intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐỀ TÀI: QUÁ TRÌNH SÁP NHẬP GIỮA HAI NGÂN HÀNG SACOMBANK VÀ EXIMBANK

Chia sẻ: Trương Anh Tuấn Tuấn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:30

171
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (tên giao dịch là Sacombank) là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, thành lập vào năm 1991. Năm 2012, Sacombank có vốn điều lệ là 14.176 tỷ đồng, được coi là ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ và hệ thống chi nhánh lớn nhất Việt Nam. Trong những năm đầu mới thành lập, Sacombank là một tổ chức tín dụng nhỏ với vốn điều lệ khoảng 3 tỷ đồng. Trong những năm 1995-1998, với sáng kiến phát hành cổ phiếu đại chúng (Sacombank là một trong những công...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ TÀI: QUÁ TRÌNH SÁP NHẬP GIỮA HAI NGÂN HÀNG SACOMBANK VÀ EXIMBANK

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG  TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: QUÁ TRÌNH SÁP NHẬP GIỮA HAI NGÂN HÀNG SACOMBANK VÀ EXIMBANK Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Tài Yên Nhóm thực hiện : Nhóm 1
 2. NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. Tp.Hồ Chí Minh, Ngày…..tháng….. năm 2013
 3. MỤC LỤC Contents Contents..............................................................................................................................................................3 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC HAI NGÂN HÀNG SACOMBANK VÀ EXIMBANK.................................4 1.1NGÂN HÀNG SACOMBANK......................................................................................................................4 1.1.1Các Giai Đoạn Trong Những Năm Thành Lập ...................................................................................4 1.1.2Hành Trình Phát Triển Trong Những Năm 1991 – 2012.....................................................................6 1.1.3Hội Đồng Chủ Tịch ............................................................................................................................9 1.1.4Mô Hình Tập Đoàn............................................................................................................................11 1.1.5Cơ Cấu Tổ Chức...............................................................................................................................12 1.2NGÂN HÀNG EXIMBANK........................................................................................................................13 1.2.1Hội Đồng Chủ Tịch...........................................................................................................................13 1.2.2Dịch Vụ Hoạt Động...........................................................................................................................13 1.2.3Mô Hình Tổ Chức .............................................................................................................................14 CHƯƠNG II : SÁP NHẬP HAI NGÂN HÀNG SACOMBANK VÀ EXIMBANK.................................................15 2.1HÀNH TRÌNH SÁP NHẬN GIỮA 2 NGÂN HÀNG SACOMBANK VÀ EXIMBANK..................................15 2.2NGUYÊN NHÂN VIỆC SÁP NHẬP SACOMBANK VÀ EXIMBANK.........................................................17 2.3DIỄN BIẾN VIỆC SÁP NHẬP GIỮA 2 NGÂN HÀNG...............................................................................19 2.3.1Eximbank Xin Ý Kiến Cổ Đông Sáp Nhập........................................................................................19 2.3.2Cổ Đông Eximbank Thông Qua Nghiên Cứu Sáp Nhập...................................................................22 2.3.3Những Vấn Đề Bên Cạnh Việc Eximbank Và Sacombank Thỏa Thuận Sáp Nhập........................22 2.3.4Dự kiến đến năm 2015, hai ngân hàng Eximbank và Sacombank có số vốn điều lệ khoảng 1,5 tỷ USD...........................................................................................................................................................24 3.1LÃI SUẤT ................................................................................................................................................27 3.2CỔ PHIẾU................................................................................................................................................28 KẾT LUẬN........................................................................................................................................................30
 4. CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC HAI NGÂN HÀNG SACOMBANK VÀ EXIMBANK 1.1 NGÂN HÀNG SACOMBANK Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (tên giao dịch là Sacombank) là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, thành lập vào năm 1991. Năm 2012, Sacombank có vốn điều lệ là 14.176 tỷ đồng, được coi là ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ và hệ thống chi nhánh lớn nhất Việt Nam. Trong những năm đầu mới thành lập, Sacombank là một tổ chức tín dụng nhỏ với vốn điều lệ khoảng 3 tỷ đồng. Trong những năm 1995-1998, với sáng kiến phát hành cổ phiếu đại chúng (Sacombank là một trong những công ty đầu tiên phát hành cổ phiếu đại chúng ở Việt Nam), Sacombank đã có thể nâng vốn từ 23 tỷ lên 71 tỷ đồng. Phát hành cổ phiếu đại chúng cũng trở thành kênh huy động vốn dài hạn chính cho Sacombank trong những giai đoạn sau này. Đặc biệt trong giai đoạn 2000-2006, khi thị trường chứng khoán Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ, đây cũng là giai đoạn Sacombank bùng nổ phát triển về vốn và các chi nhánh. Các cổ đông chính của Sacombank bao gồm có các cổ đông tổ chức và cổ đông gia đình. Các tổ chức chủ yếu gồm ANZ, IFC, Dragon Capital và REE là các đối tác chiến lược của Sacombank. Mỗi tổ chức này nắm giữ từ trên 5% đến trên 10% vốn cổ phần của Sacombank và có những đóng góp đáng kể vào việc phát triển của Sacombank.[cần dẫn nguồn] Cổ đông gia đình chính là gia đình ông Đặng Văn Thành, chủ tịch hội đồng quản trị của Sacombank, nắm khoảng 15% vốn chủ sở hữu của Sacombank.[cần dẫn nguồn] Hiện tại Sacombank kinh doanh trong các lĩnh vực chính sau đây: huy động vốn, tiếp nhận vốn vay trong nước; cho vay, hùn vốn và liên doanh, làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của các tổ chức, dân cư dưới các hình thức gửi tiền có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước, vay vốn của các tổ chức tín dụng khác, cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân, chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá, hùn vốn và liên doanh theo phát luật; Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; Kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ, thanh toán quốc tế; Huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối quan hệ với nước ngoài khi được Ngân Hàng Nhà Nước cho phép. 1.1.1 Các Giai Đoạn Trong Những Năm Thành Lập 1.1.1.1 Giai Đoạn Năm 2008
 5. Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta rơi vào tình trạng lạm phát do những yếu kém nội tại và trước tác động nhiều mặt bởi cơn địa chấn tài chính toàn cầu, Tập đoàn Sacombank được hình thành và ra mắt công chúng nhằm khai thác lợi thế so sánh của các công ty thành viên và phát huy sức mạnh trí tuệ của cả Tập đoàn để hỗ trợ lẫn nhau cùng tồn tại và phát triển bền vững lâu dài. Với quy mô ban đầu bao gồm 11 công ty thành viên hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tài chính-tiền tệ - một lĩnh vực hết sức nhạy cảm, đầy rủi ro và cạnh tranh khốc liệt, Sacombank Group đã phải đối mặt với không ít khó khăn. Bằng chiến lược tình thế vừa phòng thủ vừa tấn công, phát huy vai trò hạt nhân của Sacombank và lợi thế về uy tín thương hiệu, mạng lưới rộng khắp, sản phẩm phong phú đa dạng và khả năng dễ thích ứng của các công ty thành viên, Tập đoàn chúng tôi tự hào đã vững vàng vượt qua sóng gió. Không những thế, Sacombank Group đã tham gia tích cực vào quá trình thực thi các giải pháp chống lạm phát và ngăn chặn suy giảm kinh tế của Chính phủ, đồng thời biến thách thức thành cơ hội để nhìn nhận những mặt yếu kém, những điểm bất cập của bản thân và tập trung khắc phục, điều chỉnh và kiện toàn mọi mặt nhằm đảm bảo nền móng vững chắc cho tiến trình hội nhập và phát triển trong thập niên tiếp theo. 1.1.1.2 Giai Đoạn Năm 2009 Ngày 16/5/2009, Sacombank Group đã tổ chức Lễ kỷ niệm 1 năm hình thành Tập đoàn, đánh dấu sự trưởng thành vững vàng của các công ty thành viên sau thời gian đương đầu với khủng hoảng. Cùng với đà phục hồi của nền kinh tế trong nước và khu vực, các công ty thành viên đã tập trung nguồn lực để mở rộng mạng lưới trên toàn quốc, tích cực triển khai bán chéo sản phẩm và phát triển thị phần sang các nước trong khu vực Đông Dương. Bên cạnh các giải pháp khơi thông nguồn vốn trung dài hạn từ các định chế tài chính quốc tế, Sacombank Group chủ động thực hiện lộ trình cổ phần hóa các công ty thành viên nhằm gia tăng tiềm lực tài chính và nâng cao năng lực quản trị - điều hành tại các công ty. Tháng 11/2009, Sacombank Group chào đón sự gia nhập của 02 thành viên mới là Công ty cổ phần Giao dịch hàng hóa Sài Gòn Thương Tín và Công ty cổ phần Kho vận Sài Gòn Thương Tín, góp phần vào mục tiêu phong phú hóa, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho khách hàng. 1.1.1.3 Giai Đoạn Năm 2010 Sau 2 năm phấn đấu, bằng kế hoạch bán chéo sản phẩm - chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp; thông qua các cuộc hội thảo chuyên đề - các buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm – các lớp đào tạo ngắn ngày để bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng – và thông qua phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến quy trình, đổi mới phương
 6. pháp tư duy và hành động, Sacombank Group đã phát huy được sức mạnh tổng hợp và tiềm năng sáng tạo từ đội ngũ gần 9.000 cán bộ nhân viên cùng thực hiện mục tiêu tăng trưởng và sứ mệnh tiên phong. Chúng tôi nhận thức được rằng, trong bối cảnh nền kinh tế thị trường theo xu thế khu vực hóa, toàn cầu hóa như hiện nay, hoạt động đúng hướng, đúng quy luật, đúng pháp luật, phát huy được lợi thế về quy mô – về am hiểu thị trường bản địa – về khả năng tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng thông qua việc cung cấp các giải pháp tài chính trọn gói; và thể hiện cao nhất trách nhiệm xã hội, trách nhiệm cộng đồng, bằng tinh thần liên kết hợp tác giữa các doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân dưới danh nghĩa các Tập đoàn kinh tế đa chức năng, đa sở hữu, có thể là yêu cầu tất yếu khách quan để tồn tại và phát triển bền vững lâu dài đối với các doanh nghiệp Việt Nam - vốn dĩ xuất phát điểm quá thấp so với khu vực và thế giới. Xuất phát từ nhận thức đó, với khát vọng vượt lên chính mình để góp phần khẳng định vị thế của thương hiệu Việt trên thương trường khu vực và thế giới, hoài bão chung của chúng tôi trong giai đoạn 2011 – 2020 là quyết tâm xây dựng Sacombank Group trở thành Tập đoàn kinh tế đa chức năng, đa sở hữu, có quy mô tổng tài sản tương đương 100 tỷ USD và là Tập đoàn kinh tế tư nhân tốt nhất khu vực Đông Dương. Để có thể đạt được mục tiêu kỳ vọng vừa nêu trong thời đại kinh tế tri thức, chúng tôi nhận biết và đang tập trung hết sức vào quá trình đầu tư phát triển nguồn nhân lực có chất lượng tương thích với xu thế của thời đại. Thời đại mới đòi hỏi một doanh nghiệp mạnh phải tập hợp được nhiều cá nhân có tư duy đột phá, vì chỉ có tư duy đột phá mới tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại, giữa người dẫn đ ầu và kẻ theo đuôi. Đây quả là một thách thức cực kỳ lớn đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi hoàn toàn tự tin là có thể đạt được, vì vượt qua thách thức, th ậm chí bi ến thách thức thành cơ hội để tạo ra các bước đột phá đã trở thành truyền thống văn hóa tốt đẹp nhất của Sacombank cùng các công ty thành viên Tập đoàn Sacombank. 1.1.2 Hành Trình Phát Triển Trong Những Năm 1991 – 2012 1.1.2.1 Giai Đoạn Phát Triển Năm 1991 Sacombank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) đầu tiên được thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) từ việc hợp nhất Ngân hàng Phát triển Kinh tế Gò Vấp cùng với 03 hợp tác xã tín dụng là tân Bình, Thành Công và Lữ Gia. 1.1.2.2 Giai Đoạn Phát Triển Năm 1993 Là ngân hàng TMCP đầu tiên của TP.HCM khai trương chi nhánh tại Hà Nội, phát hành kỳ phiếu có mục đích và thực hiện dịch vụ chuyển tiền nhanh từ Hà Nội đi TP.HCM và ngược lại, góp phần giảm dần tình trạng sử dụng tiền mặt giữa hai trung tâm kinh tế lớn nhất nước. 1.1.2.3 Giai Đoạn Phát Triển Năm 1996
 7. Là ngân hàng đầu tiên phát hành cổ phiếu đại chúng với mệnh giá 200.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 71 tỷ đồng với gần 9.000 cổ đông tham gia góp vốn. 1.1.2.4 Giai Đoạn Phát Triển Năm 1997 Tiên phong thành lập tổ tín dụng ngoài địa bàn (nơi chưa có Sacombank trú đóng) để đưa vốn về nông thôn, góp phần cải thiện đời sống của các hộ nông dân và hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi trong nền kinh tế. 1.1.2.5 Giai Đoạn Phát Triển Năm 2001 Tập đoàn Tài chính Dragon Financial Holdings (Anh Quốc) tham gia góp 10% vốn điều lệ của Sacombank, mở đường cho việc tham gia góp vốn cổ phần của Công ty Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation – IFC, trực thuộc World Bank) vào năm 2002 và Ngân hàng ANZ vào năm 2005. Nhờ vào sự hợp tác này mà Sacombank đã sớm nhận được sự hỗ trợ về kinh nghiệm quản lý, công nghệ ngân hàng, quản lý rủi ro, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực từ các cổ đông chiến lược nước ngoài. 1.1.2.6 Giai Đoạn Phát Triển Năm 2002 Thành lập Công ty trực thuộc đầu tiên - Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài s ản Sacombank-SBA, bước đầu thực hiện chiến lược đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ tài chính trọn gói. 1.1.2.7 Giai Đoạn Phát Triển Năm 2003 Là doanh nghiệp đầu tiên được phép thành lập Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VietFund Management - VFM), là liên doanh giữa Sacombank (nắm giữ 51% vốn điều lệ) và Dragon Capital (nắm giữ 49% vốn điều lệ). 1.1.2.8 Giai Đoạn Phát Triển Năm 2004 Ký kết hợp đồng triển khai hệ thống Corebanking T-24 với công ty Temenos (Thụy Sĩ) nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, quản lý và phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử. 1.1.2.9 Giai Đoạn Phát Triển Năm 2005
 8. Thành lập Chi nhánh 8 Tháng 3, là mô hình ngân hàng dành riêng cho phụ nữ đầu tiên tại Việt Nam hoạt động với sứ mệnh vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam hiện đại. 1.1.2.10 Giai Đoạn Phát Triển Năm 2006 Là ngân hàng TMCP đầu tiên tại Việt Nam tiên phong niêm yết cổ phiếu tại HOSE với tổng số vốn niêm yết là 1.900 tỷ đồng. Thành lập các công ty trực thuộc bao gồm: Công ty Kiều hối Sacombank-SBR, Công ty Cho thuê tài chính Sacombank-SBL, Công ty Chứng khoán Sacombank-SBS. 1.1.2.11 Giai Đoạn Phát Triển Năm 2007 Thành lập Chi nhánh Hoa Việt, là mô hình ngân hàng đặc thù phục vụ cho cộng đồng Hoa ngữ. Phủ kín mạng lưới hoạt động tại các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ, Đông Nam Bô, Nam Trung Bộ và Tây nguyên. ̣ 1.1.2.12 Giai Đoạn Phát Triển Năm 2008 Tháng 03, xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm dữ liệu (Data Center) hiện đại nhất khu vực nhằm đảm bảo tính an toàn tuyệt đối hệ thống trung tâm d ữ liệu dự phòng. Tháng 11, thành lập Công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ. Tháng 12, là ngân hàng TMCP đầu tiên của Việt Nam khai trương chi nhánh tại Lào. 1.1.2.13 Giai Đoạn Phát Triển Năm 2009 Tháng 05, cổ phiếu STB của Sacombank được vinh danh là một trong 19 cổ phiếu vàng của Việt Nam. Suốt từ thời điểm chính thức niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM, STB luôn nằm trong nhóm cổ phiếu nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tháng 06, khai trương chi nhánh tại Phnôm Pênh, hoàn thành việc mở rộng mạng lưới tại khu vực Đông Dương, góp phần tích cực trong quá trình giao thương kinh tế của các doanh nghiệp giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Tháng 09, chính thức hoàn tất quá trình chuyển đổi và nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi (core banking) từ Smartbank lên T24, phiên bản R8 tại tất cả các điểm giao dịch trong và ngoài nước. 1.1.2.14 Giai Đoạn Phát Triển Năm 2010 Kết thúc thắng lợi các mục tiêu phát triển giai đoạn 2001 - 2010 với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 64%/năm; đồng thời thực hiện thành công chương trình tái
 9. cấu trúc song song với việc xây dựng nền tảng vận hành vững chắc, chuẩn bị đủ các nguồn lực để thực hiện tốt đẹp các mục tiêu phát triển giai đoạn 2011 - 2020. 1.1.2.15 Giai Đoạn Phát Triển Năm 2011 Ngày 03/03/2011, khai trương hoạt động Trung tâm Dịch vụ Quản lý tài sản Sacombank Imperial nhằm cung cấp những giải pháp tài chính trọn gói phục vụ đối tượng khách hàng là cá nhân có nguồn tiền nhàn rỗi và tài sản l ớn nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý và phát triển tài sản một cách có hiệu quả nhất. Ngày 05/10/2011, Sacombank thành lập Ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Campuchia đánh dấu bước chuyển tiếp giai đoạn mới của chiến lược phát triển và nâng cao năng lực hoạt động của Sacombank tại Campuchia nói riêng và khu vực Đông Dương. Ngày 20/12/2011, Sacombank vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch Nước vì những thành tích đặc biệt xuất sắc giai đoạn 2006-2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc theo QĐ số 2413/QĐ-CTN ngày 15 tháng 12 năm 2011. 1.1.2.16 Giai Đoạn Phát Triển Năm 2012 Ngày 03/02/2012, cổ phiếu STB của Sacombank nằm trong nhóm cổ phếu VN30 được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) công bố. Các cổ phiếu được lựa chọn vào VN 30 dựa vào 3 tiêu chí: vốn hóa, số lượng cổ phiếu l ưu hành t ự do và tính thanh khoản cao. Việc cổ phiếu STB của Sacombank được xếp thứ nhất trong tổng số 30 cổ phiếu tiêu của nhóm VN30 đã khẳng định vị thế và sức hấp dẫn của cổ phiếu STB trên thị trường.Tháng 4, nâng cấp thành công hệ thống ngân hàng lõi (core banking) T24 từ phiên bản R8 lên R11 hiện đại nhằm phát huy năng lực quản lý, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và tăng cường sức cạnh tranh cho Sacombank.Ngày 10/12/2012, Sacombank chính thức tiếp nhận và trở thành ngân hàng TMCP đầu tiên tại Việt Nam áp dụng Hệ thống quản lý trách nhiệm với môi trường và xã hội (ESMS) theo chuẩn mực quốc tế do Price waterhouse Coopers (PwC) Hà Lan tư vấn nhằm tăng cường quản lý các tác động đến môi trường - xã hội trong hoạt động cấp tín dụng đến các khách hàng. 1.1.3 Hội Đồng Chủ Tịch
 10. 1.1.4 Mô Hình Tập Đoàn
 11. 1.1.5 Cơ Cấu Tổ Chức
 12. 1.2 NGÂN HÀNG EXIMBANK Eximbank được thành lập vào ngày 24/05/1989 theo quyết định số 140/CT của Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng với tên gọi đầu tiên là Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Bank), là một trong những Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên của Việt Nam. Ngân hàng đã chính thức đi vào hoạt động ngày 17/01/1990. Ngày 06/04/1992, Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký giấy phép số 11/NH-GP cho phép Ngân hàng hoạt động trong thời hạn 50 năm với số vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng VN tương đương 12,5 triệu USD với tên mới là Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Commercial Joint - Stock Bank), gọi tắt là Vietnam Eximbank. Đến nay vốn điều lệ của Eximbank đạt 12.335 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 13.317 tỷ đồng. Eximbank hiện là một trong những Ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất trong khối Ngân hàng TMCP tại Việt Nam. Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam có địa bàn hoạt động rộng khắp cả nước với Trụ Sở Chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh và 207 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc và đã thiết lập quan hệ đại lý với 869 Ngân hàng tại 84 quốc gia trên thế giới. 1.2.1 Hội Đồng Chủ Tịch 1.2.2 Dịch Vụ Hoạt Động
 13. - Huy động tiền gởi tiết kiệm, tiền gởi thanh toán của cá nhân và đơn vị bằng VND, ngoại tệ và vàng. Tiền gửi của khách hàng được bảo hiểm theo quy định của Nhà nước. - Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn; cho vay đồng tài trợ; cho vay thấu chi; cho vay sinh hoạt, tiêu dùng; cho vay theo hạn mức tín dụng bằng VND, ngoại tệ và vàng với các điều kiện thuận lợi và thủ tục đơn giản. - Mua bán các loại ngoại tệ theo phương thức giao ngay (Spot), hoán đổi (Swap), kỳ hạn (Forward) và quyền lựa chọn tiền tệ (Currency Option). - Thanh toán, tài trợ xuất nhập khẩu hàng hóa, chiết khấu chứng từ hàng hóa và thực hiện chuyển tiền qua hệ thống SWIFT bảo đảm nhanh chóng, chi phí hợp lý, an toàn với các hình thức thanh toán bằng L/C, D/A, D/P, T/T, P/O, Cheque. - Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng nội địa và quốc tế: Thẻ Eximbank MasterCard, thẻ Eximbank Visa, thẻ nội địa Eximbank Card. Chấp nhận thanh toán thẻ quốc tế Visa, MasterCard, JCB...thanh toán qua mạng bằng Thẻ. - Thực hiện giao dịch ngân quỹ, chi lương, thu chi hộ, thu chi tại chỗ, thu đổi ngoại tệ, nhận và chi trả kiều hối, chuyển tiền trong và ngoài nước. - Các nghiệp vụ bảo lãnh trong và ngoài nước (bảo lãnh thanh toán, thanh toán thuế, thực hiện hợp đồng, dự thầu, chào giá, bảo hành, ứng trước...) - Dịch vụ tài chính trọn gói hỗ trợ du học. Tư vấn đầu tư - tài chính - tiền tệ - Dịch vụ đa dạng về Địa ốc; - Home Banking; Mobile Banking; Internet Banking. - Các dịch vụ khác: Bồi hoàn chi phiếu bị mất cắp đối với trường hợp Thomas Cook Traveller' Cheques, thu tiền làm thủ tục xuất cảnh (I.O.M), cùng với những dịch vụ và tiện ích Ngân hàng khác đáp ứng yêu cầu của Quý khách. 1.2.3 Mô Hình Tổ Chức
 14. CHƯƠNG II : SÁP NHẬP HAI NGÂN HÀNG SACOMBANK VÀ EXIMBANK 2.1 HÀNH TRÌNH SÁP NHẬN GIỮA 2 NGÂN HÀNG SACOMBANK VÀ EXIMBANK Việc sáp nhập giữa 2 ngân hàng Sacombank và Exim bank dược công bố trước 5 năm là kiểu thông tin “lạ” bởi những kế hoạch tương tự thường được giữ tuyệt mật cho đến khi hoàn tất.Trước khi công bố dự kiến sáp nhập Eximbank – Sacombank vào ngày 29/1, ngành ngân hàng Việt Nam từng có vài vụ hợp nhất, sáp nhập trong 2 năm gần đây, nhưng chỉ được xác nhận khi mọi việc đã hoàn tất. Đầu tiên là vụ hợp nhất của 3 ngân hàng: cổ phần Sài Gòn, Đệ Nhất và Tín Nghĩa. Khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thông tin thì tất cả thủ tục đã thực hiện xong. Tiếp đó, vụ sáp nhập Habubank và ngân hàng cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cũng diễn ra tương tự. Ngay cả khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký văn bản đồng ý thì phía SHB vẫn không xác nhận thông tin gì về việc này. Một lãnh đạo cấp cao của SHB chia sẻ: “Thông thường, việc sáp nhập ngân hàng cực kỳ phức tạp và dễ đổ bể ngay cả khi đã được cơ quan quản lý đồng ý. Thậm chí, đến phút chót ký văn bản sáp nhập thì việc không thành vẫn có nguy cơ cao. Vì thế,
 15. chỉ khi xong hết mọi việc chúng tôi mới công bố”. Và sau đó, việc sáp nhập đã diễn ra và SHB họp báo khi các thủ tục đã xong. Gần đây, kế hoạch công ty cổ phần tài chính Dầu khí (PVFC) mua Western Bank cũng là một sự kiện tương tự. Mặc dù đã ký kết văn bản nhưng 2 bên đều phủ nhận việc mua bán. Và điều như nhiều chuyên gia lo lắng về việc dễ đổ bể đã xảy ra, Western Bank “tố” PVFC chưa trả nốt 500 tỷ đồng để thực hiện quá trình hợp nhất giữa 2 bên. Đến nay, vụ hợp nhất vẫn chưa có hồi kết và công bố thông tin là bất đắc dĩ bởi sự cố. Trong tất cả những vụ hợp nhất, sáp nhập nêu ở trên, luôn có một ngân hàng nằm trong tình trạng “đèn đỏ” và phương án hợp nhất/sáp nhập là bắt buộc để có thể tồn tại. Thế nhưng, với vụ Eximbank sáp nhập với Sacombank, mọi việc hoàn toàn khác. Sacombank và Eximbank đều là 2 nhà băng cổ phần lớn trên thị trường, với lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng năm 2012 và không nằm trong diện phải tái cơ cấu bắt buộc theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Cũng vì thế, thông tin về việc sáp nhập 2 ngân hàng này có điều gì đó khá lạ lùng. Trả lời về khả năng sáp nhập trong một buổi trực tuyến mới đây, ông Trương Văn Phước – Tổng giám đốc Eximbank cho biết: “Nói đây là một cuộc ‘hôn nhân’ thì tôi cho là không phải. Có thể nó đặt nền tảng cho một mong ước, mà mong ước thì cũng có thể thành hoặc không”. Còn ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT Eximbank thì cho biết, việc hợp nhất/sáp nhập 2 ngân hàng chỉ là “nghiên cứu”. “Để làm được điều này chúng tôi phải bàn bạc, làm việc với nhau và với một công ty tư vấn quốc tế có uy tín nghiên cứu tiền khả thi. Sau khi t ổ ch ức t ư v ấn nghiên c ứu tiền khả thi sẽ trình bày cho Hội đồng quản trị (HĐQT) của 2 bên, đ ể HĐQT hai bên có nh ững đóng góp, bổ sung, sửa đổi. Nếu tính khả thi 'có thể' hai bên sẽ thảo luận đ ể đi đ ến giai đoạn 2 của quá trình. Khi có kết quả nghiên cứu khả thi thì tiến hành thảo luận lần nữa, và trình cho các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý nhà nước - Ngân hàng Nhà nước(NHNN) chi nhánh TP.HCM để nếu thuận lợi chi nhánh sẽ trình ra NHNN. Khi có sự chấp thuận của NHNN, hai bên sẽ trình cho Đại HĐQT các nội dung chi tiết, đề án về lộ trình hợp nhất/sáp nhập…”, ông Dũng nói. Các lãnh đạo cao nhất của Eximbank đều nói rất mơ hồ về việc sáp nhập thì vì sao lại có một lễ ký kết kèm công bố thông tin rộng rãi về chủ đề này? Tổng giám đốc một nhà băng cổ phần tại Hà Nội nhận xét: “Chỉ cần nhìn cũng biết kế hoạch hợp nhất không hề có gì chắc chắn và có thể là một chiêu trò dịp cuối năm. Những người làm ngân hàng đ ều hiểu r ằng, công bố kế hoạch sáp nhập/hợp nhất trước 5 ngày cũng là mạo hiểm bởi chẳng ai lường trước được kết cục chứ không nói đến 5 năm”. Theo phân tích của ông này, các ông chủ của 2 nhà băng để 2 thương hiệu ngân hàng l ớn đang làm ăn hiệu quả sẽ tốt hơn là gộp lại làm một. Tuy nhiên, hiện tại, khi thị tr ường chứng khoán đang khởi sắc, các thông tin về sáp nhập/hợp nhất sẽ có tác động tích cực lên giá cổ phiếu. “Điều này sẽ giúp cho những ai thế chấp tài sản để mua cổ phiếu Sacombank và giờ đến hạn phải trả nợ sẽ có cơ hội xử lý dễ hơn và không phải đóng thêm tài sản thế chấp”, ông này nhận xét. Thành viên HĐQT một ngân hàng lớn tại TP.HCM chia sẻ: “Nhìn vào việc công b ố kế hoạch sáp nhập 2 ngân hàng trước 3 đến 5 năm, người trong nghề ai cũng hiểu là mục tiêu nằm ở chỗ khác. Đó đơn thuần là một sự kiện thu hút sự chú ý của dư luận, nhà đầu tư và tạo ra hi ệu ứng tích cực về hình ảnh cho ngân hàng vào thời điểm hiện nay chứ ý nghĩa hiện thực là r ất thấp”.
 16. Trong khi đó, một số chuyên gia kinh tế vẫn kỳ vọng vào sự thành công của vụ sáp nhập. Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế và chính sách (đ ại học Quốc gia Hà Nội) nhận xét, hệ thống ngân hàng thương mại sẽ tốt hơn khi có sự xuất hiện c ủa một t ổ chức mới với quy mô lớn từ 2 ngân hàng nói trên. “Cả Eximbank và Sacombank đều là những ngân hàng quy mô lớn, có bề dày truyền thống và kinh nghiệm điều hành nên có cơ sở nên có thể tin tưởng vào thương vụ này”, ông Thành nói. 2.2 NGUYÊN NHÂN VIỆC SÁP NHẬP SACOMBANK VÀ EXIMBANK Chỉ có con đường sáp nhập mới giúp Eximbank phát triển nhanh và mạnh nhưng phía lãnh đạo chưa cho biết sẽ chọn ngân hàng nào, mà chỉ khẳng định đó phải là đơn vị kinh doanh hiệu quả. Trình chủ trương sáp nhập với tổ chức tín dụng khác là một trong những nội dung được quan tâm nhất tại đại hội cổ đông Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam- Eximbank sáng nay. Điều này khiến nhiều cổ đông đặt ra khả năng Eximbank sẽ sáp nhập với Ngân hàng thương mại cổ phần Sacombank. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Trương Văn Phước khẳng định: "Nhà băng chỉ mới xin cổ đông thông qua chủ trương sáp nhập chứ chưa quyết định sáp nhập với ai". Ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho hay năm nay khó mở rộng chi nhánh. Theo quy định, các tổ chức tín dụng chỉ phát triển tối đa 5 chi nhánh một năm. Hiện Eximbank có 207 điểm giao dịch, Sacombank có 418 điểm, cộng thêm 2 chi nhánh bên Lào và Campuchia, hơn gấp đôi Eximbank. Chính sách huy động vốn của Sacombank cũng tốt hơn hẳn. Nếu cứ phát triển theo tình hình trên, Eximbank phải mất 40 năm mới theo kịp Sacombank. "Hội đồng quản trị nhận thấy chỉ có con đường sáp nhập mới giúp ngân hàng phát triển mạnh và nhanh. Còn đối tượng được chọn phải có điều kiện kinh doanh thuận lợi nhất, hai bên cùng hoạt động hiệu quả nên sẽ không hạn chế đối tác A hay B nào cả" Ông Phạm Hữu Phú, Chủ tịch Ngân hàng Sacombank, đại diện 9,53% vốn của Eximbank tại Sacombank cho biết khoản đầu tư vào Sacombank đầu năm 2012 ước tính 1.602 tỷ đồng, nếu theo vốn hóa hiện nay đạt 2.200 tỷ đồng. "Đầu tư vào Sacombank có hiệu quả, việc hợp tác sẽ được phát triển trên một tầm cao mới trong năm 2013"
 17. Năm 2013, Eximbank đặt mục tiêu tổng tài sản 200.000 tỷ đồng, tăng 18% so với 2012; huy động vốn 110.000 tỷ đồng, tăng 29%; dư nợ cho vay 86.160 tỷ đồng, tăng 15%; lợi nhuận trước thuế 3.200 tỷ đồng, cao hơn năm ngoái 12,2%; chia cổ tức 12%. Tổng mức thù lao ban lãnh đạo 2013 giữ nguyên như 2012 là 1,5% lợi nhuận sau thuế. Năm 2012, lợi nhuận sau thuế nhà băng đạt 2.138 tỷ đồng, cổ tức 13,5%. Tổng dư nợ 77.792 tỷ đồng, tăng 0,3% so với 2011. Nơ xấu 987 tỷ đồng, chiếm 1,32% tổng dư nợ.Trước đó, lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa hai đại gia ngân hàng Eximbank và Sacombank đã diễn ra vào chiều 29/1, trong đó dự kiến hai bên cũng đề cập tới kế hoạch hợp nhất hoặc sáp nhập. Trao đổi với báo chí vào ngày 30/1 về kế hoạch sáp nhập Eximbank và Sacombank, ông Phạm Hữu Phú, Chủ tịch Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho biết việc này được manh nha từ tháng 6/2006, khi Việt Nam chuẩn bị gia nhập WTO, kèm theo đó Nhà nước sẽ cho phép các ngân hàng nước ngoài vào đầu tư tại Việt Nam. Điều này khiến việc hợp nhất được nhiều ngân hàng đặt ra.
