intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 24

Chia sẻ: Le Lien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

159
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tất cả các hệ thống triết học trong lịch sử đều chỉ giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau Ý thức do vật chất sinh ra và quyết định, song sau khi ra đời, ý thức có tính độc lập tương đối nên có sự tác động trở lại tích cực đối với vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người Nhận thức là quá trình phản ánh thế giới khách quan vào não người trên cơ sở thực tiễn; tính đúng, sai của nhận thức được thực tiễn xác định. Mức độ quan hệ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 24

  1. ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Ngày thi:……… tháng……….. năm 20…… Thời gian : 120 phút. Đề số: 24 SBD hoặc STT: Họ tên thí sinh:……………………….................... Ngày/ tháng/ năm sinh: Phòng thi số: Giám thị 1: Giám thị 2: Số phách: "……………………………………………………………………………… ………… Điểm bằng số: Ký m bằ lầ s 1: Điểchấmng nố: Số phách: Điểm bằng chữ: Ký chấm lần 2: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Chú ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong khi thi; đề thi gồm có 04 trang) Câu 1 (3 điểm): a) Dùng dấu (x) điền ô đúng hoặc sai để trả lời các câu hỏi: Luận điểm STT Đúng Sai Tất cả các hệ thống triết học trong lịch sử đều chỉ gi ải thích th ế gi ới 1. x bằng nhiều cách khác nhau Ý thức do vật chất sinh ra và quyết định, song sau khi ra đ ời, ý th ức có x 2. tính độc lập tương đối nên có sự tác động trở lại tích cực đ ối v ới v ật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người Nhận thức là quá trình phản ánh thế giới khách quan vào não người trên 3. x cơ sở thực tiễn; tính đúng, sai của nhận thức được thực tiễn xác định. Mức độ quan hệ giữa xã hội và tự nhiên phụ thuộc vào trình độ phát 4. x triển của nhận thức và sự vận dụng các quy luật vào hoạt động thực tiễn Sự xuất hiện hàng hoá SLĐ là điều kiện chuyển hoá tiền thành tư bản 5. X CĐLĐ tăng lên làm cho thời gian lao động để sản xuất ra hàng hoá tăng 6. X lên. Lợi nhuận và GTTD có cùng một nguồn gốc nhưng thường khác nhau 7. X về lượng. Trong chủ nghĩa xã hội thực hiện nguyên tắc phân phối "làm theo năng 8. lực, hưởng theo nhu cầu". Chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội có sự khác nhau về bản chất. 9. Đối với những nước chưa trải qua giai đoạn phát triển của chủ nghĩa t ư 1 bản thì thời kỳ quá độ thường kéo dài với rất nhiều khó khăn, phức tạp. 0. 1
  2. "………………………………………………………………………………………… b) Khoanh tròn (0) vào những phương án được cho là đúng nhất để trả lời các câu hỏi: Luận điểm Phương án TT Theo quan điểm của a. Ý thức tự nó chỉ làm thay đổi tư tưởng. Do đó, ý thức hoàn toàn CNDVBC ý thức có vai không có vai trò gì đối với thực tiễn b. Vai trò thực sự của ý thức là sự phản ánh sáng tạo thực tại khách trò: quan và đồng thời có sự tác động trở lại thực tại đó thông quan 1 hoạt động thực tiễn của con người c. Ý thức là cái phụ thuộc vào nguồn gốc sinh ra nó vì thế chỉ có vật chất là cái năng động tích cực d. …. Quan điểm của CNDVLS Lịch sử được quyết định bởi quần chúng nhân dân. a. cho rằng: Lịch sử được quyết định bởi lãnh tụ, anh hùng, hào kiệt b. 2 Lịch sử không do ai quyết định mà diễn ra theo quy luật tự nhiên c. Thời thế tạo nên anh hùng. d. Những yếu tố dưới đây, a. Nguyên vật liệu, điện, nước dùng cho sản xuất yếu tố nào không thuộc tư b. Các phương tiện vận tải 3 bản cố định c. Máy móc, nhà xưởng d. Cả b và c Cở sở để xác định sự khác a. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa nhau giữa tư bản bất biến b. Thuộc tính chất hai mặt của quá trình sản xuất hàng hóa 4 và tư bản khả biến là: c. Tính chất hai mặt của quỏ trỡnh sản xuất tư bản chủ nghĩa d. Cả a, b, c Tác phẩm nào đánh dấu a. Hệ tư tưởng Đức sự ra đời của chủ nghĩa b. Tình cảnh giai cấp lao động ở Anh 5 c. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Mác – Lênin? d. Những nguyên lý của Chủ nghĩa cộng sản Nguyên nhân sâu xa của a. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. cách mạng xã hội chủ b. Do sự phát triển của lực lượng sản xuất. 6 Do sự phát triển của giai cấp công nhân. nghĩa là: c. Giai cấp tư sản đã trở thành giai cấp phản động. d. 2
  3. Câu 2 (3 điểm): Hãy cho biết ý kiến của mình về những nhận định được nêu dưới đây đúng hay sai. Hãy giải thích vì sao? 2.1 Bản chất của thế giới là vật chất, thế giới thống nhất ở tính vật chất. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 2.2. Kết quả của cách mạng xã hội là sự thay thế một hình thái kinh tế-xã hội này bằng một hình thái kinh tế-xã hội khác cao hơn, tiến bộ hơn ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 2.3. Chi phí thực tế và chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa hoàn toàn giống nhau. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 2.4. Giá trị thặng dư siêu ngạch là động lực thúc đẩy tăng năng suất lao động xã hội. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 2.5. Theo nghĩa hẹp, cách mạng xã hội chủ nghĩa là quá trình cải biến toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tại sao? ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 3
  4. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 2.6. Cách mạng xã hội chủ nghĩa, về thực chất là có tính chất kinh tế? Tại sao? ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. Câu 3 (4 đi ểm): Phân tích nguyên nhân, hình th ức và ảnh h ưởng c ủa xu ất kh ẩu t ư t ư bản. Liên hệ với điều kiện của Vi ệt Nam hi ện nay. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2