Biên bản giao nhận TSCĐ

Chia sẻ: Lưu Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

2
2.345
lượt xem
762
download

Biên bản giao nhận TSCĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biên bản giao nhận TSCĐ - Mẫu số 01 – TSCĐ được ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC. Đến với mẫu biên bản giao nhận để nắm rõ hơn về cách trình bày một biên bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản giao nhận TSCĐ

  1. Đơn vị:.............................. Mẫu số 01 – TSCĐ Bộ phận:........................... (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ Ngày........tháng........năm…… Số:................... Nợ:.................. Có:................... Căn cứ Quyết định số:..........ngày............tháng...........năm .................của.......................................... .................................................................................................................về việc bàn giao TSCĐ.......... Ban giao nhận TSCĐ gồm: - Ông/Bà:.........................................................chức vụ.........................................Đại diện bên giao - Ông/Bà:.........................................................chức vụ.......................................Đại diện bên nhận - Ông/Bà:.........................................................chức vụ.........................Đại diện.............................. Địa điểm giao nhận TSCĐ:.................................................................................................................. Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau: Tên, ký Công Tính nguyên giá tài sản cố định ST hiệu quy suất Số Nướ Năm Năm Chi Tài T cách (cấp (diện Giá mua hiệu c sản sản đưa hạng tích Chi phí phí Nguyên liệu TSCĐ xuất xuất vào (ZSX) TSCĐ) thiết vận chạy giá kỹ sử (XD) kế) chuyển thử TSCĐ thuật dụng kèm theo A B C D 1 2 3 4 5 6 7 E Cộng DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO STT Tên, qui cách dụng cụ, phụ tùng Đơn vị tính Số lượng Giá trị A B C 1 2 Giám đốc Kế toán trưởng Người nhận Người giao
  2. bên nhận bên nhận (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đồng bộ tài khoản