intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:1

1
1.162
lượt xem
231
download

BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo Mẫu số: 01/TTĐB (Ban hành kèm theo Thông tư số60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT "

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 01/TTĐB Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư số60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) TỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT [01] Kỳ tính thuế: tháng..........năm 200... [02] Người nộp thuế:..................................................................................................................................................................................................... [03] Mã số thuế:........................................................................................................................................................................................................... [04] Địa chỉ: .............................................................................................................................................................................................................. [05] Quận/huyện: ......................................................................... [06] Tỉnh/ Thành phố:................................................................................... [07] Điện thoại .................................. [08] Fax: ............................[09] E-mail: ................................................................................................... Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Thuế Điều chỉnh thuế Sản Doanh số bán Đơn vị Giá tính thuế Thuế TTĐB TTĐB của các kỳ Thuế TTĐB phải STT Tên hàng hoá, dịch vụ lượng (chưa có thuế tính TTĐB suất (%) được trước. Tăng (+); nộp tiêu thụ GTGT) khấu trừ Giảm (-) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(6)x(7)-(8)+(9) I Hàng hoá chịu thuế TTĐB 1 + Tên hàng hoá 2 +… II Dịch vụ chịu thuế TTĐB + Tên dịch vụ +… Hàng hoá thuộc trường hợp III không phải chịu thuế TTĐB 1 Hàng hoá xuất khẩu 2 Hàng hoá bán để xuất khẩu 3 Hàng hoá gia công để xuất khẩu Tổng cộng: Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. ............., ngày……tháng…….năm ….. NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2