intTypePromotion=3

DHCP

Chia sẻ: Tran Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
355
lượt xem
186
download

DHCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước khi thực hiện bài lab này, phải cấu hình định tuyến RIP cho 2 Router Router 1 và Router 2 1. Cài đặt và cấu hình DHCP Server trên Router 1 B1 : Tại máy Router 1, Logon Administrator, vào Control Panel, Add or Remove Program, Add/Remove Windows Component, chọn mục Networking Services, Details

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DHCP

 1. DHCP 192.168.1.0/24 DHCP DHCP Relay 172.16.0.0/16 Server Agent 10.10.10.0/8 PC1 PC2 .1 .1 .2 .1 iSPACE iSPACE R1 R2 DHCP DHCP Client Client IP : 172.16.0.1 IP : 192.168.1.1 IP : 192.168.1.2 IP : 10.10.10.1 SM : 255.255.0.0 SM : 255.255.255.0 SM : 255.255.255.0 SM : 255.0.0.0 GW : để trống GW : để trống GW : để trống GW : để trống Preferred DNS : để trống Preferred DNS : để trống Preferred DNS : để trống Preferred DNS : để trống Lưu ý : R1 & R2 là 2 PC trên mỗi PC ta gắn vào 2 card mạng Trước khi thực hiện bài lab này, phải cấu hình định tuyến RIP cho 2 Router Router 1 và Router 2 1. Cài đặt và cấu hình DHCP Server trên Router 1 B1 : Tại máy Router 1  Logon Administrator  vào Control Panel  Add or Remove Program  Add/Remove Windows Component  chọn mục Networking Services  Details BS Hệ Thống Mạng Trang 1 Lê Xuân Tùng
 2.  đánh dấu chọn vào ô  Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)  OK  Next  hệ thống sẽ bắt đầu cài DHCP, nếu gặp thông báo yêu cầu đĩa CD Windows Server 2003 thì ta đưa đĩa vào và chỉ đến thư mục I386  Finish B2 : Vào Start  Programs  Administrative Tools  DHCP  trong cửa sổ DHCP  click phải chuột lên server1 (tên máy của Router 1)  chọn New Scope  Next BS Hệ Thống Mạng Trang 2 Lê Xuân Tùng
 3.  trong cửa sổ Scope Name  gõ scope1 vào ô Name  Next Trong cửa sổ IP Address Range nhập vào các thông số như sau : Start IP address : 172.16.0.10 End IP address : 172.16.0.150  Next BS Hệ Thống Mạng Trang 3 Lê Xuân Tùng
 4.  trong cửa sổ Add Exclusions  chọn Next  trong cửa sổ Lease Duration  để nguyên các giá trị mặt định  chọn Next  trong cửa sổ Configure DHCP Options  đánh dấu chọn vào ô  No, I will configure these options later  Next  Finish BS Hệ Thống Mạng Trang 4 Lê Xuân Tùng
 5. B3 : click phải chuột lên scope1 vừa tạo  chọn Activate B4 : click phải chuột lên Scope Options  chọn Configure Options BS Hệ Thống Mạng Trang 5 Lê Xuân Tùng
 6.  trong cửa sổ Scope Options  chọn tab General  ta đánh dấu chọn vào ô  003 Router  trong ô IP address gõ 172.16.0.1  Add  OK  Kiểm tra trong Scope Options đã có 003 Router BS Hệ Thống Mạng Trang 6 Lê Xuân Tùng
 7. B5 : Trong cửa sổ DHCP  click phải chuột lên server1 (tên máy của Router 1)  chọn New Scope  trong cửa sổ Scope Name  gõ scope2 vào ô Name  Next Trong cửa sổ IP Address Range nhập vào các thông số như sau : Start IP address : 10.10.10.20 End IP address : 10.10.10.150  Next BS Hệ Thống Mạng Trang 7 Lê Xuân Tùng
 8.  trong cửa sổ Add Exclusions  chọn Next  trong cửa sổ Lease Duration  để nguyên các giá trị mặt định  chọn Next  trong cửa sổ Configure DHCP Options  đánh dấu chọn vào ô  No, I will configure these options later  Next  Finish B6 : click phải chuột lên scope2 vừa tạo  chọn Activate BS Hệ Thống Mạng Trang 8 Lê Xuân Tùng
 9. B7 : click phải chuột lên Scope Options  chọn Configure Options  trong cửa sổ Scope Options  chọn tab General  ta đánh dấu chọn vào ô  003 Router  trong ô IP address gõ 10.10.10.1  Add  OK  Kiểm tra trong Scope Options đã có 003 Router BS Hệ Thống Mạng Trang 9 Lê Xuân Tùng
 10. B8 : click phải chuột lên Server Options  chọn Configure Options  trong cửa sổ Server Options  chọn tab General  ta đánh dấu chọn vào ô  006 DNS Servers  trong ô IP address gõ 203.162.4.191  Add  OK BS Hệ Thống Mạng Trang 10 Lê Xuân Tùng
 11. 2. Cấu hình DHCP client trên PC1 B1 : Tại máy PC1 vào chỗ khai báo IP cho card mạng và đánh dấu vào 2 ô  Obtain an IP address automatically  Obtain DNS server address automatically B2 : vào cmd gõ : ipconfig /release B3 : tiếp tục gõ ipconfig /renew B4 : tiếp tục gõ ipconfig /all DHCP sẽ cấp cho PC1 các giá trị sau : IP address 172.16.0.10 Subnet Mask 255.255.0.0 Default Gateway 172.16.0.1 DHCP Server 172.16.0.1 DNS Server 203.162.4.191 BS Hệ Thống Mạng Trang 11 Lê Xuân Tùng
 12. 3. Cài đặt DHCP Relay Agent trên Router 2 B1 : Tại máy Router 2  Logon Administrator  vào chương trình Routing and Remote Access  vào IP Routing  click phải chuột lên General  chọn New Routing Protocol BS Hệ Thống Mạng Trang 12 Lê Xuân Tùng
 13.  trong cửa sổ New Routing Protocol  chọn DHCP Relay Agent  OK B2 : Trong cửa sổ Routing and Remote Access  click phải chuột lên DHCP Relay Agent  chọn New Interface BS Hệ Thống Mạng Trang 13 Lê Xuân Tùng
 14.  chọn card nối với PC2 (DHCP client)  OK  cửa sổ DHCP Relay Properties  để giá trị mặc định  OK B3 : click phải chuột lên DHCP Relay Agent  Properties  trong cửa sổ DHCP Relay Agent Properties  gõ địa chỉ IP của Router 1 có kết nối trực tiếp với Router 2, ở đây là 192.168.1.1 ( trỏ về Router 1 để xin địa chỉ IP )  Add  Apply  OK BS Hệ Thống Mạng Trang 14 Lê Xuân Tùng
 15. 4. Cấu hình DHCP Client trên PC2 B1 : Tại máy PC2 vào chỗ khai báo IP cho card mạng và đánh dấu vào 2 ô  Obtain an IP address automatically  Obtain DNS server address automatically B2 : vào cmd gõ : ipconfig /release B3 : tiếp tục gõ ipconfig /renew B4 : tiếp tục gõ ipconfig /all DHCP sẽ cấp cho PC2 các giá trị sau : IP address 10.10.10.20 Subnet Mask 255.0.0.0 Default Gateway 10.10.10.1 DHCP Server 192.168.1.1 DNS Server 203.162.4.191 BS Hệ Thống Mạng Trang 15 Lê Xuân Tùng
 16. BS Hệ Thống Mạng Trang 16 Lê Xuân Tùng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản