Địa lý lớp 10 Bài 27

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

1
582
lượt xem
41
download

Địa lý lớp 10 Bài 27

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I- Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp 1- Vai trò - Là một ngành sản xuất vật chất không thể thay thế được + Cung cấp lương thực, thực phẩm + Nguyên liệu cho công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 27

  1. chương VII: địa lý nông nghiệp Bài 27: vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển, phân bố nông nghiệp một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp I- Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần: - Biết được vai trò và đặc điểm của nông nghiệp - Hiểu được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp. - Phân biệt được một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ NN. - Biết phân tích và nhận xét những đặc điểm phát triển, những thuận lợi và khó khăn của các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ở một địa phương đối với sự phát triển và phân bố nông nghiệp
  2. - Tham gia tích cực và ủng hộ những chính sách phát triển nông nghiệp và những hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở địa phương II- Thiết bị dạy học: III- Những kiến thức trọng tâm - Vai trò quan trọng của ngành nông nghiệp không ngành nào thay thế được - Đặc điểm quan trọng của sản xuất nông nghiệp: Đất trồng là tư liệu sản xuất, cây trồng, vật nuôi là đối tượng lao động. - Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên là tiền đề cơ bản. Các nhân tố kinh tế - xã hội có ảnh hưởng quan trọng đối với sự phát triển và phân bố nông nghiệp. - Những đặc điểm cơ bản của 3 hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp. IV- Phương pháp dạy học: - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp sơ đồ hóa kiến thức - Phương pháp làm việc theo nhóm V- Tiến trình lên lớp
  3. 1- ổn định lớp. 2- Bài mới. Hoạt động của giáo Nội dung chính viên và học sinh I- Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp 1- Vai trò - Hoạt động 1 (cá - Là một ngành sản nhân): Nông nghiệp xuất vật chất không xuất hiện từ khi nào ? thể thay thế được Bao gồm những ngành + Cung cấp lương nào ? thực, thực phẩm - Nông nghiệp có vai + Nguyên liệu cho trò gì đối với đời sống công nghiệp và sản xuất + Nguồn hàng xuất - Tại sao ở các nước khẩu thu ngoại tệ đang phát triển, đông - Hiện nay 40% thế dân, đẩy mạnh phát giới tham gia hoạt triển nông nghiệp là động nông nghiệp, chiến lược hàng đầu ? chiếm 4% GDP toàn - Giáo viên bổ sung, cầu giải thích thêm. Mở 2- Đặc điểm: rộng ở các nước trên a/ Đất trồng là tư liệu
  4. thế giới. Liên hệ Việt sản xuất và không thể Nam thay thế - Hoạt động 2 b/ Đối tượng của sản (cặp/nhóm): Nêu các xuất nông nghiệp là đặc điểm của sản cây trồng, vật nuôi xuất nông nghiệp, giải c/ Sản xuất nông thích nghiệp có tính mùa vụ - Giáo viên củng cố d/ SXNN phụ thuộc vào điều kiện TN e/ Trong nền kinh tế hiện đại, NN trở thành ngành sản xuất hàng hóa II- Các nhân tố ảnh hưởng tói sự phân bố và phát triển nông nghiệp - Hoạt động 3: Dựa 1- Nhân tố tự nhiên vào sơ đồ sách giáo - Đất: Không có đất, khoa, nêu các nhóm hoạt động sản xuất nhân tố, nhân tố ảnh nông nghiệp không thể hưởng tới sự phân bố diễn ra, quy định quy và phát triển nông mô, cơ cấu và phân bố nghiệp cây trồng, vật nuôi và
  5. - Nhóm 1: Lấy ví dụ năng suất chứng minh ảnh - Khí hậu, nước: ảnh hưởng của nhóm nhân hưởng đến thời vụ, cơ tố tự nhiên cấu, tính ổn định hay - Nhóm 2: Làm nhân tố bấp bênh của sản xuất kinh tế - xã hội nông nghiệp. - Giáo viên bổ sung - Sinh vật: Cơ sở tạo giải thích, lấy thêm nên giống cây trồng, một số ví dụ khác vật nuôi, cơ sở thức ăn, cơ cấu sự phát - Tập quán ăn uống triển của ngành chăn của từng dân tộc nuôi. 2- Nhân tố kinh tế - xã hội - Dân cư, lao động ảnh - Chính sách khoán 10 hưởng cơ cấu sự phân ở Việt Nam bố cây trồng, vật nuôi. Là lực lượng lao động, - Các giống lúa mới, tiêu thụ --> quan trọng "tứ hóa" trong nông để phát triển nông nghiệp nghiệp - Nêu sản xuất nông - Sở hữu ruộng đất: nghiệp hàng hóa ảnh hưởng đến con đường phát triển nông
  6. nghiệp - Giáo viên: Sản xuất - Tiến bộ khoa học kỹ lãnh thổ nông nghiệp thuật: ảnh hưởng nâng có nhiều hình thức. cao năng suất, chất Chúng ta chỉ đề cập ở lượng đây 3 hình thức quan - Thị trường tiêu thụ: trọng nhất Điều tiết sản xuất, - Hoạt động 4 (nhóm, ảnh hưởng đến chuyên cá nhân): Nêu những môn hóa điểm khác nhau cơ III- Một số hình thức bản của 3 hình thức tổ tổ chức lãnh thổ nông chức lãnh thổ nông nghiệp nghiệp trên. Lấy ví dụ ở Việt Nam. - Học sinh làm ra giấy, gọi trả lời. Giáo viên bổ sung củng cố.
  7. Trang trại - Phát triển trong thời kỳ CN hóa - Mục đích SX hàng hóa - Thuê LĐ - Quy mô đất đai tương đối lớn Thể tổng hợp nông nghiệp - Trình độ cao - Kết
  8. 4- Kiểm tra đánh giá: Nêu các đặc điểm của sản xuất nông nghiệp, đặc điểm nào quan trọng nhất ? 5- Hoạt động nối tiếp: Bài tập sách giáo khoa.
Đồng bộ tài khoản