intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi kết thúc học phần môn Kinh tế lượng: Trường ĐH kinh tế TP. HCM (Đề số 2 - K38)

Chia sẻ: Vtu Vtu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

109
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi kết thúc học phần môn Kinh tế lượng: Trường ĐH kinh tế TP. HCM (Đề số 2 - K38) sẽ giới thiệu tới các bạn 3 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài 75 phút. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình ôn tập và làm bài thi của các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kết thúc học phần môn Kinh tế lượng: Trường ĐH kinh tế TP. HCM (Đề số 2 - K38)

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM KẾT THÚC HỌC PHẦN Đề thi môn: KINH TẾ LƯỢNG Đề số: 2 – K38CLC Thời gian làm bài: 75 phút Sinh viên không được sử dụng tài liệu nhưng được dùng bảng số thống kê (không có ghi công thức) Lấy ít nhất 4 số thấp phân khi tính toán -------------------------------- Câu 1 (5 điểm) Giả sử có số liệu thống kê về diện tích (X – m2) và giá bán căn nhà (Y – tỷ VNĐ) của một số căn nhà trên địa bàn quận Gò Vấp như sau: X (m2) 65 75 60 45 90 80 50 77 69 55 Y(tỷ VNĐ) 1,7 2,2 2 1,1 3,5 3,0 1,5 2,0 2,1 1,4 a. Ước lượng hàm hồi quy tuyến tính Yi = β1 + β2Xi +Ui và nêu ý nghĩa kinh tế của hệ số góc tìm được? b. Tính hệ số xác định của mô hình? c. Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm định xem diện tích có thực sự ảnh hưởng đến giá bán nhà hay không? d. Với độ tin cậy 95%, dự báo giá trung bình của một căn nhà có diện tích 70m2? e. Viết lại hàm hồi quy nếu đơn vị tính của Y là trăm ngàn VNĐ? Câu 2 (4 điểm) Cho kết quả hồi quy như sau: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 15 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 5.294114 0.232293 22.79071 0.0000 X 0.880283 0.120694 7.293499 0.0000 X*Z -0.401392 0.109499 -3.665732 0.0032 R-squared ? Mean dependent var 6.666667 Adjusted R-squared 0.790161 S.D. dependent var 1.097833 Trong đó: Y : Điểm trung bình học kỳ gần nhất X : Thời gian tự học trung bình (giờ/ngày) Z : Giới tính ; Z=1 nếu là sinh viên nữ và Z=0 nếu là sinh viên nam Đề 2 trang 1/2
  2. a. Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng? b. Theo kết quả hồi quy trên, một bạn nhận định rằng hiệu quả trung bình khi tự học của một SV nữ thực sự thấp hơn một SV nam. Với mức ý nghĩa 5%, bạn ấy nhận xét có hợp lý không? Vì sao? c. Tính hệ số xác định của mô hình? d. Kiểm định sự phù hợp của mô hình, với mức ý nghĩa 5%? e. Thực hiện kiểm định trên mô hình này, kết quả kiểm định như sau: Heteroskedasticity Test: White F-statistic 1.016383 Prob. F(4,10) 0.4442 Obs*R-squared 4.335632 Prob. Chi-Square(4) 0.3625 Scaled explained SS 3.181091 Prob. Chi-Square(4) 0.5280 Kiểm định trên dùng để làm gì? Nêu giả thuyết và kết luận? Câu 3 (1 đ) Cho mô hình (lnY)i = α+Ui 1) Tìm ước lượng của α theo phương pháp bình phương bé nhất? 2) Chứng minh rằng R2 = 0? ------Hết----- Đề 2 trang 2/2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2