DDI với tổng vốn đầu tư là 14.164,65 tỷ đồng. Kết quả thu hút đầu tư 9 tháng đầu năm 2004 đạt khá, đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm cả về số dự án và vốn đầu tư. Nguyên nhân chính là do: - Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, công tác vận động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, quan hệ hợp tác, phối hợp giữa chính quyền tỉnh và các nhà đầu tư được thắt chặt và mở rộng. - Hệ thống các văn bản pháp luật đựợc cải thiện, nhiều chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư hấp dẫn như quy định về khung giá đất, chế độ miễn giảm tiền thuê đất.., các tiêu chí về ưu đãi đầu tư mới được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy mô, mục tiêu, phạm vi hoạt động của dự án. - Cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại một số khu, cụm công nghiệp được đầu tư tốt hơn, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế quy về “một đầu mối” trong cấp phép đầu tư tiếp tục được triển khai, thực hiện có hiệu quả. 3. Kết quả triển khai thực hiện dự án đến hết tháng 9/2004: 3.1 Tình hình triển khai dự án: Trong 346 án thu hút được đến hết tháng 9/2004, đã có: - 77 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể: 9 tháng đầu năm 2004 có 18 dự án đi vào hoạt động SXKD, trong đó có 14 dự án DDI và 4 dự án FDI, nâng tổng số dự án đã đi vào hoạt động SXKD trên địa bàn tỉnh lên 77 dự án, gồm 46 dự án DDI và 31 dự án FDI. 2 
  3. - 79 dự án đang triển khai xây dựng, trong đó có 63 dự án DDI và 16 dự án FDI. - 35 dự án DDI đã GPMB xong, đang san nền. - 47 dự án đang đền bù, GPMB, trong đó có 43 dự án DDI và 4 dự án FDI. - 96 dự án mới cấp phép và đang làm thủ tục đền bù, trong đó có 86 dự án DDI và 10 dự án FDI. - 12 dự án đã đền bù, GPMB xong nhưng chưa triển khai, trong đó có 10 dự án DDI và 2 dự án FDI. 3.2 Vốn thực hiện: - Dự án DDI: 9 tháng đầu năm 2004, vốn đầu tư thực hiện của các dự án đạt 700 tỷ đồng, bằng 100% so với cùng kỳ, nâng tổng số vốn đầu tư thực hiện của các dự án đến hết tháng 9/2004 lên hơn 4.000 tỷ đồng, đạt 28,5% tổng vốn đầu tư. - Dự án FDI: 9 tháng đầu năm vốn đầu tư thực hiện của các dự án đạt 48,6 triệu USD, tăng 246% so với cùng kỳ, nâng tổng vốn đầu tư thực hiện của các dự án đến hết tháng 9/2004 lên 409,2 triệu USD, đạt 72,5% so với tổng vốn đầu tư. 4. Đóng góp của các dự án vào phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2004. 9 tháng đầu năm 2004, các dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh như sau: - Đóng góp vào sản xuất công nghiệp (giá SS94): các dự án DDI đã tạo ra GTSX công nghiệp ước đạt 960 tỷ đồng. - Đóng góp vào xuất khẩu: các dự án đã đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 59,5 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp DDI là 7,5 triệu USD và của các doanh nghiệp FDI là 52 triệu USD. - Nộp ngân sách trên địa bàn: các dự án nộp ngân sách đạt khoảng …. tỷ đồng, trong đó nộp ngân sách của các dự án DDI là 78 tỷ đồng, của các dự án FDI là … triệu USD (tương đương 800 tỷ đồng). - Giải quyết lao động: 9 tháng đầu năm các dự án đã tạo việc làm mới cho khoảng 2.020 lao động trực tiếp và hàng ngàn lao động gián tiếp, nâng tổng số lao động đang làm việc trực tiếp tại các dự án lên 16.031 người (gồm 10.031 lao động của các dự án FDI và 6.000 lao động của các dự án DDI). 3 
  4. II. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ KHU DU LỊCH. 1. Về quy hoạch các khu, cụm công nghiệp: Tính đến nay trên địa bàn tỉnh có 01 Khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ có Quyết định thành lập (KCN Kim Hoa), 01 KCN đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập tháng 8/2004 (KCN Quang Minh) và 01 KCN đã có chủ trương thành lập (Bình Xuyên). UBND tỉnh đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương thành lập thêm 02 KCN là Khai Quang và Chấn Hưng. Ngoài ra còn có 6 CCN khác là: Hương Canh (Bình Xuyên), Lai Sơn (Vĩnh Yên), Đạo Tú và Hợp Thịnh (Tam Dương), Xuân Hoà (Phúc Yên) và Tân Tiến (Vĩnh Tường). Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Thu hút đầu tư đã có chương trình làm việc với Viện chiến lược phát triển, vụ Quản lý KCN và Khu chế xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng để xây dựng quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của Vĩnh Phúc đến năm 2010. Quỹ đất đăng ký sử dụng đến năm 2010 cho các công trình KCN dự kiến là 5.444 ha. 2. Về phát triển các khu, cụm công nghiệp: 9 tháng đầu năm 2004, công tác quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh được triển khai như sau: - Khu công nghiệp Quang Minh: ngày 23/8/2004 Chính phủ đã có văn bản đồng ý giao cho tỉnh ra quyết định thành lập. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định tổng mức đầu tư vào KCN Quang Minh là 532,725 tỷ đồng. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức) đang triển khai lập thiết kế, tổng dự toán các hệ thống hạ tầng kỹ thuật để trình duyệt và đang tiến hành đền bù và xây dựng một số hạng mục công trình cần thiết như đường giao thông, thoát nước mặt. Tuyến đường trục chính KCN mặt cắt 36m dài 3,8 km đã được hoàn thành Hiện nay KCN này đang được quy hoạch mở rộng với diện tích mở rộng: 101,74 ha, đất công nghiệp: 45,62 ha, trong đó có 7,5 ha đã giới thiệu địa điểm cho các doanh nghiệp. - Khu công nghiệp Khai Quang: UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào danh mục Khu công nghiệp. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng (Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc) đang tiến hành lập dự án thành lập và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đến nay Công ty đã đầu tư xây dựng được một số đoạn rãnh thoát nước mặt. 4 
  5. KCN này đang được Sở Xây dựng quy hoạch mở rộng về phía Đông Nam với diện tích khoảng 80 ha. - Khu công nghiệp Bình Xuyên: đã được Chính phủ đồng ý về chủ trương cho thành lập. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng (Công ty Đầu tư - Xây dựng Hà Nội) đang tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thoả thuận quy hoạch chi tiết nhưng tiến độ hết sức chậm trễ. Nguyên nhân chính là do năng lực Chủ đầu tư còn hạn chế. - Khu công nghiệp Chấn Hưng: UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã lựa chọn được Tập đoàn MGL của Hàn Quốc làm Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Chấn Hưng với hình thức đầu tư 100% vốn nước ngoài. Hiện nay, Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết và dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Chấn Hưng để UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ngành trung ương xem xét, cho phép đầu tư và thoả thuận quy hoạch chi tiết. Khâu tổ chức đền bù, giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 KCN này do UBND huyện Vĩnh Tường đảm nhiệm. Công tác quy hoạch mở rộng, xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp khác đang tiếp tục được triển khai nhằm tăng tốc độ thu hút đầu tư, để từng bước lấp đầy các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Về cấp điện: Điện lực Vĩnh Phúc đảm bảo cung cấp điện đến chân hàng rào nhà máy của các doanh nghiệp trong các KCN Quang Minh, Khai Quang, Bình Xuyên và Chấn Hưng. Về thông tin liên lạc: Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc cam kết đảm bảo cung cấp đủ các loại thuê bao: cố định, fax, di động và internet đến các doanh nghiệp trong địa bàn. 3. Công tác quy hoạch và phát triển các khu du lịch: Các khu du lịch, dịch vụ và đô thị được quy hoạch tập trung vào những địa bàn như: Vĩnh Yên, Đại Lải, Ngọc Thanh. Quỹ tích đất dự kiến dành cho phát triển du lịch, dịch vụ và đô thị trên địa đến năm 2010 là khoảng …ha. 4. Kết quả GPMB: Cùng với việc thu hút các dự án mới, 9 tháng đầu năm công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân giao đất, phục vụ cho phát triển công nghiệp trên địa bàn tiếp tục được triển khai có hiệu quả tại nhiều khu vực như: Tiền Phong, Quang Minh, Đại Lải, Ngọc Thanh, Phúc Thắng... 5 
  6. 9 tháng đầu năm 2004 trên địa bàn tỉnh đã đền bù, GPMB được 268,76 ha (với 6.229 lượt hộ dân), nâng tổng số diện tích đất đã GPMB đến hết tháng 9/2004 lên 1.469,66 ha, đạt 90,8% tổng diện tích đất của các dự án đã có phương án đền bù, GPMB và đạt 67,3% tổng diện tích đất được cấp của các dự án. * Kết quả đền bù, GPMB 9 tháng đầu năm 2004 tại một số khu, cụm công nghiệp: + Khu vực Quang Minh: - Trong KCN Quang Minh: tổng diện tích đã có phương án đền bù là: 306,68 ha, đã đền bù, GPMB được 280,1 ha, đạt 91,3%. - Ngoài KCN Quang Minh: tổng diện tích đã có phương án đền bù là: 169,46 ha, đã đền bù, GPMB được 140,96 ha, đạt 83,2%. + KCN Bình Xuyên: tổng diện tích theo phương án đền bù là: 66 ha, đã đền bù, GPMB được 64,1 ha, đạt 97%. + Khu vực Tiền Phong: tổng diện tích đã có phương án đền bù là: 140,76 ha, đã đền bù, GPMB được 138,59 ha, đạt 98,5%. + Khu vực Đại Lải: tổng diện tích đã có phương án đền bù là: 307,22 ha, đã đền bù, GPMB được 296,57 ha, đạt 96,5%. + Khu vực Phúc Thắng và Kim Hoa: tổng diện tích đã có phương án đền bù là: 94,88 ha, đã đền bù, GPMB được 77,88 ha, đạt 82,1%. + Khu vực khác: tổng diện tích đã có phương án đền bù là: 380 ha, đã đền bù, GPMB được 319 ha, đạt 83,9%. 9 tháng đầu năm công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh xuống cơ sở đã có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, cán bộ phụ trách công tác đền bù, GPMB có năng lực và kinh nghiệm trong việc giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của dân và doanh nghiệp. Do vậy, công tác GPMB tuy còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp nhưng chưa xuất hiện những điểm nóng, trật tự xã hội vẫn được giữ vững. III. NHỮNG KHÓ KHĂN, TỒN TẠI: Bên cạnh những kết quả khả quan về thu hút đầu tư, triển khai dự án và giải phóng mặt bằng,… quá trình tổ chức, triển khai dự án tại các Khu, cụm công nghiệp và khu du lịch trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn, tồn tại, tập trung chủ yếu vào những vấn đề sau: 6 
  7. - Các nhà đầu tư tập trung chủ yếu vào các khu vực có điều kiện thuận lợi và đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, sự gia tăng quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá và sự biến động thị trường về giá nhà đất trên địa bàn cũng tác động mạnh đến giá đền bù. các cơ quan chức năng chưa có giải pháp tích cực mở mang các ngành nghề để thu hút lao động dôi ra từ khu vực nông nghiệp.. Có 10 dự án DDI ở KCN Quang Minh đã đền bù xong hoặc cơ bản xong nhưng không có đường vào để xây dựng nhà máy. Việc giao đất cho dân làm dịch vụ còn chậm. - Báo đưa tin 2 xã Tiền phong – Quang Minh về Hà Nội. - Các cấp không quản soát được dư luận trong nhân dân, đặc biệt việc ngăn chặn các thông tin không tốt lây lan trong nhân dân. + Việc GPMB của một số dự án còn chậm, công tác quy hoạch chưa đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư, cơ sở hạ tầng trong các khu, cụm công nghiệp chưa đồng bộ, hoàn chỉnh đặc biệt là hệ thống giao thông trong khu công nghiệp đã ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng nhà máy của các doanh nghiệp. + Thủ tục thành lập KCN và cấp đất còn rườm rà, phức tạp qua nhiều bước, nhiều khâu làm chậm thời gian thực hiện dự án đầu tư. + Một số dự án thay đổi chiến lược, mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh và một số dự án có khó khăn về vốn, năng lực tài chính chủ đầu tư còn hạn chế nên gặp khó khăn trong việc thực hiện dự án. - Tốc độ triển khai dự án ở một số doanh nghiệp chậm dẫn đến tâm lý của cán bộ và người dân nghi ngờ. IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 3 THÁNG CUỐI NĂM 2004. Để thực hiện mục tiêu và kế hoạch năm 2004 về đẩy mạnh công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Thu hút đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cho 3 tháng cuối năm 2004 như sau: 1. Nhiệm vụ: - Về thu hút đầu tư: thu hút đầu tư đầu tư trực tiếp trong nước và nước ngoài đều đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm cả về số dự án và vốn đầu tư. Vì vậy 3 tháng cuối năm, đầu tư trực tiếp trong nước: thu hút thêm khoảng 1.000 tỷ đồng vốn đầu tư; đầu tư trực tiếp nước ngoài: thu hút được 8 đến 10 dự án, với số vốn đầu tư khoảng 20 đến 30 triệu USD. 7 
  8. - Về triển khai dự án: + Đầu tư trong nước: có thêm 15 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; Vốn thực hiện tăng thêm .. tỷ đồng. + Đầu tư nước ngoài: có thêm 3 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; Vốn thực hiện tăng thêm … triệu USD. 2. Giải pháp: 1. Về xúc tiến đầu tư: tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền, phát hành các ấn phẩm, tham gia viết bài giới thiệu về tiềm năng phát triển du lịch và khu công nghiệp của Vĩnh Phúc cho các tạp chí có uy tín trong nước và quốc tế.. 2. Về quy hoạch: Phối hợp với Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, các tài liệu liên quan đến Bình Xuyên, Khai Quang và Chấn Hưng để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ra Quyết định thành lập KCN; Tiến hành lập các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư Khu công nghiệp Quang Minh II; tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng các Khu, cụm công nghiệp đã có. 3. Về GPMB: làm tốt công tác thuyết phục vận động nhân dân, trong trường hợp cần thiết có thể cưỡng chế một số hộ dân cố tình gây cản trở, ảnh hưởng không tốt đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng. 4. Về cải cách thủ tục hành chính: thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực cấp phép và giải quyết khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp. V. KIẾN NGHỊ: Để tranh thủ cơ hội thu hút các dự án đầu tư mới, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Thu hút đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc xin kiến nghị một số vấn đề sau: 1. Đổi mới nội dung và phương thức vận động, xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư nước ngoài hướng vào các thị trường tiềm năng như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… 2. Xây dựng kế hoạch thu hút và sử dụng vốn đến năm 2010 phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và hoàn chỉnh danh mục các dự án ưu tiên đầu tư từ nay đến năm 2010. 3. Rà soát, kiểm tra và thu hồi Giấy phép đầu tư của các dự án không còn năng lực hoặc đã đền bù, GPMB xong nhưng chưa chịu triển khai xây dựng. 8 
  9. 4. Chỉ đạo Sở Xây dựng và các Chủ đầu tư hạ tầng đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng trong các khu cụm công nghiệp, đặc biệt là việc quy hoạch vùng đất giao cho nhân dân bị thu hồi đất làm dịch vụ, ưu tiên phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đạt tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp cao. 5. Quy hoạch KCN Dệt may và phụ liệu với diện tích khoảng ….ha tại khu vực Yên Lạc và Phúc Yên để các nhà đầu tư Hàn Quốc và Tổng công ty Dệt may Việt Nam vào đầu tư. 6. Cho phép các nhà đầu tư xây dựng các khu chung cư và nhà ở cho công nhân thuê bên bên cạnh các KCN 7. Lập kế hoạch nghiên cứu quy hoạch khai thác vùng đất bạc màu thuộc các xã Sơn Lôi và Bá Hiến (huyện Bình Xuyên) với diện tích quy hoạch khoảng 350 ha. 8. Giao UBND huyện Mê Linh, UBND xã Quang Minh chỉ đạo thôn Gia Trung tổ chức giải quyết dứt điểm những tồn tại trong công tác đền bù, GPMB ở một số dự án để các dự án triển khai xây dựng vào quý IV năm 2004. 9. Sớm cụ thể hoá Nghị quyết số 19/2004/NQ - HĐ của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn. Trên đây là báo cáo về tình hình thu hút đầu tư trong, ngoài nước và phát triển các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2004, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Thu hút đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc xin trân trọng báo cáo UBND tỉnh./. BQL CÁC KCN VÀ THĐT TỈNH VĨNH PHÚC TRƯỞNG BAN Đã ký: Tạ Trung Tính 9 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản