intTypePromotion=1

Công văn 1321/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
61
lượt xem
4
download

Công văn 1321/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1321/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc góp ý Dự thảo kế hoạch tổng thể phát triển cụm công nghiệp giai đoạn đến năm 2015

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1321/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số 1321/BXD-KTQH ---------------------- V/v: góp ý Dự thảo kế hoạch tổng thể phát Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2009 triển cụm CN giai đoạn đến năm 2015 Kính gửi: Bộ Công thương Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 5262/BCT-CNĐP ngày 08/6/2009 của Bộ Công thương đề nghị góp ý Dự thảo Kế hoạch tổng thể phát triển cụm công nghiệp giai đoạn đến năm 2015, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1) Kế hoạch về cơ bản đã đánh giá được thực trạng phát triển cụm công nghiệp; nêu được các yêu cầu lựa chọn địa điểm và kế hoạch phát triển các cụm công nghiệp theo vùng lãnh thổ; 2) Về nội dung kế hoạch phát triển cụm công nghiệp theo các vùng lãnh thổ, cần bổ sung các vấn đề sau: - Các đặc thù của từng vùng lãnh thổ về mặt địa lý, điều kiện tự nhiên và cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, dự án đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; - Cơ sở dự báo quy mô đất cụm công nghiệp theo vùng lãnh thổ; - Nguyên tắc và điều kiện hình thành phát triển cụm công nghiệp; - Dự báo những tác động tích cực và tiêu cực của sự phát triển cụm công nghiệp đến sự phát triển kinh tế – xã hội và môi trường tự nhiên. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Công thương nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, Vụ KTQH. Đã ký Cao Lại Quang
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2