intTypePromotion=1

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - Chương 0

Chia sẻ: Thien Phuc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
217
lượt xem
71
download

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - Chương 0

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin - Giáo trình công nghệ phần mềm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - Chương 0

  1. Công ngh ph n m m (0) Nguy n Thanh Bình Khoa Công ngh Thông tin Trư ng ð i h c Bách khoa ð i h c ðà N ng M c ñích H i u và n m ñ ư c Khái ni m công ngh ph n m m Các mô hình phát tri n ph n m m Các ho t ñ ng phát tri n ph n m m Các k thu t và phương pháp cơ b n trong phát tri n ph n m m Áp d ng công ngh ph n m m trong phát tri n ph n m m 2 1
  2. N i dung Chương 1: Gi i thi u Công ngh ph n m m Chương 2: Các mô hình phát tri n ph n m m Chương 3: Phân tích và ñ c t yêu c u Chương 4: Các k thu t ñ c t Chương 5: Thi t k Chương 6: L p trình và ngôn ng l p trình Chương 7: Ki m th Chương 8: Qu n tr d án ph n m m 3 Tài li u tham kh o Ian Sommerville, Software Engineering, 7th edition, Pearson Education, 2004. M. Gaudel, B. Marre, F. Schlienger, G. Bernot, Précis de génie logiciel, Masson, 2001. Stephen R. Schach, Classical and Object-Oriented Software Engineering, NXB IRWIN, 1996. Ronald Leach, Introduction to Software Engineering, CRC Press, 1999. G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, The Unified Modeling Language User Guide, Addision-Wesley, 1999. Craig Larman, Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, Third Edition, Addision-Wesley, 2004. Glenford J. Myers, The art of software testing, Wiley, 2004. Boris Beizer, Software Testing Techniques, Second Edition. 4 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2