intTypePromotion=1

Bố cục Dự án đầu tư Trường Mầm non - Tiểu học tiêu chuẩn Quốc Tế

Chia sẻ: Tài Liệu Lập Dự Án - Môi Trường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
153
lượt xem
36
download

Bố cục Dự án đầu tư Trường Mầm non - Tiểu học tiêu chuẩn Quốc Tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bố cục Dự án đầu tư Trường Mầm non - Tiểu học tiêu chuẩn Quốc Tế" có kết cấu nội dung gồm 7 chương. Chương 1: Tổng quan chung về dự án. Chương 2: Nghiên cứu thị trường. Chương 3: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 4: Địa điểm xây dựng. Chương 5: Giải pháp xây dựng. Chương 6: Giải pháp thực hiện. Chương 7: Kết luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bố cục Dự án đầu tư Trường Mầm non - Tiểu học tiêu chuẩn Quốc Tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> BỐ CỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC<br /> TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ<br /> <br /> CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LINH LINH<br /> ĐỊA ĐIỂM<br /> : SỐ 32A, TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP.HCM<br /> <br /> Tp.Hồ Chí Minh – Tháng 9 năm 2012<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> BỐ CỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC<br /> TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ<br /> <br /> CHỦ ĐẦU TƯ<br /> CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ<br /> THƯƠNG MẠI LINH LINH<br /> <br /> ĐƠN VỊ TƯ VẤN<br /> CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ<br /> THẢO NGUYÊN XANH<br /> <br /> NGUYỄN KHÁNH TRỌNG<br /> <br /> NGUYỄN VĂN MAI<br /> <br /> Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 9 năm 2012<br /> <br /> TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN ............................................................... 5<br /> I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư ................................................................................................... 5<br /> I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án .............................................................................................. 5<br /> I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án ........................................................................................ 5<br /> CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG....................................................................... 9<br /> II.1. Nghiên cứu môi trường vĩ mô ......................................................................................... 9<br /> II.1.1. Môi trường kinh tế vĩ mô Tp.HCM ............................................................................. 9<br /> II.1.1. Môi trường văn hóa xã hội ........................................................................................... 9<br /> II.2. Nghiên cứu môi trường giáo dục mầm non và tiểu học .................................................... 10<br /> II.2.1. Phân tích khái quát thị trường tổng thể ...................................................................... 10<br /> II.2.2. Phân khúc thị trường .................................................................................................. 10<br /> II.3. Khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường .............................................................. 11<br /> CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ................................................................ 12<br /> CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG ............................................................................. 13<br /> IV.1. Vị trí xây dựng ............................................................................................................. 13<br /> IV.2. Điều kiện tự nhiên ....................................................................................................... 13<br /> IV.2.1. Địa hình .................................................................................................................... 13<br /> IV.2.2. Khí hậu ..................................................................................................................... 13<br /> IV.3. Hiện trạng các công trình kỹ thuật hạ tầng .................................................................. 14<br /> IV.3.2. Hiện trạng giao thông ............................................................................................... 14<br /> IV.3.3. Hiện trạng cấp điện ................................................................................................... 14<br /> IV.3.4. Hiện trạng cấp nước.................................................................................................. 14<br /> IV.3.5. Hệ thống thoát nước ................................................................................................. 14<br /> IV.3.6. Thông tin liên lạc ...................................................................................................... 14<br /> IV.4. Kết luận........................................................................................................................ 14<br /> CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ............................................................................. 15<br /> CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN .................................................................................................. 18<br /> <br /> DỰ ÁN: TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC<br /> TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ<br /> <br /> CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN<br /> I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư<br />  Chủ đầu tư<br /> : Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại Linh Linh<br />  Giấy ĐKKD số<br /> :<br />  Ngày cấp<br /> :<br />  Nơi cấp<br /> :<br />  Đại diện pháp luật<br /> : Nguyễn Khánh Trọng<br /> Chức vụ: Giám đốc<br />  Địa chỉ trụ sở<br /> :<br /> I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án<br />  Tên dự án<br /> : Trường học mầm non – tiểu học tiêu chuẩn quốc tế<br />  Địa điểm xây dựng : Số 32A, Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM<br />  Quy mô xây dựng<br /> : 12 tầng và 1 tầng hầm<br />  Dự kiến số học sinh : 850 học sinh mầm non và tiểu học<br />  Hình thức đầu tư<br /> : Đầu tư xây dựng mới<br />  Hình thức quản lý<br /> : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự<br /> án do chủ đầu tư thành lập.<br />  Diện tích đất<br /> : 1,000m2<br />  Mục tiêu đầu tư<br /> : Xây dựng trường Mầm non và Tiểu học dành cho các con<br /> em của các viên chức ngoại giao, tổ chức quốc tế, công ty nước ngoài và tầng lớp khá giả<br /> tại Tp.Hồ Chí Minh;<br />  Tiêu chuẩn trường<br /> : Trường được xây dựng trên cơ sở hệ thống chuẩn mực của<br /> Bộ Giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam chấp thuận;<br />  Thời gian xây dựng :<br />  Tổng đầu tư<br /> :<br /> I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án<br />  Văn bản pháp lý<br />  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN<br /> Việt Nam;<br />  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ<br /> bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;<br />  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt<br /> Nam;<br />  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt<br /> Nam;<br />  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước<br /> CHXHCN Việt Nam;<br />  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN<br /> Việt Nam;<br /> --------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2