intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - TH 08 - Thực hành nghề

Chia sẻ: Trần Khánh Dư | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

64
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo Đề thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - TH 08 - Thực hành nghề giúp bạn làm quen với hình thức thi của môn học, hệ thống lại kiến thức qua bài tập và tự đánh giá năng lực của mình. Chúc bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - TH 08 - Thực hành nghề

 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CH Ủ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - H ạnh phúc Đ Ề THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲN G NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011) NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP MÔN THI: THỰC HÀN H NGHỀ Mã đề thi: ĐCN - TH 08 Thời gian: ….. phút DANH SÁC H CHUYÊN GIA NGHỀ: ĐIỆN CÔNG N GHIỆP TT H ọ và tên G hi chú Điện thoại E ail m 1. Vũ Ngọ c Chuyên Chuyên gia trưởng 0982.527.270 chuyenhc@gm ail.com 2. Bùi Tiến Dũn g Ch uyên gia 0912.947.006 bdung69@ gm ail.com 3. Hoàng Điệu Ch uyên gia 0989.191.033 dieu59vh@yahoo.com 4. Trần Mạnh Thắng Chuyên gia 0988.653.313 tthangcdnbg@gmai l.com 5. Nghiêm H ữu Khoa Chuyên gia 0975.435.982 nghiemhuukhoa@gmail.com 6. Phạm Văn Tý Ch uyên gia 0978.651.465 tykhoadien@gmail. com 7. Trịnh Xuân Bình Ch uyên gia 0983.140.204 binhcdcknn@gmail. com 8. Trần Anh Hiếu Ch uyên gia 0982.109.479 Hieutran36@gmail.com 9. Nguyễn Anh Tuấn Ch uyên gia 0912.493.255 nguyen anhtuanktcn@yahoo.com .vn 10. Âu Văn Tuân Ch uyên gia 0915.771.053 Autuan03101316@gmail.com 11. Nguyễn Văn Văn Ch uyên gia 0905.006.007 ngvanv an dn@ gm ail.com 12. Nguyễn Xuân Nguyên Ch uyên gia 0912.389.423 nguyen cdhn@ gm ail.com 13. Nguyễn Văn Hùn g Ch uyên gia 0904.587.443 nguyenhungKdien@ gmail.com 14. Vũ Văn Thược Ch uyên gia 0914.779.958 vuvant huoc@gmail. com 15. Nguyễn Ngọc Hoàn Ch uyên gia 0989.663.228 ngocho anninh binh@yahoo.com 16. Dương Thị Lan Anh Ch uyên gia 0983.122.503 daothe dan@gmail.com 17. Vũ Ngọ c Vượn g Ch uyên gia 0913.207.732 ngocv uon gvu@y ahoo.com 18. Võ Thành Hoàn g Hiếu Ch uyên gia 0935.825.767 hoangh ieu711@gmail.com Hải Phòng 6 – 2011 1/13
 2. NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Nội dung đề thi A. MÔ TẢ KỸ THUẬT. B. CÁC BẢN V Ẽ KỸ THUẬ T. C. DAN H MỤC THIẾT B Ị, DỤNG CỤ, VẬ T TƯ. D. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Mô đun 1 Điểm đạt Phần A : Chức năng 20 Phần B: Đ i dây và đấu nố i 12 Phần C: A n toàn 04 Phần D : Thời gian 04 Tổng cộng: 40 Mô đun 2 Điểm đạt Phần A : Chức năng 22 Phần B: A n toàn 04 Phần C: Thời gian 04 Tổng cộng: 30 I. PHẦN B ẮT B UỘC: (70 điểm – Thời gian: 300 phút ) A. MÔ TẢ KỸ TH UẬT. Mô dun 1 (40 điểm - Th ời gian thực hiện : 180 phút) 1. Mô tả k ỹ thuật đề thi. Lắp mạch đi ện điều khiển động cơ KĐB ba pha quay 2 chiều có bảo vệ quá tải, ng ắn mạch. Mạch điện động lực và mạch điện đ iều kh iển b ao gồm: một động cơ điện không đồng bộ ba pha được đ iều khiển quay một ch iều bằng công tắc tơ và bộ nút ấn đơn. Động cơ được bảo vệ quá tải bằng rơle nh iệt. Các đèn báo tín h iệu hiển th ị chế độ làm việc bình th ường hiển thị chế độ sự cố . Bảo vệ mất ph a bằng rơ le RPM. Sơ đồ nguyên lý đ ược mô tả t rên bản vẽ 01 Sơ đồ bố trí thiết b ị đ ược mô tả t rên bản vẽ 02 và 03 2/13
 3. 2. Yêu cầu kỹ thuật : - Các th iết bị t rong tủ được lắp đặt thông qua các thanh gài. Dây d ẫn t rong tủ phải gọn và đẹp. - Th iết bị phải được lắp đặt đúng vị t rí theo yêu cầu bản vẽ các đầu dây được bấm đầu cốt . - Dây dẫn được sử dụng đúng kích thước và màu theo yêu cầu của bản vẽ. - Giá trị điện t rở cách đ iện giữa các pha và với dây trung tính không đ ược nhỏ hơn 0.5 M . - Tủ điện được khoan lỗ để lắp đèn báo và nút ấn, đầu dây cấp đ iện vào và xuống động cơ. Mô dun 2 (30 điểm - Th ời gian thực hiện : 120 phút) Lập trình PLC 1. Mô tả hoạt động của hệ thống trộn sơn. - Sơ đồ nguyên lý được mô tả t rên bản vẽ 04 - Ấn Sta rt  tác động mở Valve 1 và Valv e 2 cho phép 2 chất lỏng bắt đầu đổ vào bình chứa. - Kh i bình chứa được đổ đ ầy, công tắc dò mức d i chuyển lên ch ạm S1, làm ngắt 2 Valv e 1 và 2, và khởi động Motor hoạt động để trộn lẫn 2 chất lỏng. - Motor hoạt động như sau : Chạy thuận 5 giây, chạy ngược 5 giây; ch ạy 5 chu kỳ thuận ngược như vậy rồ i tự động dừng . - Sau kh i t rộn xong thì Valve X mở để xả chất lỏng đã trộn ra ngoài. - Kh i bình chứa đã xả hết th ì công tắc dò mức di chuyển xuống chạm S2, tác động đóng Valve X. - Hệ thống tự động hoạt động lại từ đầu cho đến hết 3 mẻ trộn thì tự động dừng. Nếu thực hiện lại ta phải ấn nút Reset. - Ng ười ta có thể dừng hệ thống bất kỳ lúc n ào bằng nút Stop. - Trong lúc hệ thống đang hoạt động mà có bất kỳ sự cố nào xảy ra th ì d ừng ngay và đưa t ín h iệu nháy đèn với thời gian trong 1 chu kỳ là 6 giây. 2. Yêu cầu thực hiện : a. Th iết lập sơ đồ kết nố i vớ i PLC S7 – 200. CPU222 AC/D C/ Relay. b. Tiến hành nhập chương trình STEP7 – MicroWIN (S7-200 - SIEM EN S). c. Mô phỏng kết quả th ực hiện t rên PLC S7 – 200. CPU222 A C/DC/Relay. (Có lỗi tự sửa) d. Kết nố i PLC với mô h ình thực tế và vận hành mô h ình . B. CÁC BẢN VẼ KỸ TH UẬT 3/13
 4. 2 Dây mạch động lực dây đơn mềm 2,5mm 2 Dây mạch điều khiển dây đơn m ềm 1,5mm Màu dây các ph a và dây cho m ạch điều khiển A : vàng B : Xanh C : Đỏ N : Đen E : Xanh/vàn g Nghề: Điện công nghiêp TỔNG CỤC DẠY NGHỀ Người v ẽ: Duyệt: Bản vẽ 01 Sơ đồ nguyên lý Ngày tháng năm 2010 Module 1 4/13
 5. Nghề: Điện công nghiêp TỔNG CỤC DẠY NGHỀ Người v ẽ: Duyệt: Sơ đồ bố trí thiết Bản vẽ 02 Ngày tháng năm 2010 bị trên mặt tủ Module 1 5/13
 6. Nghề: Điện công nghiêp TỔNG CỤC DẠY NGHỀ Người v ẽ: Duyệt: Sơ đồ bố trí thiết Bản vẽ 03 Ngày tháng năm 2010 bị trong tủ Module 1 6/13
 7. Nghề: Điện công nghiêp TỔ NG CỤC DẠY NGHỀ Người v ẽ: Duyệt: Sơ đồ nguyên lý Bản vẽ 04 Ngày tháng năm 2010 Hệ thống trộn sơn Module 2 7/13
 8. C. TRAN G THIẾT B Ị, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG C HO KỲ THI Số thí sinh dự thi: ........... TT TÊN TH IẾT BỊ,VẬT TƯ ĐƠN VỊ S.LƯỢNG TÊN NH À SẢN XUẤT GHI CHÚ I THIẾT B Ị 1 áptômát 3 pha Cái 1 2 Cầu ch ì Cái 1 3 Công tắc tơ Cái 2 4 Rơ le nhiệt Cái 1 5 Rơ le bảo vệ mất pha Cái 1 6 Nút dừng khẩn cấp Cái 1 7 Nút ấn màu đỏ Cái 1 8 Nút ấn màu xanh Cái 2 9 Đèn báo tín hiệu Cái 4 10 Động cơ điên 3 pha Cái 1 11 Bàn th ực hành PLC Cái 1 12 Máy tính Bộ 1 13 Cáp RS232/ 485 Bộ 1 14 PLC S7-200 Bộ 1 15 Module tải giả đ ịnh Bộ 1 16 Module tín hiệu vào Bộ 1 8/13
 9. II DỤNGCỤ 1 Kìm Bộ 1 ép cốt , mỏ nhọn 2 Tuốcnơv ít Bộ 1 3 Đồng hồ vạn năng Cái 1 4 Máy khoan Cái 1 5 Mũi khoan Cái 3,5 1 6 Mũi khoét Cái 22 1 III VẬ T TƯ 1 Dây 2,5 màu vàng m 2 Mạch động lực 2 Dõy 2,5 màu xanh m 2 “ 3 Dây 2,5 màu đỏ m 2 “ 4 Dây 2,5 màu xanh vang m 2 “ 5 Dây 2,5 màu đen m 1 “ 6 Dây 1,5 màu đỏ m 10 Mạch đi ều khi ển 7 Dây 1,5 màu đen M 5 Dây trung tính 8 Dây th ít Cái 40 9 Đầu cốt Cái 80 10 Đế dán thít Cái 10 11 Cầu đấu dây 12 cực 15A Cái 1 12 Cầu đấu dây 12 cực 20A Cái 1 9/13
 10. 13 Cầu nố i đất Cái 1 14 Bu lông đai ốc Cái 15 15 Thanh gài cm 50 IV TR AN G BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG 1 Áo quần bảo hộ lao động Bộ 1 2 Găng tay Bộ 1 V XƯỞNG, PHÒNG THI 2 1 Diện tích của mỗi thí sinh dự thi m 4 Ghi chú: 10/13
 11. D. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TT Nội dung thi Điểm tối đa Lắp mạch đi ện điề u k hiể n động cơ KĐB ba pha quay 2 40 A chiều có bảo vệ quá tải, ngắn mạch I Điểm chức năng 20 Chưa có phản ứng, mạch đ iện 1 1 Đóng apto mat sẵn sàng Động cơ chạy thuận đèn D1 3 2 ấn SB3 sáng 3 3 Ấn SB2 Động cơ dừng , đ èn D1 tắt 3 Động cơ chạy ngược, đèn D2 2 4 ấn SB4 sáng. Đèn D1 sáng K1 không hoạt 2 5 ấn SB3 động( khoá chéo ) 6 Ấn SB2 Động cơ dừng , đ èn D2 tắt 2 7 ấn SB3 Động cơ chạy , đèn D1 sáng 2 Kéo thanh Reset Động cơ dừng , đ èn D1 tắt, đèn 1 8 D3 sáng 9 ấn SB1 Động cơ dừng khẩn cấp 1 II Đi dây và đấ u nối 12 1 Từ A1 tất cả các điểm đấu nố i 1 2 Đi dây trong tủ không bị căng, không bị chồng chéo 2 3 Các điểm đấu nố i chắc chắn 1 4 Dây đ iện, cab le không bị tróc vỏ 1 5 Các đầu dây bấm code không bị hở, thừa phần d ây đồng 1 6 Bấm đúng kích cỡ đầu code 2 7 Đúng màu dây, kích cỡ dây 1 8 Thứ tự pha của M đúng . 1 9 Bó dây gọn dẹp 2 III An toàn 4 1 Sử dụng đúng các dụng cụ và đồ nghề 1 2 Nơi làm việc gọn gàng ng ăn nắp 1 11/13
 12. 3 Có cọc điểm nố i đất 1 4 An toàn cho người và thiết b ị 1 IV Thời gia n 4 1 Đúng thời gian 4 2 Vượt ≤ 10 phút 2 3 Vượt ≤ 30 phút 1 4 Vượt  30 phút 0 B Lập trình PLC 30 I Chức nă ng 22 1 Lập trình được, đúng yêu cầu điều khiển của đầu bà i 10 2 Lắp ráp , đấu nố i đúng. 5 3 Download , Uplo ad được từ PC – PLC và ngược lại 5 4 Vận hành chạy mô hình theo đúng yêu cầu của đầu bài 2 II An toàn 4 1 Sử dụng đúng các th iết bị, dụng cụ. 1 2 Nơi làm việc gọn gàng ng ăn nắp 1 3 Có cọc điểm nố i đất 1 4 An toàn cho người và thiết b ị 1 III Thời gia n 4 1 Đúng thời gian 4 2 Vượt ≤ 10 phút 2 3 Vượt ≤ 30 phút 1 4 Vượt  30 phút 0 C Phần tự chọn của Trường 30 Tổng cộng: 100 12/13
 13. Yêu cầu đối với thí sinh: - Tuân thủ các yêu cầu về an toàn và b ảo đảm sức khỏ e của nghề - Chỉ được tham vấn những câu hỏ i cần thiết - Không thảo luận và nó i chuyện trong quá trình thi - Tuân thủ những yêu cầu và hướng dẫn của giám khảo - Đ iền đầy đủ tên và số b áo danh vào các báo cáo - Thao t ác theo đúng tuần tự và sử dụng đúng các dụng cụ Ghi chú: - Các thiết b ị được gá lắp sẵn trên mặt ngoài và phía trong tủ điện điều kh iển HƯỚNG DẪN CHO THÍ SINH Thời gian chuẩn b ị 15’ Thời gian th i Module 1 180’ Thời gian th i Module 2 120’ Thời gian nghỉ 15’ KỸ TH UẬ T VIÊN XƯỞNG THI THỰC HÀN H CHUYÊN CÔ NG GHI TT HỌ VÀ TÊN ĐƠ N VỊ MÔ N VIỆC CHÚ 1. 2. 3. ... Ghi chú (Nếu cần) II. PHẦN TỰ C HỌN (30 đ iểm – Do các trường tự biên soạn) ………, n gày ………. thán g ……. năm ……… DUYỆT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỞNG BAN Đ Ề THI 13/13
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2