intTypePromotion=3

Đề thi kết thúc học phần lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan

Chia sẻ: Nguyễn Lệ Nhung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
190
lượt xem
42
download

Đề thi kết thúc học phần lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đề thi kết thúc học phần lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan khoa quản lý văn thư ngành quản trị kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kết thúc học phần lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan

  1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KHOA QUẢN LÝ VĂN THƯ Đề số 1 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan Ngành Quản trị văn phòng, Khóa , Hệ: CĐCQ Học kỳ: Năm 2009 – 2011 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1. ( 4 điểm) 1. Nêu trách nhiệm lập hồ sơ của các đơn vị và cá nhân trong cơ quan. Câu 2. (6 điểm) 1. Trình bày cách tổ chức công tác lập hồ sơ và biên mục hồ sơ? 2. Trình bày cách đánh số tờ trong hồ sơ. TRƯỞNG MÔN KÝ DUYỆT GIẢNG VIÊN GIỚI THIỆU ĐỀ TS. Nguyễn Lệ Nhung TRƯỞNG KHOA KÝ DUYỆT KÝ DUYỆT ĐỀ 09-CĐQTVP - đề số 1
  2. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KHOA QUẢN LÝ VĂN THƯ Đề số 1 ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan Ngành Thư ký văn phòng, Khóa Hệ: CĐCQ Học kỳ: Năm 2009 – 2011 Thời gian làm bài: 90 phút Câu Ý Nội dung Điểm 1. 1. Trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân trong cơ quan, tổ chức 4 1. Căn cứ pháp lý về lập hồ sơ 2. Chỉ đạo công tác lập hồ sơ, nộp lưu - Người đứng đầu CQ, TC có trách nhiệm chỉ đạo c/tác giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành đối với các CQ, TC thuộc phạm vi quản lý của mình. - Chánh văn phòng, TPHC có trách nhiệm tham mưu cho người đứng đầu CQ, TC trong việc chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan. - Thủ trưởng các đơn vị trong CQ, TC có tr/nhiệm giao nộp hồ sơ, tài liệu của đơn vị mình vào lưu trữ cơ quan. 2. Trách nhiệm của cán bộ, chuyên viên: Cuối năm kiểm tra, hoàn chỉnh lại các hồ sơ mình đã lập trong năm, kiểm tra tài liệu, văn bản và kiểm tra việc sắp xếp tài liệu trong từng hồ sơ, hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định, hệ thống hóa hồ sơ, thống kê các hồ sơ cần nộp lưu vào mục lục hồ sơ để chuẩn bị giao nộp những hồ sơ, tài liệu đó vào lưu trữ hiện hành của cơ quan 3. Cán bộ lưu trữ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị nộp lưu hồ sơ. Khi giao nhận hồ sơ cần đối chiếu với bản mục lục hồ sơ nộp lưu, kiểm tra thiếu đủ, xem xét hồ sơ và nếu cần thì yêu cầu phòng chức năng có hồ sơ bổ sung cho đủ rồi ký nhận vào biên bản nộp lưu 2. 1. 1. Tổ chức công tác lập hồ sơ được tiến hành theo trình tự sau : 2 - Phân định hồ sơ. - Sắp xếp văn bản trong hồ sơ. 09-CĐQTVP - đề số 1
  3. - Đánh số tờ. - Viết mục lục văn bản. - Viết chứng từ kết thúc. - Viết bìa hồ sơ. 2. 2. Biên mục hồ sơ gồm: 2 Biên mục bên trong: đánh số tờ, viết mục lục tài liệu, viết chứng từ kết thúc, Biên mục bên ngoài: viết bìa hồ sơ. 3. Trình bày cách đánh số tờ trong hồ sơ? 3. 2 Đánh số tờ: Số tờ là số lượng tờ tài liệu có trong một hồ sơ, - Mục đích: cố định thứ tự các tài liệu trong hồ sơ, bảo đảm không bị thất lạc, mất mát, thuận tiện cho việc quản lý và tra tìm tài liệu. - Yêu cầu: Đánh số tờ phải rõ ràng, chính xác, - Cách đánh số tờ GIẢNG VIÊN GIỚI THIỆU ĐỀ TS. Nguyễn Lệ Nhung 09-CĐQTVP - đề số 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản