Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU " VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ- MẪU SỐ 60/ VBTC"

Chia sẻ: Tran Nhu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1.335
lượt xem
66
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu văn bản dùng từ chối việc nhận tài sản thừa kế dùng cho Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu số 60/VBTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ- MẪU SỐ 60/ VBTC"

  1. Mẫu số 60/VBTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VĂ N B Ả N T Ừ C H Ố I N H Ậ N TÀ I S Ả N T H Ừ A K Ế Tôi là (4): ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Tôi là người thừa kế theo .............................. (5) của ông/bà .................................... ................................................................................................................................. chết ngày ...../....../........ theo Giấy chứng tử số .................... do Uỷ ban nhân dân ....................................................................................... cấp ngày ......./......../......... Tài sản mà tôi được thừa kế là: ................................................................................. ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng.
  2. Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và cam việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Người từ chối nhận tài sản thừa kế (Ký và ghi rõ họ tên)
  3. L Ờ I C H Ứ N G C Ủ A C H Ủ T Ị C H/PHÓ C H Ủ T Ị C H U Ỷ B AN N HÂ N DÂ N XÃ /PH ƯỜ N G/T H Ị T R Ấ N ..................... Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ........................................................) tại ........................................................................................................................(9), tôi ......................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/ phường/thị trấn .................................. huyện/quận/thị/xã/thành phố thuộc tỉnh...................... ........................................................ tỉnh/thành phố ................................................ CHỨNG THỰC: - Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này do ông/bà ................................... ...........................................................................................................................lập; - Tại thời điểm chứng thực, người từ chối nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; - Nội dung từ chối nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; - .................................................................................................................................. .................................................................................................................................... ..............................................................................................................................(13) - Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này được lập thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho người từ chối nhận tài sản thừa kế ....................... bản chính; lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính. Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD. CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2