intTypePromotion=1
ADSENSE

Cấu hình ripng cơ bản

Xem 1-2 trên 2 kết quả Cấu hình ripng cơ bản
  • Các chức năng của RIPng (RIP next generation) trong IPv6 tương tự như chức năng của RIP trong IPv4. Các gói tin update sử dụng địa chỉ multicast của tất cả các router chạy RIP. Mỗi quá trình RIPng duy trì một bảng định tuyến cục bộ RIB (Routing Information Database). Bảng RIB này chứa một bộ các đường đi tốt nhất học được từ các thiết bị lân cận. Yêu cầu: Router R1, R2 sử dụng RIPng để quảng bá thông tin định tuyến; Các PC ping được toàn bộ địa chỉ trong mạng....

    doc4p ht09dng 01-08-2010 164 33   Download

  • Cấu hình RIPng Cấu hình RIP cho IPv4 không hề phức tạp và thường được sử dụng làm cơ sở cấu hình ban đầu để hướng tới các giao thức định tuyến khác hơn là triển khai thực tế. RIPng cũng có mục đích tương tự. Giao thức có lẽ sẽ không được triển khai rộng rãi nhưng việc cấu hình tương đối dễ dàng, giúp người dùng làm quen với giao thức định tuyến. Bảng 1 hiển thị các câu lệnh cần để cấu hình RIPng trên một thiết bị mạng. 6 Vào chế độ cấu hình toàn cục Bảng 3...

    pdf4p bibocumi29 23-01-2013 88 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cấu hình ripng cơ bản
p_strCode=cauhinhripngcoban

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2