intTypePromotion=3

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 12

Chia sẻ: Abcdef_43 Abcdef_43 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
651
lượt xem
82
download

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 12

  1. Trường THPT Nam Đông. Năm học 2006 – 2007. Đ Ề CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 12. I. LÝ THUYẾT. (Học sinh tự ôn tập) II. BÀI TẬP. C©u1. Cho hàm số y  f  x   x3  3mx 2  3  2m  1 x  1 , đồ thị là  Cm  (m là tham số). 1 1) Khảo sát hàm số đã cho khi m  . 2   Viết phương trình tiếp tuyến của  C 1  tại điểm có tung độ bằng 1.   2 2) Xác đ ịnh m để hàm số đồng biến trên tập xác định. 3) Xác đ ịnh m để hàm số có một cực đại và một cực tiểu.   4) Dựa vào đồ thị  C 1  , hãy biện luận theo a số nghiệm của phương trình   2 2 x3  3 x 2  2 a  0 . (1) 5) Xác đ ịnh giá trị của m biết 3 f    0 . 2 6) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho ở câu 1) trên đo ạn  3 5  2 ; 2  .     7) Viết phương trình tiếp tuyến của  C 1  :   2 a) tại điểm có hoành độ bằng – 1 . b) biết tiếp tuyến đi qua điểm A  2;1 .   3 8) Từ đồ thị  C 1  , hãy vẽ đồ thị (C) của hàm số y  x 2 x  x 2  1 . 2   2 9) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số sau trên tập xác định của nó y  2sin 3 x  3cos 2 x  1 . 1 1 10) Tìm nguyên hàm F  x  của hàm số cho ở câu 1), biết F    .   2  64 ÔN TẬP HỌC KÌ I .MÔN TOÁN. LỚP12 Biên soạn: Gv ĐỖ CAO LONG.
  2. Trường THPT Nam Đông. Năm học 2006 – 2007. 11) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số F  x  trên đoạn 0;1 . 12) D ựa vào đ ồ thị (C) ở câu 8), hãy biện luận theo k số nghiệm của phương trình 32 3 (2) x x  2k 2 13) X ác định m để hàm số không có cực trị.  14) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi C 1 , trục Ox và hai đường thẳng 2 x  1; x  3 . 4 , có đồ thị là  Cm  (m là tham số). C©u2. Cho hàm số y  f  x   mx  1  x 1 1) Khảo sát hàm số khi m  1. 2) Xác đ ịnh giá trị của m để hàm số luôn có cực trị. 3) Tìm trên đồ thị  C1  các điểm có toạ độ là những số nguyên. 4) Dựa vào  C1  , hãy biện luận theo a số nghiệm của phương trình x 2  2 x  5   a  2   x  1 (3) 5) Từ đồ thị  C1  , suy ra cách vẽ đồ thị (C ) của hàm số 1 y  x 1  x 1 1 6) Xét hàm số f  x  ở câu 1), hãy tính tích phân I   f  x  dx . 0 7) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ở câu 1) 1 a) trên đoạn  ;3 2    3 b) trên nửa khoảng   ; 1   2  8) Xác đ ịnh m để đường thẳng y  x cắt đồ thị  Cm  tại hai điểm phân biệt. 9) Xác đ ịnh m để đồ thị  Cm  có tiệm cận xiên đi qua điểm 1 1 a) A  ; 2  b) B  ; m2  1      2  2  10) X ác định giá trị của k để phương trình sin 2 x  sin x  4  k 1  sin x  (4) ÔN TẬP HỌC KÌ I .MÔN TOÁN. LỚP12 Biên soạn: Gv ĐỖ CAO LONG.
  3. Trường THPT Nam Đông. Năm học 2006 – 2007. có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn  0;   . 11) V iết phương trình tiếp tuyến của  C1  tại điểm có tung độ bằng – 5 . C©u3. Chứng minh rằng cos 2 x   tho ả mãn hệ thức f    3 f     3 ; 1) Hàm số f  x     2 4 4 1  sin x 2 x  e x 2 tho ả mãn hệ thức xy  2 y  e x . 2) Hàm số y  2 2x C©u4. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau trên mỗi tập tương ứng: 1) f  x   x 2 .ln x trªn 1; e  ; 1  x2  1  2 x2  trªn  1;1 ; 2) f  x   3 3) f  x   2sin x  sin 2 x trªn 0;   ;   2 22 2 x  2 , nÕu  2  x  0 hoÆc 0  x  2 4) f  x    trên  2; 2  . x  1 , nÕu x  0  C©u5. Chứng minh rằng  1 2  2 2 2) 1   e x dx  2 1)  1  3sin x dx   ;  2 0 0 2 11 dx 3)    1. 3 2 0 1+x3 - - - - - H ết ! - - - - - Rất mong các em nhận thức được nhiệm vụ học tập của mình, tìm đ ược phương pháp để nắm vững các dạng bài tập trên để có thể tự tin làm bài trong kì thi sắp đến. Chúc các em ôn tập tốt ! ÔN TẬP HỌC KÌ I .MÔN TOÁN. LỚP12 Biên soạn: Gv ĐỖ CAO LONG.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản