Địa lý lớp 9 Bài 1

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
429
lượt xem
9
download

Địa lý lớp 9 Bài 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp học sinh biết được nước ta có 54 dân tộc. Trong đó dân tộc Kinh chiếm số lượng lớn nhất, các dân tộc luôn đoàn kết trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 9 Bài 1

  1. Tiết 1: Cộng đồng các dân tộc việt nam Ngày soạn: 27/8/06 Ngày dạy: 30/8/06 I - Mục đích yêu cầu 1.Giúp học sinh biết được nước ta có 54 dân tộc. Trong đó dân tộc Kinh chiếm số lượng lớn nhất, các dân tộc luôn đoàn kết trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 2. Trình bày được đặc điểm phân bố các dân tộc ở nước ta 3. Rèn kỹ năng xác định trên bản đồ một số dân tộc ít người, các vùng phân bố chính trong lãnh thổ II - Chuẩn bị - Bản đồ dân cư Việt Nam - Bộ tranh ảnh các dân tộc Việt Nam III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ: C - Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I/ Các dân tộc ở Việt Nam GV treo bộ tranh ảnh các dân tộc Việt Nam ? Theo hiểu biết của - Trên lãnh thổ nước ta hiện em thì hiên nay ở nay có 54 dân tộc khác nhau nước ta có bao nhiêu cùng sinh sống gắn bó. Mỗi
  2. dân tộc? dân tộc có những nét văn hoá riêng tạo nên sự đa dạng ? Quan sát biểu đồ 1.1 trong bản sắc văn hoá Việt hãy nhận xét về tỉ lệ Nam. giữa các dân tộc? - Dân tộc nào có số lượng nhiều nhất - Dân tộc Kinh chiếm 86.2% dân số, là dân tộc có tỉ lệ - Các dân tộc khác như đông nhất. Các dân tộc khác thế nào chỉ chiếm 13.8% ? Đặc điểm thường thấy của dân tộc - Đây là dân tộc có nhiều Kinh? (Qua bộ tranh kinh nghiệm trong việc thâm ảnh) canh lúa nước, các ngành nghề thủ công, lực lượng đông đảo nhất trong nền ? Hãy kể tên một số kinh tế. dân tộc khác mà em - HS biết? ? Các dân tộc khác có - SGK/4 đặc điểm sống như thế nào? + Quan sát hình 1.2 - Khó khăn (Lớp học vùng cao) em có nhận xét gì về đời sống vật chất và - Họ có quê hương Việt
  3. sinh hoạt tinh thần Nam, là những người Việt của họ? Nam nhưng dù ở xa quê ? ý kiến trong sách hương họ vẫn yêu tổ quốc, giáo khoa: cộng đồng hướng về tổ quốc, đóng góp người Việt Nam ở vào công cuộc xây dựng tổ nước ngoài cũng là quốc. người Việt Nam - Em thấy như thế nào? (Có đúng không) II/ Phân bố các dân tộc - Vì sao? + GV treo bản đồ dân tộc Việt Nam - Vùng đồng bằng duyên hải: - Giải thích phần chú Kinh, Chăm, Kh' me.... giải - Vùng núi, cao nguyên: Các ? Dựa vào bản đồ và dân tộc ít người khác vốn hiểu biết của en 1. Dân tộc Kinh hãy chỉ ra những vùng sinh sống chủ yếu của các dân tộc? - Vùng đồng bằng Sông Hồng, ĐB sông Cưủ Long, duyên hải Trung Bộ, các khu + GV treo tranh vẽ về vực khác.... dân tộc Kinh - Không màu me, đơn giản, ít ? Nhận xét về đặc hoa văn, áo dài truyền thống điểm và trang phục? - Các hoạt động sản xuất
  4. nông nghiệp, công nghiệp, ? Đặc điểm kinh tế và dịch vụ.... các hình thức quần - Sống theo đơn vị Làng, cư? xóm, thôn.... 2/ Các dân tộc ít người - Khu Đông bắc Bắc bộ: Tày, Nùng, Sán Chỉ, Sán Chay, Hà Nhì.... ? Chỉ ra các khu vực - Khu Tây Bắc Bắc bộ: Thái, phân bố chủ yếu? Mường, Dao, Mông.... Của những dân tộc - Trường Sơn: Ê đê, Ba na, nào khác? Gia lai, Cơ ho..... - Nam Trung bộ: Chăm..... - Tây Nam bộ: Kh'me.... + Mặc dù chỉ chiếm 13.8% dân số và sống dải rác ở các vùng núi cao nguyên trung du ? Nhận xét về số tà bắc vào nam nhưng là một lượng, tỉ lệ dân cư và phần không thể thiếu của đời sống, sản xuất? cộng đồng dân tộc Việt Nam, góp phần tạo nên sự đa dạng trong bản sắc văn hóa Việt Nam. - Họ sống chủ yếu nhờ vào khai thác nương rẫy, lâm sản, trồng cây ăn quả và
  5. nghề rừng.... ? Qua một số tranh - Những bộ trang phục sặc ảnh các dân tộc em có sỡ và những nét cách điệu về nhận xét gì về nét văn hoa văn và màu sắc là đặc hoá và đời sống của trưng của mỗi dân tộc. Cảnh họ? rừng núi, các hoạt động sản xuất gắn với vùng núi và cao nguyên có nhiều tiềm năng về khoáng sản và lâm sản cũng như là những vùng trọng yếu về an ninh quốc phòng. - Khó khăn: đời sống vật chất và tinh thần còn nhiều khó khăn cần được giúp đỡ và cải thiện thông qua các chue trương chính sách như 135, 327.... D - Củng cố: E - Hướng dẫn học bài: IV/ Rút kinh nghiệm ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... .....................................................................................
  6. ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ................................................................
Đồng bộ tài khoản