 18. Khi đó, lãnh đạo của 3 ngân hàng là ACB, Sacombank và Eximbank đã gặp gỡ và từng bàn về việc hợp nhất 3 ngân hàng để cùng nhau tồn tại và phát triển trong môi trường mới. Ý tưởng này một lần nữa được gợi lại khi Hội đồng quản trị Eximbank quyết định mua 9,73% cổ phần của Sacombank từ ANZ. "Ngoài mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư, Eximbank có dự tính nếu thuận tiện và có cơ hội, hai ngân hàng có thể hợp tác với nhau, hướng đến việc hợp nhất, sáp nhập" - ông Phú cho biết. 2.3 DIỄN BIẾN VIỆC SÁP NHẬP GIỮA 2 NGÂN HÀNG 2.3.1 Eximbank Xin Ý Kiến Cổ Đông Sáp Nhập Ngày (26/4/2013), Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCĐ) năm 2013. Một trong những nội dung quan trọng mà Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng dự kiến trình ra ĐHCĐ là việc xin ý kiến về chủ trương nghiên cứu sáp nhập với 1 tổ chức tín dụng khác. ại Tờ trình, đại diện cho HĐQT, ông Lê Hùng Dũng cho biết, ý định sáp nhập "căn cứ trên thực thế tình hình hoạt động của Eximbank, nhằm tạo cơ hội tốt cho sự phát triển của Eximbank trong tương lai và nắm thế chủ động khi có điều kiện thuận lợi mở rộng quy mô hoạt động".Tổ chức tín dụng dự kiến sáp nhập chỉ được hé lộ là 1 Ngân hàng thương mại cổ phần.Ngoài ra, Tờ trình của Eximbank cũng đề xuất ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện việc nghiên cứu khả thi, tìm kiếm đối tác phù hợp, lập Đề án sáp nhập trình ĐHĐCĐ, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng khác theo quy định. Trước đó, ngày 29/1 vừa rồi, cùng với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), hai bên đã cùng kỳ thoả thuận hợp tác, trong đó một nội dung quan trọng được đưa ra đó là kế hoạch hợp nhất hay sáp nhập 2 ngân hàng sẽ được tính đến trong lộ trình từ 3-5 năm tới nếu phù hợp và
 19. thuận lợi.Lộ trình này bao gồm việc trình xin ý kiến ĐHĐCĐ và có những phương án cụ thể trình lên cơ quan quản lý. Hiện tại . Trong năm 2012, nhiều diễn biến đầy kịch tính và ồn ào đã xảy ra quanh hai tên tuổi này. Với tư cách đại diện cho nhóm cổ đông lớn chiếm quá bán sở hữu tại Sacombank, Eximbank từng có những đề nghị yêu cầu Sacombank thay đổi cơ cấu quản trị, kế hoạch kinh doanh... Hiện tại, một đại diện từ Eximbank là ông Phạm Hữu Phú - Nguyên Phó Chủ tịch ngân hàng, đã lần lượt giữ vị trí Phó Chủ tịch thường trực và Chủ tịch HĐQT của Sacombank.Trong ngày hôm qua, ĐHCĐ thường niên 2013 của Sacombank cũng đã chứng kiến sự thay đổi trong cơ cấu HĐQT ngân hàng ngày khi có thêm 3 thành viên mới.Những gương mặt mới gia nhập đội ngũ lèo lái Sacombank nhiệm kỳ mới bao gồm: ông Nguyễn Gia Định - nguyên Phó Tổng giám đốc Eximbank; bà Nguyễn Thị Lệ An, nguyên Phó Tổng giám đốc NHTMCP Sài Gòn (SCB) và ông Nguyễn Văn Cựu, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bản Việt (VietCapital Bank).Các thành viên mới này thay thế cho 3 nhân vật cũ đã từ nhiệm là ông Đặng Văn Thành - nhà sáng lập, nguyên Chủ tịch HĐQT; ông Đặng Hồng Anh và ông Trần Xuân Huy - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT. Sáng (26/4), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Khoản đầu tư vào Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) được đề cập đến khá cụ thể. Ngay trong phần báo cáo của mình, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank đã nhấn mạnh đến khoản đầu tư vào Sacombank đầu năm 2012, là một khoản đầu tư lớn và thành công. Ông Dũng cũng nhắc lại rằng, người mà Eximbank cử sang đại diện vốn hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank. Không có trong giới thiệu chương trình họp đại hội đồng cổ đông sáng nay, song ông Phạm Hữu Phú được mời phát biểu và báo cáo, với tư cách là người đại diện phần vốn của Eximbank tại Sacombank, nơi ông Phú đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Phát biểu trước đại hội, ông Phú điểm lại quá trình Eximbank đầu tư vào Sacombank, đầu năm 2012 với tỷ lệ sở hữu 9,73%, với giá trị đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng, và trở thành cổ đông lớn nhất tại đây. Tháng 5/2012, ông Phú từ nhiệm vị trí Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank, được cử sang ứng cử và tham gia Hội đồng Quản trị Sacombank, sau đó được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.Ông Phú cho biết, trong năm 2012, Sacombank đạt lợi nhuận trước thuế khá cao, trước khi thực hiện trích lập dự phòng rủi ro là 3.369 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi trích lập dự phòng chỉ còn 1.315 tỷ đồng, trong đó có khoản trích lập lớn liên quan đến Công ty Chứng khoán Sacombank-SBS…
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2