ĐỀ THI KINH DOANH QUỐC TẾ

Chia sẻ: Hoang Mai Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
1.103
lượt xem
306
download

ĐỀ THI KINH DOANH QUỐC TẾ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Sự khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia có tác động như thế nào đến hoạt động kinh doanh quốc tế của các công ty đa quốc gia? Câu 2: Những yếu tố nào sẽ tác động đến việc lựa chọn phương thức phân bố phân tán và tập trung trong quá trình toàn cầu hóa sản xuất của công ty đa quốc gia?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI KINH DOANH QUỐC TẾ

  1. Đề 1 Câu 1: Sự khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia có tác động như thế nào đến hoạt động kinh doanh quốc tế của các công ty đa quốc gia? Câu 2: Những yếu tố nào sẽ tác động đến việc lựa chọn phương thức phân bố phân tán và tập trung trong quá trình toàn cầu hóa sản xuất của công ty đa quốc gia? Đề 2 Câu 1 : Nguyên nhân của việc hình thành các liên minh kinh tế, phân tích một liên minh mà bạn biết. Câu 2 : Khi tiến hành đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, các công ty đa quốc gia cần khảo sát những nhân tố nào để chọn quốc gia đầu tư?. Tầm quan trọng của các nhân tố đó bị tác động bởi các yếu tố nào? Đề 3 Câu 1 : Những yếu tố nào làm giới hạn quá trình toàn cầu hóa hiện nay? Đề 4 Câu 1: Phân tích lợi ích của KDQT? lấy ví dụ lợi ích của 1 doanh nghiệp Việt Nam tham gia hoạt KDQT. Câu 2: Xuất khẩu là gì? Phân tích đặc điểm ưu nhược điểm của xuất khẩu, lấy ví dụ về 1 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của VN trong thời gian qua những giải pháp đẩy mạnh? Đề 5 Câu 1:Nêu các thông tin cần thiết và nguồn thông tin để doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội xuất khẩu. Vai trò của thông tin trong việc ra quyết định xuất khẩu. Lấy một ví dụ minh họa Câu 2:Nêu đặc điểm, ưu điểm, nhược điểm của chính sách nhân lực vị chủng và chính sách nhân lực đa tâm.Các chính sách này được thực hiện tốt nhất trong điều kiện nào? Đề 6 Câu 1.phân tích ưu nhược điểm của quảng cáo chuẩn hóa,doanh nghiệp cần làm gì để khắc phục nhược điểm đó.
  2. Câu 2.nêu ưu nhược điểm của chính sách nhân lực vị chủng(dân tộc) đa tâm(đa dân tộc).chính sách đó áp dụng trong điều kiện nào có hiệu quả?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản