intTypePromotion=1
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành

Chia sẻ: Dangvanhuy Dangvanhuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

554
lượt xem
61
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn những câu hỏi trắc nghiệm và đáp án trả lời về hệ điều hành. Tài liệu hữu ích cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành

 1. Phần I­ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP 1.Thiết bị nào không phải là thiết bị nhập dữ liệu vào máy tính: a) Bàn phím. b) Chuột c) Máy quét            e) Loa 2. Máy vi tính không làm được việc gì: a) Tính toán số liệu. b b) Xử lý dữ liệu theo yêu cầu. c) Truy cập dữ liệu từ xa thông qua mạng internet. d) Tự động nâng cấp tốc độ và khả năng xử lý . 3.   Máy vi tính đọc dữ liệu nhanh nhất từ đâu: a) Đĩa mềm. b) Đĩa cứng. c) Qua mạng internet d) Đĩa CD ROM 4. Bộ nhớ trong của máy tính gồm: a) Ổ đĩa cứng. b) RAM. c) ROM. d) Đĩa mềm, đĩa CD. 5. Đĩa mềm hiện nay phổ biến có dung lượng là: a) 1.2 MB b) 1.38 MB  c) 1.44 MB d) 1.48 MB 6. Dữ liệu trong thiết bị nhớ nào sẽ mất khi mất điện:
 2. a) Đĩa cứng b) Đĩa mềm             c) RAM      d) ROM      7. Dữ liệu trong bộ nhớ, thiết bị lưu trữ nào mất khi tắt máy tính: a) Đĩa cứng b) RAM   c) ROM d) Đĩa CDROM 8. Trong hệ điều hành Windows, chương trình nào quản lý tập tin, thư mục: a) Internet Explorer  b) Windows Explorer c) Control Panel d) Caculator 9. Bộ nhớ ngoài bao gồm  a) Đĩa cứng. b) RAM. c) ROM.            d) CPU. 10. Bộ nhớ nào trong các bộ nhớ sau chứa các lệnh và dữ liệu của chương  trình đang thực hiện:  a) ROM.  b) Đĩa từ.  c) RAM.  d) Băng từ.  11. Từ nào dưới đây không liên quan đến cấu trúc mạng máy tính?  A. Bus.  B. Ring.  C. Star.  D. Token.  12.  Trong máy tính thiết bị nào dùng để lưu trữ các thông tin cài đặt phần  cứng (bộ nhớ, đĩa cứng, đĩa mềm, cache,…)  A. BIOS.  B. CMOS.  C. ROM.  D. CPU. 
 3. 13. UPS (Uninterruptible Power Supply) là thiết bị dùng để:  a) Nắn dòng nguồn điện cho máy tính.  b) Làm nguồn điện dùng cho máy tính ở những nơi không có điện.  c) Làm nguồn thay thế tạm thời trong thời gian ngắn cho máy tính  khi mất nguồn điện chính.  d) Làm nguồn điện bổ sung cho máy tính. 14. Một máy vi tính có thể có:  a) Tối đa 01 ổ đĩa mềm.  b) Tối đa 02 ổ đĩa mềm.  c) Tối đa 03 ổ đĩa mềm.  d) Nhiều hơn 03 ổ đĩa mềm.  15. Quạt CPU dùng để:  a) Tạo xung nhịp cho chip CPU  b) Làm mát cho bo mạch chủ  c) Làm mát cho chip CPU  d) Chống bụi cho chip CPU  16. Trong môi trường windows bạn có thể chạy cùng lúc : a) Hai chương trình b) Chỉ chạy một chương trình c) Chạy nhiều trình ứng dụng khác nhau d) Tất cả các câu trên đều sai 17. Trong Windows cho phép đặt tên tối đa dài là……ký tự kể cả khoảng  trống. a) 16 b) 32 c) 64 d) 255 18. Muốn khởi động chương trình Windows Explorer, ta thực hiện: a) Nhấn phải chuột trên My Computer, Explorer b) Ctrl + E c) Nhấn vào biểu tượng chữ E trên màn hình d) Câu a, b đều đúng 19. Trong Windows Explorer, để tạo một tập tin mới ta vào  a) File\New\Directory b) File\Create Dir c) File\New\Folder d) Ba câu trên đều sai 20. Trong Windows Explorer, để đổi tên một tập tin đã đánh dấu ta vào: a) File\Rename
 4. b) Edit\Rename c) File\RD d) Ba câu trên đều sai 21. Trong Windows Explorer, muốn xoá một tập tin đã chọn vào: a) File\Move… b) File\Delete… c) File\Delete directory d) Ba câu trên đều sai 22. Trong Windows Explorer, để di chuyển một tập tin đã chọn ta vào: a) Edit\ chọn Cut b) File\ chọn Delete c) File\ chọn Move… d) Ba câu trên đều sai 23. Trong Windows Explorer, để sao chép đĩa (đĩa mềm) ta thực hiện: a) Nhấp phải chuột trên đĩa mềm \ Copy Disk b) Disk \ Format c) Disk \ Make System Disk d) Ba câu trên đều sai 24. Trong Windows Explorer, để tìm một tập tin ta thực hiện: a) File\ Find b) File\ Search c) Edit\ Find d) Ba câu trên đều sai 25. Trong Windows Explorer, muốn chọn (đánh dấu chọn) một nhóm các tập  tin nằm rời rạc cách nhau ta: a) Nhấn phím Alt rồi Click chọn các tập tin muốn chọn b) Nhấn phím Shift rồi Click chọn các tập tin muốn chọn c) Nhấn phím Ctrl rồi Click chọn các tập tin muốn chọn d) Không cách nào đúng 26. Trong Windows Explorer, để cài đặt thuộc tính một tập tin đã chọn ta vào: a) File\Properties\Attribute b) Edit\Properties\Attribute c) File\Attribute d) File\Rename 27.Trong Windows Explorer, để phục hồi một tập tin hay thư mục mới xoá  xong thì: a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Z b) Edit\Undo Delete c) Câu a và b đúng d) Không có câu nào đúng 28. Đâu là hệ điều hành : a) MISCROSOFT EXCEL.
 5. b) MISCROSOFT WINDOWS 2000. c) MISCROSOFT WORD.            d) MISCROSOFT PAINT. 29. Thuộc tính nào là thuộc tính ẩn của tập tin: a) Archive  b) Read­only  c) Hidden  d) System  30. Thao tác nào sau đây sẽ không thực hiện được với 1 cửa sổ đang ở chế độ  cực đại kích thước? a. Di chuyển. b.  Đóng. c. Phục hồi kích thước cửa sổ. d. Tất cả các thao tác trên. 31. Thao tác nào sau đây sẽ  thực hiện được với 1 cửa sổ  đang  ở  chế  độ  cực   đại kích thước? a. Cực tiểu kích thước cửa sổ. b. Phục hồi kích thước cửa sổ. c. Đóng cửa sổ. d. Tất cả các thao tác trên. 32. Trong các thao tác sau, thao tác nào sẽ làm cho kích thước cửa sổ thay đổi?  a. Maximize. b. Minimize. c. Size. d. Tất cả các thao tác trên.  33. Khi xem thuộc tính của một File hoặc Folder, thông tin nào trong các thông   tin sau giúp người dùng phân biệt được File hoặc Folder?  a. Attribute. b. Location. c. Size. d. Contains.  34. Trong cửa sổ ListView của Windows Explorer, kiểu hiển thị nào cho phép  người sử  dụng có thể  biết được kích thước của một File có chứa trong  cửa sổ đó?   a. Tiles.
 6. b. Icons. c. List. d. Details. 35. Kiểu hiển thị nào sau đây trong cửa sổ ListView của Windows Explorer có  thể cho người sử dụng biết được kiểu của File hoặc Folder?    a. Tiles. b. Icons. c. List. d. Details.  36. Thao tác nào trong các thao tác sau có thể  thực hiện được trên cả  hai cửa  sổ TreeView và ListView của Windows Explorer? a. Sắp xếp Folder hoặc File. b. Nới rộng hoặc thu hẹp 1 cấp Folder. c. Trở lên trên 1 cấp Folder. d. Thay đổi kiểu hiển thị. e.  37. Thao tác sắp xếp File hoặc Folder có thể thực hiện được ở cửa sổ nào trên  Windows Explorer? a. Tree View. b. List View. c. Cả hai cửa sổ đều thực hiện được. d. Cả hai cửa sổ đều không thực hiện được. 38. Trong Windows Explorer, bấm Ctrl+A chỉ có tác dụng trên cửa sổ : a. Tree View. b. List View.  c. Cả hai cửa sổ đều có tác dụng.  d. Cả hai cửa sổ đều không có tác dụng. 39. Trong Windows Explorer, khi nhắp phải chuột tại vùng trống trên cửa sổ  List View, chọn mục nào sau đây có thể  sắp xếp được File hoặc Folder   trong cửa sổ đó?  a. Copy. b. View.  c. Cut. d. Properties. 40. Để đóng một cửa sổ, ta có thể thực hiện bằng thao tác:  a. Bấm Alt+F4. b. Kích nút Close trên cửa sổ đó.
 7. c. Right Click chuột tại tên cửa sổ đó trên Taskbar, chọn Close. d. Tất cả các cách trên đều được.  41. Để tạo một Folder mới trong Windows Explorer, ta ch ọn Folder cha  ở c ửa   sổ bên trái (TreeView) và thao tác như sau: a. Chọn Edit  New Folder. b.  Chọn File  New Folder. c. Chọn Edit  New  Folder. d.  Chọn File  New  Folder. 42. Để thay đổi biểu tượng của ShortCut, ta thực hiện : a. Change ShortCut Icon. b. Nhắp phải chuột tại ShortCut chọn Change Icon. c. Nhắp phải chuột tại ShortCut, chọn Properties  Change Icon. d.  Nhắp phải chuột tại ShortCut, chọn Properties     ShortCut   Change Icon. 43. Để thay đổi màu nền của Desktop, ta thực hiện : a. Nhắp phải chuột tại vùng trống của Desktop, chọn Properties   Change Color. b.  Nhắp phải chuột tại vùng trống của Desktop, chọn Properties  Background. c. Nhắp phải chuột tại vùng trống của Desktop, chọn Properties   Change Background. d.  Nhắp phải chuột tại vùng trống của Desktop, chọn Properties  Appearance. 44. Để xoá một biểu tượng trên Desktop ta chọn biểu tượng cần xoá và : a. Nhắp phải chuột và chọn Delete. b. Bấm phím Delete. c. Dùng chuột kéo và thả biểu tượng đó vào Recycle Bin. d. Các cách nêu trên đều được. 45. Chọn cách nào trong các cách sau để  chuyển qua lại giữa các  ứng dụng  đang đợc kích hoạt trên Windows? a. Dùng chuột kích chọn vào tên ứng dụng ở trên TaskBar. b. Dùng tổ hợp phím Alt+Tab để chọn ứng dụng cần làm việc. c. Cả A và B đều không được. d. Cả A và B đều được.
 8. 46. Dùng chuột kéo và thả  một File từ Folder này sang Folder khác đồng thời   bấm giữ phím CTRL, đó là thao tác : a. Xoá. b. Di Chuyển. c. Sao Chép. d. Đổi Tên. 47. Dùng chuột kéo và thả một File từ Folder này sang Folder khác, đó là thao  tác : a. Sao Chép. b. Xoá. c. Đổi Tên. d. Di Chuyển. 48. Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất: a. Trên cửa sổ TreeView của Windows Explorer chỉ chọn được một  đối tượng . b. Trên cửa sổ ListView của Windows Explorer cho phép chọn được  nhiều đối tượng cùng một lúc. c. Cả A và B đều đúng. d. Cả hai A và B đều sai. 49. Muốn tạo một Folder trên Desktop của Windows, ta nhắp phải chuột tại   vùng trống trên Desktop và chọn: a. New Folder. b.  Properties  Folder. c. New  Folder. d.  Properties  New Folder. 50. Thao tác nào sau đây để sắp xếp các cửa sổ trên Desktop theo hàng ngang: a. Nhắp   phải   chuột   trên   vùng   trống   Desktop,   chọn   Arrange   Windows. b.  Chọn Start  Program  Arrange Windows. c. Nhắp phải chuột trên Start  chọn Arrange Windows. d. Nhắp   phải   chuột   trên   vùng   trống   của   thanh   TaskBar   chọn   Windows Tile Horizontally. 51. Thao tác nhắp phải chuột tại một biểu tượng trên Desktop và chọn mục  Copy là  tương đương với thao tác: a. Bấm tổ hợp phím Ctrl + M. b. Bấm tổ hợp phím Ctrl + V. c. Bấm tổ hợp phím Ctrl + C.
 9. d. Bấm tổ hợp phím Ctrl + X. 52. Thao tác thu hẹp hoặc nới rộng một cấp Folder được thực hiện trên cửa sổ  nào của Windows Explorer? a. ListView. b. TreeView ­ ListView. c. TreeView. d. Các câu trên đều đúng. 53. Trong một cửa sổ tệp hồ sơ, bấm Ctrl+A là để: a. Chọn tất cả các tệp hồ sơ và tập tin có trong tệp hồ sơ đó. b. Xoá tất cả các tệp hồ sơ và tập tin có trong tệp hồ sơ đó. c. Đổi tên tất cả các tệp hồ sơ và tập tin có trong tệp hồ sơ đó. d. Sao chép tất cả  các tệp hồ  sơ  và tập tin có trong tệp hồ  sơ  đó   sang nơi khác. 54. Trong Windows cho phép đặt tên (File, Folder hoặc ShortCut) kể cả ký tự  trắng (khoảng trống) với độ dài tối đa : a. 64 ký tự. b. 16 ký tự. c. 32 ký tự. d. 255 ký tự. 55. Trong Windows Explorer : a. Bên trái là cửa sổ ListView, bên phải là cửa sổ TreeView. b. Bên trái là cửa sổ TreeView, bên phải là cửa sổ ListView. c. Cả A và B đều đúng. d. Cả A và B đều sai. 56. Trong Windows, muốn xem dung lượng của một  ổ  đĩa cứng hiện có trên  máy (Ví dụ : đĩa C:\), bạn thực hiện : a. Vào   Windows   Explorer,   chọn   ổ   đĩa   cần   xem,   chọn   Files    Properties b. Double Click chuột vào biểu tượng My Computer, chọn ổ đĩa cần   xem nhắp nút phải chuột, chọn Properties. c. Cả A và B đều sai. d. Cả A và B đều đúng. 57. Trong Windows, ta có thể chạy(run) cùng lúc : a. Chỉ một chương trình. b. Hai chương trình. c. Nhiều chương trình ứng dụng khác nhau.
 10. d. Tối đa 10 chương trình. 58. Windows là một hệ điều hành : a. Đa nhiệm. b. Đơn nhiệm. c. Cả A và B đều đúng. d. Cả A và B đều sai. 59. Để khởi động Explorer ta thực hiện : a. Right click chuột vào biểu tượng My Computer rồi chọn Explore. b.  Double click chuột vào biểu tượng My Computer. c. Double click chuột vào biểu tượng My Document. d. Tất cả đều đúng. 60. Để khởi động Explorer ta thực hiện : a. Bấm tổ hợp phím ALT + Spacebar. b. Bấm tổ hợp Windows + E. c. Double Click chuột vào nút lệnh Start. d. Bấm tổ hợp phím ALT +A. 61. Explorer là chương trình : a. Dùng làm trình duyệt Internet. b. Dùng để soạn thảo văn bản. c. Quản Lý File và Folder. d. Dùng để tính toán các bảng lương, vật tư... 62. Để tìm kiếm một tập tin hay một Folder, ta thực hiện : a. Click chuột vào nút Start  Programs. b.  Click chuột vào nút Start  Find  Files or Folders. c. Bấm tổ hợp phím Ctrl + A. d.  Nhắp phải chuột tại biểu tượng My Computer và chọn Explorer. 63. Để  di chuyển một cửa sổ  hiện hành trong môi trường Windows, ta thực   hiện thao tác nào sau đây trên thanh tiêu đề của cửa sổ ? a. Double click chuột. b. Click chuột. c. Right Click chuột. d. Drag. 64. Control Box là một hộp chứa các lệnh để : a. Đóng một cửa sổ. b. Cực đại kích thước cửa sổ.
 11. c. Cực tiểu kích thước cửa sổ. d. Tất cả các lệnh trên. 65. Để tự động ẩn thanh TaskBar ta thực hiện : a. Chọn Start  Programs   Explorer. b.  Chọn   Start    Setting    TaskBar   &   Start   Menu    TaskBar  Option  Auto Hide  Apply  OK. c. Start    Setting    TaskBar & Start Menu    TaskBar Option   Always On Top  Apply  OK. d. Tất cả đều sai. 66. Để hiện thị đồng hồ trên thanh TaskBar ta thực hiện : a. Start    Setting    TaskBar & Start Menu    TaskBar Option   Show Clock  Apply  OK. b.  Start  Setting  TaskBar & Start Menu  TaskBar Option  Always On Top  Apply  OK. c. Right   click   chuột   vào   chổ   trống   trên   TaskBar    Cascade  Windows. d.  Right   click   chuột   vào   chỗ   trống   trên   TaskBar     ToolBars   Address. 67. Để mở hộp thoại TaskBar Option ta thực hiện a. Right   click   chuột   vào   chỗ   trống   trên   thanh   TaskBar,   chọn  Properties. b.  Chọn Start  Settings  TaskBar & Start Menu. c. Câu A và B đều đúng. d. Câu A và B đều sai. 68. Để mở cửa sổ tìm kiếm File hay Folder ta thực hiện : a. Kích chọn Start   seach  Files Or Foldes. b.  Right Click chuột tại biểu tượng My Computer  Find. c. Right Click chuột tại nút Start  Find. d. Tất cả các câu trên đều đúng. 69. Để mở một Folder nào đó thì ta thực hiện : a. Double Click chuột vào biểu tượng của Folder đó. b. Nhập đường dẫn vào thanh Address Bar rồi Enter. c. Cả A và B đều đúng. d. Cả A và B đều sai.
 12. 70. Để chuyển đổi qua lại giữa các trình ứng dụng đang được kích hoạt, ta sử  dụng : a. Tổ hợp phím Alt + Tab. b. Tổ hợp phím Ctrl + Tab. c. Tổ hợp phím Shift + Tab. d. Tổ hợp phím Ctrl + C. 71. Để khởi động một trình ứng dụng nào đó đã được cài đặt lên máy tính  thì  ta thực hiện : a. Click nút Start  Programs  Chọn tên trình ứng dụng. b. Double Click chuột vào biểu tượng ShortCut trình ứng dụng đó. c. Cả A và B đều đúng. d. Cả A và B đều sai. 72. Để đóng một cửa sổ ứng dụng thực hiện a. Click nút Close trên thanh tiêu đề của cửa sổ trình ứng dụng. b. Bấm tổ hợp phím Alt + F4. c. Cả A và B  đều đúng. d. Cả A và B  đều sai. 73. Để hiển thị tập tin và thư mục bị ẩn, tại cửa sổ của Windows Explorer ta   thực hiện : a. Chọn Tools    Folder  Options    View    Bỏ   chọn Hide  File  Extension For Known File Types  Apply  OK. b.  Tools  Folder Options  View  Chọn Show Hidden File and  folders Apply  OK. c. Tools  Folder Options  View  chọn Hide File Extension For  Known File Types  Apply  OK. d. Tất cả các câu trên đều đúng. 74. Khi làm việc với Windows Explorer để  sắp xếp các File hoặc Folder trên   cửa sổ ListView, ta thực hiện : a. Chọn View  Arrange Icons. b.  Chọn View   Customize This Folder. c. Chọn File   Properties. d.  Chọn View   As Web Page. 75. Khi Right Click chuột vào biểu tượng tập tin và chọn Copy là để : a. Sao chép tập tin. b. Xoá tập tin. c. Đổi tên tập tin.
 13. d. Di chuyển tập tin. 76. Khi Right Click chuột vào biểu tượng tập tin và chọn Cut là để : a. Sao chép tập tin. b. Xoá tập tin. c. Đổi tên tập tin. d. Di chuyển tập tin. 77. Khi Right Click chuột vào biểu tượng tập tin và chọn Delete là để : a. Sao chép tập tin. b. Xoá tập tin. c. Đổi tên tập tin. d. Di chuyển tập tin. 78. Để xoá một File hay một Folder ta thực hiện : a. Right   click   chuột   vào   biểu   tượng   File   hoặc   Folder   rồi   chọn  Delete. b. Chọn File hoặc Folder và bấm phím Delete. c. Đánh dấu chọn File hay Folder cần xoá rồi Click chuột tại vào  File chọn Delete trên thanh công cụ. d. Tất cả các câu trên đều đúng. 79. Để sao chép một tập tin từ ổ đĩa C: sang ổ đĩa mềm A: thì ta thực hiện : a. Right   click chuột vào  biểu  tượng   tập  tin rồi  chọn Send  to    Floppy(A). b.  Right click chuột vào biểu tượng tập tin rồi chọn Send to   My  Documents. c. Đánh dấu chọn tập tin, bấm Ctrl + C, mở  ổ đĩa mềm  A: và bấm  Ctrl + V d. Câu A và C đều đúng. 80. Khi làm việc với Windows Explorer ta chọn View  Status Bar là để : a. Hiển thị thanh địa chỉ Address Bar. b. Hiển thị thanh trạng thái Status Bar. c. Hiển thị thanh công cụ chuẩn Standard Buttons. d. Tất cả đều sai. 81. Trong cửa sổ Windows Explorer, kích thước của các tập tin được chọn sẽ  hiển thị trên : a. Thanh địa chỉ ­ Address Bar. b. Thanh trạng thái ­ Status Bar. c. Thanh công cụ chuẩn ­ Standard Buttons.
 14. d. Tất cả các thanh trên. 82. Để thay đổi thuộc tính của tập tin thì ta thực hiện : a. Right Click chuột vào biểu tượng tập tin và chọn Properties. b. Đánh dấu chọn tập tin, chọn menu File và chọn Properties. c. Tất cả các cách trên đều đúng. 83. Để mở hộp ControlBox của một cửa sổ, ta bấm tổ hợp phím : a. Ctrl+Tab. b. Alt + Space Bar. c. Alt + Tab. d. Ctrl + Alt. 84. Để  xoá hẳn một File mà không đưa vào Recycle Bin, ta chọn File đó rồi  nhấn : a. Shift + Delete. b. Shift + Ctrl. c. Shift + Alt. d. Ctr + Delete. 85. Để xoá sạch tất cả File hoặc Folder trong Recycle Bin thì ta thực hiện : a. Right click chuột vào biểu tượng Recycle Bin  Properties. b.  Right click chuột vào biểu tượng  Recycle Bin  Empty Recycle  bin. c. Right click chuột vào biểu tượng  Recycle Bin  Explore. d. Tất cả đều sai. 86. Trong Windows Explorer khi ta  ấn tổ hợp phím Alt +   (Mũi tên qua trái)  thì tương ứng với việc Click chuột vào nút gì trên thanh công cụ ? a. Up. b. Forward. c. Cut. d. Back. 87. Trong Windows Explorer khi ta ấn tổ hợp phím Alt +  (Mũi tên qua phải)  thì tương ứng với việc Click chuột vào nút gì trên thanh công cụ ? a. Up. b. Forward. c. Cut. d. Back. 88. Để thay đổi màn hình nền Desktop thì ta thực hiện :
 15. a. Right   click   chuột   tại   chỗ   trống   trên   Desktop    Properties   Desktop. b.  Right   click   chuột   tại   chỗ   trống   trên   Desktop    Properties   Background. c. Right   click   chuột   tại   chỗ   trống   trên   Desktop    Properties   Screen saver. d.  Right   click   chuột   tại   chỗ   trống   trên   Desktop    Properties   Appearance. 89. Để thay đổi chế độ bảo vệ  màn hình thì ta thực hiện : a. Right   click   chuột   tại   chỗ   trống   trên   Desktop    Properties   Setting b.  Right   click   chuột   tại   chỗ   trống   trên   Desktop    Properties   Background. c. Right   click   chuột   tại   chỗ   trống   trên   Desktop    Properties   Screen saver. d.  Right   click   chuột   tại   chỗ   trống   trên   Desktop    Properties   Appearance. 90. Để thay đổi chế độ hiển thị màu thì ta thực hiện : a. Right   click   chuột   tại   chỗ   trống   trên   Desktop    Properties   Desktop­ Color. b.  Right   click   chuột   tại   chỗ   trống   trên   Desktop    Properties   Background. c. Right   click   chuột   tại   chỗ   trống   trên   Desktop    Properties   Screen saver. d.  Right   click   chuột   tại   chỗ   trống   trên   Desktop    Properties   Appearance. 91. Thao tác Right Click chuột tại chỗ trống trên Desktop  Properties tương  ứng với các thao tác nào sau đây ? a. Start  Settings  Control Panel  Display. b.  Start  Settings  Control Panel  Date/Time. c. Start  Settings  Control Panel  System. d.  Start  Settings  Control Panel  Add New Hardware. 92. Để cài đặt máy in ta thực hiện các thao tác : a. Start  Settings  Printers and Fax. b.  Start  Settings  Control Panel  Printers and Fax. c. Câu A và B đều đúng.
