intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn số 9945/VPCP-NN

Chia sẻ: Jiangwanyin Jiangwanyin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

5
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 9945/VPCP-NN năm 2019 về dự án Điện mặt trời kết hợp nông nghiệp tại Phân trường Thạnh Trị, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 9945/VPCP-NN

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ­­­­­­­ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 9945/VPCP­NN Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019 V/v dự án Điện mặt trời kết hợp nông  nghiệp tại Phân trường Thạnh Trị, thị  xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng   Kính gửi: ­ Bộ Công Thương; ­ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ­ Bộ Tài nguyên và Môi trường; ­ Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại văn bản số 2083/UBND­KT ngày 01 tháng 10 năm 2019 xin chủ  trương triển khai thực hiện dự án Điện mặt trời kết hợp nông nghiệp tại Phân trường Thạnh Trị, thị xã Ngã Năm,  tỉnh Sóc Trăng (bản chụp xin gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau: Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi  trường và các cơ quan liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng việc điều chỉnh dự án theo đúng quy  định của pháp luật về quy hoạch, điện lực, đầu tư, đất đai... và các quy định của pháp luật có liên quan, trình cấp có  thẩm quyền xem xét, quyết định. Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.   KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Nơi nhận: PHÓ CHỦ NHIỆM ­ Như trên; ­ TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng; ­ Bộ KHĐT (kèm bản chụp); ­ VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: KTTH, CN,  PL, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐT; ­ Lưu: VT, NN (3).Thanh Nguyễn Cao Lục  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2