intTypePromotion=1

Bộ đề thi môn thuế 1

Chia sẻ: Con Rắn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
238
lượt xem
38
download

Bộ đề thi môn thuế 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bộ đề thi môn thuế 1', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề thi môn thuế 1

  1. TỔNG HỢP BỘ ĐỀ MÁC LÊ NIN Đề 3 : câu 1: ( 3 điểm ) : nêu biểu hiện của quy luật giá trị trong chủ nghĩa tự do cạnh tranh? câu 2: ( 2 điểm ) : thế nào là lao động cụ thể, trừu tượng. ý nghĩa của việc phát hiện tính 2 mặt của lao động Sx hàng hóa câu 3 : ( 2 đểm ): tại sao c/m XHCN lại mang tính toàn diện .triệt để , sâu sắc đến mọi mặt đời sống ? câu 4: ( 1 điểm ) : phân tích chức năng cơ bản của nhà nc'
  2. trong CNXH? câu 5: (1 điểm ): vì sao tính liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các giai cấp khác là điều tất yếu trong các mạng XHCN? câu 6 (1 điểm ) : biểu hiện của qluật giá trị thặng dư trong tự do cạnh tranh? Đề 6 câu 1( 3 điểm) : nêu tuần hoàn và chu chuyển tu bản. nhân tố ảnh hưởng đến chu chuyển tư bản? câu 2( 2 điểm) sức lao động là gì? khi nào sức lao động trở thành hàng hóa?
  3. câu 3 ( 2 điểm) tại sao nói thời kì quá độ cách mạng là toàn diện, triệt để và sâu sắc? câu 4 ( 1 điểm) làm rõ 2 xu hướng phát triển của dân tộc? câu 5(1 điểm) nêu đặc điểm thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội? câu 6( 1 điểm) phân biệt giá trị sức lao động và giá trị do tiêu dùng sức lao động tạo ra ? Đề 9 câu 1(3 điểm) :thế nào là chi phí lao động, chi phí sản xuất
  4. tư bản chủ nghĩa, so sánh 2 loại đấy? câu 2 (2 điểm):sức lao động là gì, điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa? câu 3(2 điểm): vai trò của đảng cộng sản trong việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? câu 4(1 điểm) :làm rõ 2 xu hướng phát triển của dân tộc? câu 5 (1 điểm):trình bày đặc điểm của thời kì quá độ lên cnxh? câu 6 ( 1điểm) hân biệt giá trị sức lao động và giá trị do tiêu dùng sức lao động tạo ra?
  5. Đề 10: Câu 1(3đ): _Đo lường lượng giá trị như thế nào? _Các yếu tố cấu thành nên gt SLĐ? _Phân biệt giá trị SLĐ và giá trị do tiêu dùng SLĐ tạo ra.? Câu 2(2đ):Tại sao nói CMXHCN là toàn diện, triệt để và sâu sắc nhất trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội? Câu 3(2đ):Tích tụ tư bản và tập trung tư bản là gì? Mối liên hệ giữa chúng? Câu 4(1đ):Tỷ suất lợi nhuận là gì? Phân biệt với tỷ suất giá trị thặng dư. Câu 5(1đ):CMXHCN bùng nổ là do các cơ sở nguyên nhân
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2