 16. d. Câu A và B đều sai. 93. Để  thay   đổi   cách  thể  hiện  thông  tin  ngày  tháng  năm,   ta  chọn  Start   Settings  Control Panel rồi chọn : a. Display. b. Regional Settings. c. Date/Time. d. Mouse. 94. Thao   tác   Right   click   chuột  vào   biểu   tượng   My   Computer    Properties  tương  ứng với việc Double Click chuột vào biểu tượng nào trong cửa sổ  Control Panel? a. Display. b. Date/Time. c. System. d. Regional Settings. 95. Khi xoá một ShortCut thì : a. File nguồn cũng bị xoá. b. File nguồn không bị xoá. c. File bị di chuyển sang một Folder khác. d. Tất cả đều đúng. 96. Để  chọn các biểu tượng nằm cách nhau trên màn hình nền Desktop, ta   dùng chuột nhắp chọn từng biểu tượng một đồng thời bấm giữ phím : a. ALT. b. CTRL. c. ENTER. d. SHIFT. 97. Để cực đại hoá kích thớc cửa sổ, ta thực hiện : a. Kích vào nút Maximize. b. Mở ControlBox và chọn Maximize. c. Double Click vào Title Bar của cửa sổ. d. Các cách trên đều được.  98. Tại màn hình Windows, để  hiển thị  giờ  hệ  thống trên thanh TaskBar, ta  thực hiện : a. Kích chuột phải trên nền Desktop, chọn Properties và đánh dấu  chọn Show the Clock. b. Kích chuột phải trên thanh TaskBar, chọn Properties và đánh dấu   chọn Show the Clock.
 17. c. Chọn Start  Setting  Control Panel, chọn Date/Time. d. Cả ba câu trên đều đúng. 99. Trong cửa sổ Windows Explorer, để tìm tên Folder hoặc File ta bấm tổ hợp  phím : a. Ctrl+F. b. Ctrl+G. c. Ctrl+A. d. Ctrl+H. 100. Trong cửa sổ Windows Explorer, để thiết lập thuộc tính cho các Folder   đã được chọn ta thực hiện lệnh : a. File ­ Properties. b. View ­ Properties. c. Edit ­ Properties. d. Tất cả các câu trên đều đúng. e.  101. Khi   làm   việc   với   Windows   Explorer   ta   chọn   View     ToolBars   Standard Buttons là để : a. Hiển thị thanh địa chỉ Address Bar. b. Hiển thị thanh trạng thái Status Bar. c. Hiển thị thanh công cụ chuẩn Standard Buttons. d. Các câu trên đều sai. 102. Để tự động sắp xếp đều các ShortCut trên màn hình nền, ta thực hiện   thao tác nào trong các thao tác sau :  a. Nhắp chuột phải tại vùng trống trên Desktop, chọn Arrange Icons   và chọn Auto Arrange. b. Bấm chuột trái trên màn hình nền và chọn AutoSort. c. Bấm chuột trái trên màn hình nền, chọn Arrange Icons và chọn  AutoSort. d. Bấm chuột phải trên màn hình nền và chọn Auto Arrange Icons. 103. Để  thay đổi các biểu tượng chuẩn của Windows như  : My Computer,  Recycle Bin ta thực hiện như sau : a. Nhắp phải chuột tại biểu tượng, chọn Properties và chọn Change   Icon. b. Nhắp   phải   chuột   trên   màn   hình   nền,   chọn   Properties   và   chọn   Effect, tiếp tục đánh dấu chọn biểu tượng cần thay đổi và chọn  tiếp Change Icons. c. Nhắp chuột tại biểu tượng và chọn Change Icons. d. Tất cả các câu trên đều sai.
 18. 104. Trong Windows Explorer, để  hiển thị  nhãn của các nút lệnh trên thanh  công cụ thì ta thực hiện : a. Chọn File  Properties. b.  Chọn View  As Web Page. c. Chọn View  ToolBars  Text Lables. d. Tất cả đều sai. 105. Để khởi động Explorer ta thực hiện : a. Kích chọn Start  Programs  Accessories­Windows Explorer. b. Nhắp phải chuột tại nút Start chọn Explore. c. Nhắp phải chuột tại biểu tượng My Computer trên Desktop, chọn  Explore. d. Tất cả các câu trên đều đúng. 106. Thao tác nào sau đây dùng để  sắp xếp các cửa sổ  trên Desktop theo   hàng dọc : a. Nhắp phải chuột trên vùng trống của thanh TaskBar  chọn Tile  Windows Horizontally. b.  Nhắp phải chuột trên vùng trống của thanh TaskBar  chọn Tile  Windows Vertically. c. Nhắp   phải   chuột   trên   vùng   trống   của   thanh   TaskBar    chọn  Cascade Windows. d. Tất cả các thao tác trên đều sai. 107. Thao tác nào sau đây dùng để sắp xếp các cửa sổ trên Desktop theo kiểu   xếp ngói : a. Nhắp phải chuột trên vùng trống của thanh TaskBar  chọn Tile  Windows Horizontally. b.  Nhắp phải chuột trên vùng trống của thanh TaskBar  chọn Tile  Windows Vertically. c. Nhắp   phải   chuột   trên   vùng   trống   của   thanh   TaskBar    chọn  Cascade Windows. d. Tất cả các câu trên đều sai. 108. Ta có thể chép một tập tin có kích thớc 2MB lên đĩa mềm hay không ? a. Có. b. Không. c. Chỉ chép được khi nội dung tập tin đó chỉ chứa văn bản. d. Chỉ chép được khi nội dung tập tin đó chỉ chứa hình ảnh.
 19. 109. Để phục hồi một tập tin trong Recyle Bin, ta thực hiện : a. Chọn tập tin, chọn Restore. b. Nhắp phải chuột tại tập tin, chọn Restore. c. Chọn tập tin, chọn File  Restore. d. Chỉ có B và C là đúng. 110. Trong hộp thoại ShutDown Windows, khi chọn Restart the Computer, có  nghĩa là : a. Thoát khỏi Windows. b. Khởi động lại máy và vào hệ điều hành Windows. c. Khởi động lại máy và vào hệ điều hành DOS. d. Tất cả các câu trên đều sai. 111. Trong Windows Explorer, để  xem dung lượng, phần mở  rộng của các  tập tin, ta thực hiện : a. Chọn View ­ List. b. Chọn View ­ Details. c. Chọn File ­ Properties. d. Chọn File ­ ReName. 112. Thao tác nào sau đây dùng để  sắp xếp các cửa sổ  trên Desktop theo   hàng dọc?  a. Nhắp   phải   chuột   trên   vùng   trống   Desktop,   chọn   Arrange   Windows. b.  Chọn Start  Programs  Arrange Windows. c. Nhắp phải chuột trên Start  Chọn Arrange Windows. d. Nhắp phải chuột trên vùng trống của thanh TaskBar, chọn Tile   Windows Vertically. 113. Thao tác nào sau đây dùng để  sắp xếp các cửa sổ  trên Desktop theo   hàng ngang?  a. Nhắp   phải   chuột   trên   vùng   trống   của   thanh   TaskBar   ­   chọn  Cascade Windows. b. Nhắp phải chuột trên vùng trống của thanh TaskBar ­ chọn Tile   Windows Horizontally. c. Nhắp phải chuột trên vùng trống của thanh TaskBar ­ chọn Tile   Windows Vertically. d. Cả 3 thao tác trên đều sai. 114. Để mở hộp thoại tìm kiếm của Windows, tại màn hình Desktop ta nhấn  tổ hợp phím : a. Ctrl+F.
 20. b. Ctrl+Alt+F. c. Phím Windows + F. d. Không có tổ hợp phím nào đúng. e.  115. Trong Windows, ký tự phân cách hàng ngàn là :  a. Dấu chấm (.) b. Dấu phẩy (,) c. Dấu chẩm phẩy (;) d. Không có câu trả lời đúng. 116. 117. Bấm phím nào trong các phím sau dùng để nới rộng một cấp Folder trên   cửa sổ TreeView của Windows Explorer? a. Mũi tên lên () b.  Mũi tên xuống() c. Mũi tên qua trái () d.  Mũi tên qua phải () 118. Bấm phím nào trong các phím sau dùng để thu hẹp một cấp Folder trên   cửa sổ TreeView của Windows Explorer? a. Mũi tên lên () b.  Mũi tên xuống() c. Mũi tên qua trái () d.  Mũi tên qua phải () 119. Thao tác nào sau đây không thực hiện được trên cửa sổ  TreeView của   Windows Explorer? a. Nới rộng 1 cấp Folder. b. Thu hẹp 1 cấp Folder. c. Sắp xếp các Folder. d. Trở lên trên 1 cấp Folder. 120. Thao tác nào trong các thao tác sau có thể  thực hiện được trên cả  hai   cửa sổ TreeView và ListView của Windows Explorer? a. Sắp xếp Folder hoặc File. b. Nới rộng hoặc thu hẹp 1 cấp Folder. c. Mở 1  Folder. d. Thay đổi kiểu hiển thị. 121. Để  phục hồi File hoặc Folder từ Recycle Bin, ta chọn File hoặc File  ở  Recyle Bin rồi thực hiện :  a. Chọn File  Retore.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2