intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn số 5271/TCHQ-TXNK

Chia sẻ: Jiangfengmian Jiangfengmian | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

9
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 5271/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng Kem trị mụn trứng cá do Tổng cục Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 5271/TCHQ-TXNK

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 5271/TCHQ­TXNK Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2019 V/v phân loại mặt hàng Kem trị mụn  trứng cá   Kính gửi: Công ty Cổ phần thương mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam. (222 Huỳnh Thúc Kháng, phường An Xuân, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 324/18/CV­CT ngày 22/10/2018 của Công ty Cổ  phần thương mại Dược ­ Sâm Ngọc Linh Quang Nam (Công ty) đề nghị xác nhận lại mã hàng  đối với mặt hàng Vertucid Gel và Azaroin Gel. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như  sau: 1. Căn cứ Thông tư 85/2003/TT­BTC ngày 29/8/2003; Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT­BTC ngày  12/4/2010; Danh mục Biểu thuế hài hòa AHTN; Chú giải chi tiết HS, mặt hàng kem trị mụn  trứng cá đã được Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại tại công văn 15350/BTC­CST ngày  6/12/2006 và Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại các Công văn số 2439/TCHQ­TXNK ngày  21/5/2012; 11635/TCHQ­TXNK ngày 25/9/2012; 13741/TCHQ­TXNK ngày 12/11/2014;  11268/TCHQ­TXNK ngày 12/11/2014, theo đó mặt hàng kem trị mụn trứng cá được phân loại  thống nhất vào mã số 3304.99.20. 2. Khoản 4 Điều 19 Nghị định 08/2015/NĐ­CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết  và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan: “Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, tổ chức liên quan để quyết  định việc phân loại hàng hóa đối với các trường hợp có sự khác biệt trong việc áp dụng Danh  mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc có sự khác biệt giữa các Danh mục hàng  hóa do các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành trước ngày hiệu lực của Nghị định này với Danh  mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.” Bộ Tài chính căn cứ quy định về thẩm quyền nêu trên, đã phối hợp với Bộ Y tế và các đơn vị có  liên quan xác định phân loại mặt hàng kem trị mụn trứng cá thuộc mã số 3304.99.20 như hướng  dẫn tại điểm 1. 3. Về nội dung Công ty cổ phần thương mại Dược Sâm Ngọc Linh nhập ủy thác 2 mặt hàng này  cho Công ty TNHH Nhân Vy Cường, đề nghị Công ty làm việc trực tiếp với Cục Hải quan tỉnh  Quảng Nam trên cơ sở hồ sơ hải quan để thực hiện việc xử lý thuế theo đúng quy định. 4. Từ thời điểm từ ngày 01/01/2018: Theo Nghị định 125/2017/NĐ­CP ngày 16/11/2017 của  Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ­CP ngày 01/09/2016 của  Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức  thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan thì: + Mặt hàng Kem ngăn ngừa mụn trứng cá thuộc mã số 3304.99.20, thuế suất thuế nhập khẩu  ưu đãi 10%.
  2. + Mặt hàng Thuốc trị mụn trứng cá thuộc mã số 9850.00.00 thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi  5%. Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.   TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK ­ Như trên; ­ PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c); PHÓ CỤC TRƯỞNG ­ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam (để t/hiện); ­ Lưu: VT, TXNK, PL ­ Uyên (3b). Đào Thu Hương  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2