intTypePromotion=1

CẤU HÌNH RIPng CƠ BẢN

Chia sẻ: Tran Hoang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
172
lượt xem
33
download

CẤU HÌNH RIPng CƠ BẢN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các chức năng của RIPng (RIP next generation) trong IPv6 tương tự như chức năng của RIP trong IPv4. Các gói tin update sử dụng địa chỉ multicast của tất cả các router chạy RIP. Mỗi quá trình RIPng duy trì một bảng định tuyến cục bộ RIB (Routing Information Database). Bảng RIB này chứa một bộ các đường đi tốt nhất học được từ các thiết bị lân cận. Yêu cầu: Router R1, R2 sử dụng RIPng để quảng bá thông tin định tuyến; Các PC ping được toàn bộ địa chỉ trong mạng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CẤU HÌNH RIPng CƠ BẢN

  1. LAB 4: CẤU HÌNH RIPng CƠ BẢN - Các chức năng của RIPng (RIP next generation) trong IPv6 tương tự như chức năng của RIP trong IPv4. Các gói tin update sử dụng địa chỉ multicast của tất cả các router chạy RIP. - Mỗi quá trình RIPng duy trì một bảng định tuyến cục bộ RIB (Routing Information Database). Bảng RIB này chứa một bộ các đường đi tốt nhất học được từ các thiết bị lân cận. Yêu cầu: - Router R1, R2 sử dụng RIPng để quảng bá thông tin định tuyến - Các PC ping được toàn bộ địa chỉ trong mạng Các bước thực hiện: Bước 1: Đặt địa chỉ IPv6 cho các PC PC A: netsh interface ipv6 set address “local area connection” 2001::a PC B: netsh interface ipv6 set address “local area connection” 2003::b Bước 2: Cấu hình địa chỉ IPv6 cho các interface của router R1, R2 Đối với R1: R1(config)#ipv6 enable R1(config)#ipv6 unicast-routing R1(config)#interface E0/0 R1(config-if)#ipv6 enable R1(config-if)#ipv6 address 2001::1/64 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#exit R1(config)#interface S0/1 R1(config-if)# clock rate 64000 R1(config-if)# ipv6 address 2005::1/64 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#^Z Đối với R2: R2(config)#ipv6 enable R2(config)#ipv6 unicast-routing R2(config)#interface E0/0 R2(config-if)#ipv6 enable R2(config-if)#ipv6 address 2003::1/64 R2(config-if)#no shutdown R2(config-if)#exit R2(config)#interface S0/1 R2(config-if)#ipv6 address 2005::2/64 R2(config-if)#no shutdown R2(config-if)#^Z Bước 3: Cho các interface trên R1, R2 tham gia vào quá trình định tuyến RIPng Trên R1:
  2. R1(config)#ipv6 router rip cisco /*đặt tên cho process RIPng là cisco*/ R1(config-rtr)#exit R1(config)#interface E0/0 R1(config-if)#ipv6 rip cisco enable /*cho phép RIPng process “cisco” chạy trên E0/0*/ R1(config)#interface S0/1 R1(config-if)#ipv6 rip cisco enable /*cho phép RIPng process “cisco” chạy trên E0/0*/ Có thể cấu hình số đường đi tối đa cùng metric mà RIPng hỗ trợ. Giá trị này trong khoảng từ 1 đến 64, mặc định cho RIP tối đa là 4 đường. R1(config)#ipv6 router rip cisco R1(config-rtr)#maximum-paths 1 R1(config-rtr)#exit Trên R2: cấu hình tương tự như R1 Cấu hình tham khảo: R1#show run ! hostname R1 no ip domain-lookup ! ipv6 unicast-routing ! interface Ethernet0/0 no ip address duplex auto speed auto ipv6 address 2001::1/64 ipv6 rip cisco enable ! interface Serial0/1 no ip address clock rate 64000 ipv6 address 2005::1/64 ipv6 rip cisco enable ! ipv6 router rip cisco ! end Chú ý: tên của process-id chỉ mang ý nghĩa cục bộ trong một router R2#show run ! hostname R2 ! no ip domain-lookup ! ipv6 unicast-routing
  3. ! interface Ethernet0/0 no ip address duplex auto speed auto ipv6 address 2003::1/64 ipv6 rip cisco enable ! interface Serial0/1 no ip address ipv6 address 2005::2/64 ipv6 rip cisco enable ! ipv6 router rip cisco ! end Bước 4: Kiểm tra cấu hình - Xem bảng định tuyến bằng lệnh show ipv6 route, hoặc show ipv6 route rip để xem các đường đi học từ RIPng. Các đường đi học từ RIPng sẽ được đánh dấu bằng chữ R như trong RIP của IPv4. R2#show ipv6 interface brief Ethernet0/0 [up/up] FE80::218:18FF:FE9C:A7A0 2003::1 Serial0/1 [up/up] FE80::218:18FF:FE9C:A7A1 2005::2 - Xem process-id của RIPng, các interface nào chạy RIPng R1#show ipv6 rip RIP process "cisco", port 521, multicast-group FF02::9, pid 32 Administrative distance is 120. Maximum paths is 16 Updates every 30 seconds, expire after 180 Holddown lasts 0 seconds, garbage collect after 120 Split horizon is on; poison reverse is off Default routes are not generated Periodic updates 69, trigger updates 40 Interfaces: Serial0/1 Ethernet0/0 Redistribution: None - Có thể xem cơ sở dữ liệu của RIPng bằng lệnh show ipv6 rip database R1#show ipv6 rip database RIP process "cisco", local RIB 2003::/64, metric 2, installed Ethernet0/0/FE80::218:18FF:FE9C:A7A0, expires in 155 secs
  4. 2005::/64, metric 2 FastEthernet0/1/FE80::218:18FF:FE9C:A7A1, expires in 155 secs - Từ R1 hoặc R2 ping được các địa chỉ trên mạng R1#ping 2003::b Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2003::B, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/4 ms - Có thể dùng lệnh debug ipv6 packet [detail] để xem quá trình gói tin đi từ R1 đến PC B R1#ping 2003::b Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2003::B, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/1/4 ms R1# *Dec 24 07 16.651: IPv6: SAS picked source 2005::1 for 2003::B (Serial0/1) *Dec 24 07 16.655: IPv6: nexthop FE80::218:18FF:FE9C:A7A1, *Dec 24 07 16.655: IPV6: source 2005::1 (local) *Dec 24 07 16.655: dest 2003::B (Serial0/1) *Dec 24 07 16.655: traffic class 0, flow 0x0, len 100+0, prot 58, hops 64, originating *Dec 24 07 16.655: IPv6: Sending on Serial0/1 *Dec 24 07 16.655: IPV6: source 2003::B (Serial0/1) *Dec 24 07 16.655: dest 2005::1 *Dec 24 07 16.655: traffic class 0, flow 0x0, len 100+14, prot 58, hops 63, forward to ulp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2