intTypePromotion=1

Công văn 1052/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
48
lượt xem
2
download

Công văn 1052/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1052/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm nhập tái xuất thiết bị chuyên dụng có thời hạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1052/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- -------------------- Số: 1052/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2009 V/v tạm nhập tái xuất thiết bị chuyên dụng có thời hạn Kính gửi: Ban Quản lý Dự án vệ tinh nhỏ Trả lời công văn số 02/VTN ngày 20/02/2009 của Ban Quản lý Dự án vệ tinh nhỏ về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ Điều 31 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và điểm 1.1, mục I, phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính đề nghị Ban Quản lý Dự án vệ tinh nhỏ liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi Đoàn chuyên gia của công ty EADS (Pháp) sẽ nhập cảnh để được hướng dẫn giải quyết cụ thể thủ tục tạm nhập tái xuất có thời hạn đối với một số thiết bị chuyên dụng nhằm phục vụ đo đạc và khảo sát mức tín hiệu nhiễu ảnh hưởng tới Trạm điều khiển vệ tinh tại vị trí lắp đặt. Tổng cục Hải quan trả lời để Ban Quản lý Dự án biết và thực hiện. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Lưu: VT, GSQL (2b). Vũ Ngọc Anh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2