intTypePromotion=1

Đề thi ViOlympic Toán lớp 3 vòng 2 năm 2019-2020

Chia sẻ: Mucnang555 Mucnang555 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
11
lượt xem
4
download

Đề thi ViOlympic Toán lớp 3 vòng 2 năm 2019-2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn học sinh tham khảo Đề thi ViOlympic Toán lớp 3 vòng 2 năm 2019-2020 dành cho khối lớp 3, với cách trình bày rõ ràng sẽ giúp học sinh rèn luyện một số kỹ năng làm bài thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3. Chúc các bạn thành công!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi ViOlympic Toán lớp 3 vòng 2 năm 2019-2020

  1. ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 2019 – 2020 _ LỚP 3 VÒNG 2 (Mở ngày 01/10/2019) Họ và tên:  ……………………………………….…………………………..………………………….. Bài 1: Sắp xếp Bài thi số 2: 12 con giáp: Câu 1:  Số gồm ba chục, sáu đơn vị và bốn trăm được viết là: …     Câu 2:  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:  500 + 60 ….. 576.     Câu 3:  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:  578 – 149 ….. 315 + 176.     Câu 4:  Tính:  315 + 35 = ………     Câu 5:  Tính:  753 – 561 = …….…     Câu 6:  Tính:  40 : 5 + 2 x 8 = …….…     Câu 7:  Tìm x, biết:   x + 295 = 487.  Giá trị của x là: …     Câu 8:  Tìm x, biết:   758 ­ x = 483.  Giá trị của x là: …     Câu 9:  Tìm 1 số, biết số đó chia cho 3 rồi cộng với 87 thì được kết quả là 96. Số đó  là: a/ 27         ;          b/ 18         ;          c/ 9            ;         d/ 15.   1
  2. Câu 10:  Lớp 3B có 40 học sinh. Cô giáo chia thành các nhóm để cùng thảo luận, mỗi  nhóm có 1 bạn nhóm trưởng và 4 học sinh. Số nhóm cô giáo chia được là …..  nhóm.   Bài thi số 3: Không giới hạn (80 câu) Câu số 1:     Câu số 2:     Câu số 3:     Câu số 4:     Câu số 5:     Câu số 6:     Câu số 7:     Câu số 8:     Câu số 9:     Câu số 10:     Câu số 11:     Câu số 12:     Câu số 13:       2
  3. Câu số 14:      Câu số 15:      Câu số 16:     Câu số 17:     Câu số 18:     Câu số 19:   a/ 11         ;          b/ 14         ;          c/ 16            ;         d/ 18.   Câu số 20:   a/ 24         ;          b/ 30         ;          c/ 11            ;         d/ 25.   Câu số 21:     Câu số 22:     Câu số 23:   a/ 3         ;          b/ 5         ;          c/ 7            ;         d/ 10.   Câu số 24:   a/ 3         ;          b/ 9         ;          c/ 4            ;         d/ 15.   Câu số 25:   a/ 20         ;          b/ 28         ;          c/ 6            ;         d/ 5.   Câu số 26:   3
  4. a/ 21m         ;          b/ 20         ;          c/ 10m            ;         d/ 21.   Câu số 27:   a/ 9km         ;          b/ 8kg         ;          c/ 9kg            ;         d/ 8km.   Câu số 28:     Câu số 29:     Câu số 30:   a/ 7         ;          b/ 2         ;          c/ 14            ;         d/ 5.   4
  5. ĐÁP ÁN VIOLYMPIC TOÁN 2019 – 2020 _ LỚP 3 VÒNG 2 (Mở ngày 01/10/2019) Bài 1: Sắp xếp 3  (82) 8  (600) 7   (486) 10   (814) 2   (38) 5   (197) 9   (642) 4   (121) 6   (200) 1   (14) 5
  6. Bài thi số 2: 12 con giáp: Câu 1:  Số gồm ba chục, sáu đơn vị và bốn trăm được viết là: …    (436) Câu 2:  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:  500 + 60 ….. 576.    (
  7. Câu số 9:     Câu số 10:     Câu số 11:     Câu số 12:     Câu số 13:      284 Câu số 14:     247 Câu số 15:     692 Câu số 16:     Câu số 17:     Câu số 18:     Câu số 19:   a/ 11         ;          b/ 14         ;          c/ 16            ;         d/ 18.  (d/ 18) Câu số 20:   a/ 24         ;          b/ 30         ;          c/ 11            ;         d/ 25.  (b/ 30) Câu số 21:     Câu số 22:     Câu số 23:   7
  8. a/ 3         ;          b/ 5         ;          c/ 7            ;         d/ 10.  (d/ 10) Câu số 24:   a/ 3         ;          b/ 9         ;          c/ 4            ;         d/ 15.  (c/ 4) Câu số 25:   a/ 20         ;          b/ 28         ;          c/ 6            ;         d/ 5.  (c/ 6) Câu số 26:   a/ 21m         ;          b/ 20         ;          c/ 10m            ;         d/ 21.  (a/ 21m) Câu số 27:   a/ 9km         ;          b/ 8kg         ;          c/ 9kg            ;         d/ 8km.  (c/ 9kg) Câu số 28:     Câu số 29:     Câu số 30:   a/ 7         ;          b/ 2         ;          c/ 14            ;         d/ 5.  (a/ 7) 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2