intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ án tốt nghiệp: Đánh giá chất lượng nước Sông Lô đoạn chảy qua Thành Phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Hai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:67

192
lượt xem
41
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp: Đánh giá chất lượng nước Sông Lô đoạn chảy qua Thành Phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ được nghiên cứu với mục đích đánh giá chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Đánh giá chất lượng nước Sông Lô đoạn chảy qua Thành Phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

 1.  LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt đề tài đồ án tốt nghiệp một cách hoàn chỉnh bên cạnh sự nỗ  lực cố gắng của bản thân còn có sự hướng dẫn nhiệt tình của quý thầy cô, cũng như  sự động viên của gia đình bạn bè trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu đề tài. Em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn tới cô là Th.S Bùi Thị Thư  công tác  tại khoa môi trường trường Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội, người   đã hết lòng giúp đỡ và tạo điều kiện tốt nhất cho em hoàn thành đồ án này. Em xin chân thành cảm ơn đến toàn thể quý thầy cô trong khoa môi trường –  Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội và toàn thể thầy cô phụ  trách  phòng thí nghiệm của trường đã tận tình truyền đạt những kiến thức quý báu cũng  như tạo điều kiện thuận lợi nhất suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè những người  luôn kịp thời động viên giúp đỡ em trong lúc em thực hiện đồ án này. Em xin chân thành cảm ơn.                                                                                              Sinh Viên                                                                                Nguy ễn Th ị Thu Ph ương
 2. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan các kết quả nghiên cứu đưa ra trong đồ án này dựa trên  các kết quả thu được trong quá trình nghiên cứu của riêng tôi, không sao chép bất  kỳ kết quả nghiên cứu nào của tác giả khác. Nội dung của đồ án tốt nghiệp có sử dụng và tham khảo một số thông tin,  tài liệu từ các nguồn khác, báo cáo được liệt kê trong các tài liệu tham khảo. Nguyễn Thị Thu Phương
 3.   DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÍ HIỆU VIẾT TẮT BOD Nhu cầu ô xi sinh hóa COD Nhu cầu ô xi hóa học DO Hàm lượng oxi hòa tan trong nước NO2­ Nitrit NO3­ Nitrat NH4 A moni QCVN Quy chuẩn Việt Nam QCCP Quy chuẩn cho phép QCVN 08:2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước  mặt TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TSS Hàm lượng chất rắn lơ lửng WQI Chỉ số chất lượng nước KCN Khu công nghiệp CNH­HĐH Công nghiệp hóa hiện đại hóa CNXH Chủ nghĩa xã hội
 4. DANH MỤC BẢNG BIỂU   Cùng với sự phát triển kinh tế của cả nước Phú Thọ đang ngày càng  đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế.Tuy nhiên đi đôi với phát triển  kinh tế là sự ô nhiễm môi trường.Đặc biệt kể đến là sự ô nhiễm môi  trường nước mặt do tiếp nhận nước thải công nghiệp và nước thải  sinh hoạt chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt hiệu quả cho phép.   Tổng lượng nước thải trên địa bàn tỉnh là 6000 triệu m3/năm.                 .............      1 Thành Phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ là nơi có tập chung của rất nhiều  khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh,  rất nhiều nhà máy xuất như  Công Ty dệt Păng Rim( Hàn Quốc), nhà máy mì chính Miwon (Hàn  Quốc), nhà máy giấy Việt Trì, nhà máy hóa chất Việt Trì và nhiều nhà   máy khác.                                                                                                             .........................................................................................................      2 Vì vậy với sự cần thiết đó, em đã lựa chọn đề tài: Đánh giá chất  lượng nước Sông Lô đoạn chảy qua Thành Phố Việt Trì,tỉnh Phú Thọ                                                                                                                               2 ...........................................................................................................................     2.Mục tiêu của đề tài:                                                                                        ....................................................................................      2  Đánh giá chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua thành phố Việt Trì   tỉnh Phú Thọ                                                                                                    ...................................................................................................        2  ..........................................................................................................................                                                                                                                             3      CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN                                                                              ..........................................................................      3 1.1.Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của khu vực   nghiên cứu.                                                                                                          ......................................................................................................      3  1.1.1.Điều kiện tự nhiên.                                                                                   ...............................................................................      3  a.Vị trí lãnh thổ                                                                                                ...............................................................................................        3  Hình 1.1. Bản đồ hành chính thành phố Việt Trì                                          ......................................      4  2.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu                                                           .......................................................       13
 5. Đối tượng: Môi trường nước Sông Lô tại thành Phố Việt Trì, tỉnh   Phú Thọ                                                                                                             .........................................................................................................       13  2.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu.                                                           .......................................................       13 Phạm vi nghiên cứu: Nước Sông Lô chảy qua thành phố Việt Trì, Tỉnh   Phú Thọ. Trong thời gian từ ngày 21/11/2015 đến ngày 26/02/2016.          13 .....       2.3 Nội dung nghiên cứu                                                                                  ..............................................................................       13 Phương pháp thu thập tổng hợp tài liệu: Thu thập tài liệu về điều   kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của Thành Phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ   14   2.4 Phương pháp nghiên cứu.                                                                         .....................................................................       14  a.  Phương pháp lấy mẫu:                                                                              ..........................................................................       14  Phương pháp lấy mẫu nước sông:                                                                ............................................................       14  Phương pháp lấy mẫu nước sông, suối theo TCVN 6663 – 6:2008            14 .......      Các mẫu nước được lấy ở các điểm lấy mẫu trong trạng thái tự  nhiên, không khuấy trộn. Lấy mẫu đơn và lấy ở độ sâu các mặt nước   30 ­50 cm.                                                                                                           .......................................................................................................       14  Thiết bị và dụng cụ lấy mẫu nước : TCVN 6663 – 1: 2011                       ...................       14  Bảo quản mẫu nước : TCVN 6663 – 3:2008.                                               ...........................................       14  Chuẩn bị lấy mẫu:                                                                                           .......................................................................................       14  Dụng cụ thiết bị lấy mẫu:                                                                              ..........................................................................       14  Thời gian lấy mẫu 2 đợt:                                                                                ...........................................................................       16  + Đợt 1: lấy mẫu vào ngày 20/12/2015                                                           .......................................................       16  + Đợt 2: lấy mẫu vào ngày 04/01/2016                                                           .......................................................       16
 6. [1] Báo cáo tình hình phát triển kinh tế thành Phố Việt Trì tỉnh Phú   Thọ                                                                                                                  .................................................................................................................         53  [2]  Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ năm 2006.                                         .....................................       53  [3]  Bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Phú Thọ                                                      .....................................................         53  [4] Sổ mỏ và quặng tỉnh Phú Thọ.                                                                ............................................................       53  [5] Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố Việt Trì 2020.           53 ......      6. QCVN 08:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất   lượng nước mặt.                                                                                              ..........................................................................................       53 7. TCVN 6625:2000 (ISO 11923­1997). Chất lượng nước – Xác định   chất rắn lơ lửng bằng cách lọc thông qua cái lọc sợi thủy tinh.              ..........       53 8.TCVN 6491: 1999 (ISO 6060­1989). Chất lượng nước – Xác định nhu   cầu oxy hóa học.                                                                                               ...........................................................................................       53 11.TCVN 6180:1996 (ISO 7890­3­1988) ­ Chất lượng nước ­ Xác định   nitrat. Phương pháp trắc phổ dùng axit sunfosalixylic.                              ..........................       53 13.TCVN 6202: 2008. Xác định PO43­ bằng phương pháp Amoni   molipdat.                                                                                                             .........................................................................................................       53 15.TCVN 6187­1: 1996 (ISO 9308­1­1990). Chất lượng nước ­ Phát hiện  và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt và Escherichia   coli giả định.Phương pháp màng lọc.                                                            ........................................................       53 16.TCVN 6663­3: 2008. Chất lượng nước – lấy mẫu – phần 3: hướng   dẫn bảo quản và xử lý mẫu.                                                                          ......................................................................       54
 7. DANH MỤC HÌNH   Cùng với sự phát triển kinh tế của cả nước Phú Thọ đang ngày càng  đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế.Tuy nhiên đi đôi với phát triển  kinh tế là sự ô nhiễm môi trường.Đặc biệt kể đến là sự ô nhiễm môi  trường nước mặt do tiếp nhận nước thải công nghiệp và nước thải  sinh hoạt chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt hiệu quả cho phép.   Tổng lượng nước thải trên địa bàn tỉnh là 6000 triệu m3/năm.                 .............      1 Thành Phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ là nơi có tập chung của rất nhiều  khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh,  rất nhiều nhà máy xuất như  Công Ty dệt Păng Rim( Hàn Quốc), nhà máy mì chính Miwon (Hàn  Quốc), nhà máy giấy Việt Trì, nhà máy hóa chất Việt Trì và nhiều nhà   máy khác.                                                                                                             .........................................................................................................      2 Vì vậy với sự cần thiết đó, em đã lựa chọn đề tài: Đánh giá chất  lượng nước Sông Lô đoạn chảy qua Thành Phố Việt Trì,tỉnh Phú Thọ                                                                                                                               2 ...........................................................................................................................     2.Mục tiêu của đề tài:                                                                                        ....................................................................................      2  Đánh giá chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua thành phố Việt Trì   tỉnh Phú Thọ                                                                                                    ...................................................................................................        2  ..........................................................................................................................                                                                                                                             3      CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN                                                                              ..........................................................................      3 1.1.Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của khu vực   nghiên cứu.                                                                                                          ......................................................................................................      3  1.1.1.Điều kiện tự nhiên.                                                                                   ...............................................................................      3  a.Vị trí lãnh thổ                                                                                                ...............................................................................................        3  Hình 1.1. Bản đồ hành chính thành phố Việt Trì                                          ......................................      4  2.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu                                                           .......................................................       13
 8. Đối tượng: Môi trường nước Sông Lô tại thành Phố Việt Trì, tỉnh   Phú Thọ                                                                                                             .........................................................................................................       13  2.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu.                                                           .......................................................       13 Phạm vi nghiên cứu: Nước Sông Lô chảy qua thành phố Việt Trì, Tỉnh   Phú Thọ. Trong thời gian từ ngày 21/11/2015 đến ngày 26/02/2016.          13 .....       2.3 Nội dung nghiên cứu                                                                                  ..............................................................................       13 Phương pháp thu thập tổng hợp tài liệu: Thu thập tài liệu về điều   kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của Thành Phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ   14   2.4 Phương pháp nghiên cứu.                                                                         .....................................................................       14  a.  Phương pháp lấy mẫu:                                                                              ..........................................................................       14  Phương pháp lấy mẫu nước sông:                                                                ............................................................       14  Phương pháp lấy mẫu nước sông, suối theo TCVN 6663 – 6:2008            14 .......      Các mẫu nước được lấy ở các điểm lấy mẫu trong trạng thái tự  nhiên, không khuấy trộn. Lấy mẫu đơn và lấy ở độ sâu các mặt nước   30 ­50 cm.                                                                                                           .......................................................................................................       14  Thiết bị và dụng cụ lấy mẫu nước : TCVN 6663 – 1: 2011                       ...................       14  Bảo quản mẫu nước : TCVN 6663 – 3:2008.                                               ...........................................       14  Chuẩn bị lấy mẫu:                                                                                           .......................................................................................       14  Dụng cụ thiết bị lấy mẫu:                                                                              ..........................................................................       14  Thời gian lấy mẫu 2 đợt:                                                                                ...........................................................................       16  + Đợt 1: lấy mẫu vào ngày 20/12/2015                                                           .......................................................       16  + Đợt 2: lấy mẫu vào ngày 04/01/2016                                                           .......................................................       16
 9. [1] Báo cáo tình hình phát triển kinh tế thành Phố Việt Trì tỉnh Phú   Thọ                                                                                                                  .................................................................................................................         53  [2]  Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ năm 2006.                                         .....................................       53  [3]  Bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Phú Thọ                                                      .....................................................         53  [4] Sổ mỏ và quặng tỉnh Phú Thọ.                                                                ............................................................       53  [5] Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố Việt Trì 2020.           53 ......      6. QCVN 08:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất   lượng nước mặt.                                                                                              ..........................................................................................       53 7. TCVN 6625:2000 (ISO 11923­1997). Chất lượng nước – Xác định   chất rắn lơ lửng bằng cách lọc thông qua cái lọc sợi thủy tinh.              ..........       53 8.TCVN 6491: 1999 (ISO 6060­1989). Chất lượng nước – Xác định nhu   cầu oxy hóa học.                                                                                               ...........................................................................................       53 11.TCVN 6180:1996 (ISO 7890­3­1988) ­ Chất lượng nước ­ Xác định   nitrat. Phương pháp trắc phổ dùng axit sunfosalixylic.                              ..........................       53 13.TCVN 6202: 2008. Xác định PO43­ bằng phương pháp Amoni   molipdat.                                                                                                             .........................................................................................................       53 15.TCVN 6187­1: 1996 (ISO 9308­1­1990). Chất lượng nước ­ Phát hiện  và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt và Escherichia   coli giả định.Phương pháp màng lọc.                                                            ........................................................       53 16.TCVN 6663­3: 2008. Chất lượng nước – lấy mẫu – phần 3: hướng   dẫn bảo quản và xử lý mẫu.                                                                          ......................................................................       54
 10. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nước là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá của con người, là thành phân   thiết yếu không thể thiếu trong sự sống, tồn tại và phát triển của sinh vật.  Ngày nay, tài nguyên nước đang chịu sức ép nặng nề  do biến đổi của khí   hậu. Bên cạnh đó là các yếu tố  như: Tốc độ  gia tăng dân số, sự  bùng nổ  và phát  triển công nghiệp, các hoạt động phát triển kinh tế xã hội… là nguyên nhân dẫn tới  tình trạng suy thoái và ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm môi trường nước   mặt nói riêng ngày càng trầm trọng. Qúa trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại  hóa, phát triển nhanh thì nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng. Vì vậy, nguồn nước   ngày càng bị cạn kiệt. Ô nhiễm nguồn nước đang là mối lo ngại quan tâm trên toàn   cầu, đặc biệt là ô nhiễm nước mặt. Việt Nam là một quốc gia đang trong quá trình phát triển nhanh trong khu   vực, một trong những thách thức lớn được đặt ra với Việt Nam là vấn đề  môi  trường đang bị   ảnh hưởng nghiêm trọng từ  các hoạt động sản xuất phát triển   kinh tế ­  xã hội. Ý thức được tầm quan trọng của vấn đề  này Việt Nam đã ban   hành luật bảo vệ môi trường, tuy nhiên trên thực tế còn nhiều yếu tố khách quan  và chủ  quan mà việc thực hiện luật môi trường còn gặp nhiều khó khăn. Ô   nhiễm môi trường, đặc biệt ô nhiễm môi trường nước vẫn và đang diễn ra, gây   ra nhiều bức xúc tại các khu đô thị, khu công nghiệp và cho đời sống xã hội.   Cùng với sự  phát triển kinh tế  của cả  nước Phú Thọ  đang ngày càng  đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế.Tuy nhiên đi đôi với phát triển kinh tế là sự ô  nhiễm môi trường.Đặc biệt kể đến là sự ô nhiễm môi trường nước mặt do tiếp   nhận nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt chưa qua xử  lý hoặc xử  lý   chưa đạt hiệu quả cho phép. Tổng lượng nước thải trên địa bàn tỉnh là 6000 triệu  m3/năm. 1
 11. Thành Phố  Việt Trì Tỉnh Phú Thọ  là nơi có tập chung của rất nhiều khu   công nghiệp trọng điểm của tỉnh,  rất nhiều nhà máy xuất như Công Ty dệt Păng  Rim( Hàn Quốc), nhà máy mì chính Miwon (Hàn Quốc), nhà máy giấy Việt Trì,  nhà máy hóa chất Việt Trì và nhiều nhà máy khác. Vì vậy với sự cần thiết đó, em đã lựa chọn đề  tài: Đánh giá chất lượng  nước Sông Lô đoạn chảy qua Thành Phố Việt Trì,tỉnh Phú Thọ  2. Mục tiêu của đề tài: Đánh giá chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua thành phố  Việt Trì  tỉnh Phú Thọ. 2
 12.   CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1.T ổ ng quan v ề  đi ề u ki ệ n t ự  nhiên, kinh t ế  xã h ộ i củ a khu v ự c  nghiên c ứ u. 1.1.1. Điều kiện tự nhiên. a. Vị trí lãnh thổ. Thành   phố   Việt   Trì   tỉnh     Phú   Thọ   nằm   ở   Vĩ   độ   Bắc   từ   21 016'21"   đến  21024'28", Kinh độ  Đông từ  105017'24" đến 105027'28" cách thủ  đô Hà Nội 80km  về  phía Tây Bắc, là nơi hợp lưu của 3 con sông lớn (Sông Lô, sông Hồng, sông  Đà). Địa giới hành chính gồm có: ­ Phía Bắc giáp huyện Phù Ninh ­ Phía Đông giáp huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc (qua sông Lô) ­ Phía Nam giáp huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc ­ Phía Tây giáp huyện Lâm Thao. Thành phố  Việt Trì là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ  thuật của tỉnh Phú Thọ  và là Thành phố  trung tâm vùng Tây Đông Bắc có tuyến  Quốc lộ  II (Hà Nội ­ Hà Giang sang Vân Nam ­ Trung Quốc), Quốc lộ  32C (Hà   Nội ­ Yên Bái), có tuyến đường sắt Hà Nội ­ Lào Cai, đường sông Hà Nội ngược   Hà Giang theo sông Lô và Lào Cai theo sông Hồng. 3
 13. Hình 1.1. Bản đồ hành chính thành phố Việt Trì b. Địa hình, địa mạo.  Việt Trì thành phố  ngã ba sông, là vùng chuyển tiếp giữa đồng bằng lên  trung du miền núi thấp nên địa hình khá đa dạng, gồm có cả  vùng núi, vùng đồi   thấp, đồng bằng và các chân ruộng trũng, địa hình được chia làm 4 loại chính: ­ Vùng núi cao: Nằm  ở  phía Tây Bắc thuộc xã Hy Cương (khu vực Đền  Hùng), núi cao nhất là núi Hùng 154m, núi Vặn 145m, núi Trọc 100m. Địa hình   khu vực này phổ  biến dốc đều về  4 phía và có độ  dốc > 150 thích hợp cho việc  trồng rừng phòng hộ hoặc rừng đặc dụng. ­ Vùng đồi thấp: Địa hình này khá phổ biến nằm rải rác ở khắp thành phố  Việt Trì, bao gồm các quả  đồi bát úp đỉnh tương đối bằng phẳng và có hướng  nghiêng dần về  phía sông Hồng, sông Lô. Độ  cao trung bình của các đồi này từ  50­70m, độ dốc sườn đồi từ 80­150. ­  Vùng Đồng bằng: Được trải dài theo hai triền sông Hồng và sông Lô  thuộc các xã Thuỵ  Vân, Minh Nông, Minh Phương, Sông Lô, Phượng Lâu, Dữu  Lâu, Bạch Hạc, Bến Gót…Đây là những cánh đồng mầu mỡ  được hình thành  chủ yếu do quá trình bồi tụ của 2 con sông, địa hình bằng phẳng độ dốc từ 00­
 14. rất thích hợp cho việc canh tác các loại cây lương thực, cây ngắn ngày 2­3vụ/   năm. ­ Vùng thấp trũng: Được hình thành xen kẽ giữa các quả đồi thấp và phân   bố không đồng đều, cao độ  khu vực này thường  86000C. ­ Độ ẩm trung bình hàng năm từ  80­85%, cao nhất là tháng 2 (89%), thấp   nhất là tháng 9 (76%). ­ Chế độ gió thổi theo hai mùa rõ rệt: + Gió mùa Đông Bắc thổi vào mùa lạnh, kéo dài từ tháng 9 năm trước đến  tháng 3 năm sau. Gió xuất hiện kèm theo mưa gây ra các hiện tượng rét đậm kéo   dài, sương mù đôi khi có sương muối gây ảnh hưởng đến đời sống sản xuất. 5
 15. + Gió mùa Đông Nam thổi vào mùa nóng từ tháng 4 đến tháng 10, vào các  tháng 6,7,8 đôi khi có xuất hiện gió Tây Nam khô và nóng. Các hiện tượng bất thường của thời tiết như mưa lũ, nắng nóng kéo dài,   mưa đá… ít xảy ra.[2] d. Các nguồn tài nguyên. ­ Tài nguyên đất. Thành phố Việt Trì có tổng diện tích tự nhiên là 10644,75ha, chiếm 3,02%  diện tích tự  nhiên của tỉnh Phú Thọ. Đất đai của Việt Trì theo nguồn gốc phát   sinh được chia làm 6 loại chính sau: STT Loại đất Diện tích(ha) Cơ cấu(%) 1 Đất phù sa của sông Hồng, sông Lô 2974,20 27,94 2 Đất phù sa xen giữa đồi gò 1475,60 13,86 3 Đất   Feralit   phát   triển   trên   đá   Gnai   xen  2024,80 19,02 Fecmatit 4 Đất Feralit phát triển trên phù sa cổ 1013,00 9,52 5 Đất úng nước mùa hè 1369,90 12,87 6 Đất khác 1787,25 16,79 Tổng diện tích tự nhiên 10 644,75 100 Nguồn số liệu: Bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Phú Thọ­ năm 1965, 1997. Như vậy trên địa bàn Việt Trì, phần lớn là đất phù sa và đất feralit đỏ vàng.   Hai loại đất này có hàm lượng dinh dưỡng trong đất khá đến giàu, hàm lượng chất dễ  tiêu tổng số đều ở mức khá, rất thích hợp cho việc phát triển sản xuất các loại cây  hàng hoá. Diện tích đất đồi gò chủ yếu là đất Feralit, đất có cường độ chịu tải cao   đáp ứng tốt các yêu cầu về nền móng trong xây dựng các công trình trọng điểm.[3] ­ Tài nguyên nước. Nguồn nước của thành phố Việt Trì được cung cấp từ 2 nguồn chính đó là: ­ Nguồn nước mặt được cung cấp từ  sông Lô, sông Hồng cũng như  hệ  thống không nhỏ các ao, hồ lớn nhỏ trên địa bàn thành phố. Nguồn nước này chủ  6
 16. yếu cung cấp cho sản xuất, nguồn nước sông Lô được xử  lý để  cấp nước cho   gần như toàn bộ dân cư thành phố sử dụng để sinh hoạt. ­ Nguồn nước ngầm: Theo tài liệu khảo sát thăm dò thì trên địa bàn thành   phố mạch nước ngầm  ở dạng mạch nông từ  7­12m đang được đại đa số các hộ  dân cư  nông nghiệp khai thác dưới dạng giếng khơi, chất lượng nước tốt, đáp  ứng được yêu cầu nước sinh hoạt. Ở dạng mạch sâu từ 20­40m đôi khi thay đổi  ở 5­15m chất lượng nước hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu nước sinh hoạt. Tuy   nhiên một số  ít các hộ  dân sống  ở  ven sông vẫn sử  dụng nước sông (lọc bằng  phèn chua) để dùng trực tiếp trong sinh hoạt và đời sống không đảm bảo vệ sinh,   cần có giải pháp để giải quyết vấn đề này triệt để. ­ Tài nguyên rừng. Tổng diện tích đất lâm nghiệp của thành phố Việt Trì là 491,74ha, chiếm  5,72% tổng diện tích tự nhiên. Trong những năm qua công tác trồng, chăm sóc và  phát triển rừng của thành phố  luôn được chú trọng, số  diện tích đất rừng trồng   mới và chăm sóc ngày càng tăng. Bên cạnh việc trồng mới với số cây trồng chủ  yếu là cây nguyên liệu giấy thì việc bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học của   khu vườn quốc gia Đền Hùng và phụ cận được chú ý. Theo kết quả điều tra tại   khu vực vườn quốc gia Đền Hùng có tới 174 loài côn trùng thuộc 26 họ, với 132   giống, 31 loài chim, 6 loài thú, 12 loài bò sát và 9 loài lưỡng cư thuộc 54 giống, 4   lớp. Khu di tích lịch sử Đền Hùng hiện nay có tổng diện tích rừng đặc dụng là  358ha( diện tích thuộc xã xã Hy Cương và Chu Hoá 307ha), thảm thực vật tự  nhiên của khu di tích là 13ha, là rừng rậm nhiệt đới và là cây lá rậm. ­ Tài nguyên khoáng sản. ­ Theo số liệu điều tra địa chất và báo cáo thuyết minh dự án khảo sát đo   đạc xác định khu vực quản lý khai thác và bảo vệ khoáng sản trên địa bàn thành   phố Việt Trì. Tổng số mỏ và điểm quặng trên địa bàn thành phố là 9 mỏ. 7
 17. Số  Quy mô STT Loại khoáng sản Lớn và nhỏ Nhỏ Điểm quặng lượng 1 Than bùn 4 0 0 4 2 Cát Xây dựng 2 0 0 2 3 Sét gạch ngói 3 1 1 1 Tổng 9 1 1 7 Nguồn số liệu: Sổ mỏ và điểm quặng tỉnh Phú Thọ  Như vậy trên địa bàn thành phố chỉ có mỏ quy mô vừa và nhỏ, còn lại là 7   điểm quặng. Tuy nhiên nó lại có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển công  nghiệp khai thác và phục vụ nhu cầu xây dựng trên địa bàn.[4] ­ Tài nguyên nhân văn. Số liệu thống kê năm 2006 dân số Việt Trì là 172 196 người( kể cả dân số  quy đổi là 251150 người), chiếm 12,48% dân số  của tỉnh Phú Thọ, trong đó có  89542 lao động chiếm 52% dân số. Thành phố Việt Trì, kinh đô Văn Lang xưa là   nơi các vua Hùng đã chọn làm nơi đóng đô, nơi có khu di tích lịch sử Đền Hùng,   nơi lưu truyền câu nói nổi tiếng đã đi vào sâu trong tâm trí người dân Việt Nam  của Bác Hồ  "Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau   giữ lấy nước". Cũng từ mảnh đất này đã sinh ra và lớn lên của biết bao nhiêu cán  bộ  chiến sỹ, nhà khoa học đã và đang ngày đêm đóng góp vào công cuộc xây  dựng và bảo vệ tổ quốc. Thành phố Việt Trì được phong tặng danh hiệu đơn vị  anh hùng lực lượng vũ trang. Toàn Thành phố  có 22 đơn vị  hành chính, trong đó   có 16 đơn vị  anh hùng, 36 bà mẹ  Việt Nam anh hùng, 4 anh hùng LLVT, 3 anh   hùng Lao động… Toàn thành phố  hiện nay có 10646 học sinh phổ  thông, toàn thành phố  đã   hoàn thành phổ  cập Trung học cơ  sở. Những điều tra gần đây cho thấy Thành   phố Việt Trì nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung có nguồn lao động dồi dào, trình   độ  dân trí  ở  mức khá cao, người lao động có tay nghề  ngày càng đông đảo đáp  8
 18. ứng được nhu cầu chung trong công cuộc xây dựng sự  nghiệp CNH­HĐH đất  nước. e. Cảnh quan môi trường. Việt Trì ­ Kinh đô Văn Lang xưa với truyền thống gần 4000 năm dựng  nước và giữ nước của dân tộc, trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử đến nay   vẫn còn giữ được nhiều khu di tích, nhiều cảnh đẹp tự nhiên như khu di tích lịch  sử  Đền Hùng, khu vực ngã ba sông Bạch Hạc, Bến Gót, Đầm Cả, Đầm Mai…   Đó vừa là những nơi lưu truyền và dăn dạy các thế hệ mai sau về sự hình thành   và phát triển của đất nước, nơi ghi nhớ công ơn của tổ tiên người Việt. Đó cũng   là tiềm năng lớn để  Việt Trì phát triển ngành dịch vụ  ­ thương mại trong thời  gian tới. Trong quá trình hình thành và phát triển, thành phố  Việt Trì ­ Thành phố  công   nghiệp   đầu   tiên   của   Miền   Bắc   khi   chúng   ta   trên   con   đường   xây   dựng   CNXH đã hình thành được một số  khu, cụm công nghiệp, khu đô thị  đáng kể  như:   Khu   công   nghiệp   phía   Nam,   Khu   công   nghiệp   phía   Tây   Bắc,   khu   công  nghiệp Thuỵ  Vân, khu công nghiệp Nam Việt Trì, cụm công nghiệp Nam Bạch   Hạc, cụm công nghiệp Làng nghề  Phượng Lâu, khu đô thị  Bắc Việt Trì, khu đô   thị thương mại dịch vụ Tây Nam, khu đô thị Trầm Sào, khu nhà ở biệt thự Đồng   Mạ… Bên cạnh việc phát triển kinh tế  và đem lại nguồn thu đáng kể  thì việc  phát triển các khu, cum công nghiệp và khu đô thị  đã ảnh hưởng không nhỏ  đến   môi trường sống trên địa bàn Thành phố.Đặc biệt là môi trường nước mặt. Theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Phú Thọ  năm 2006 hầu hết các  đầm, hồ lớn của thành phố Việt Trì đều bị ô nhiễm với mức độ khác nhau. Nồng  độ  các chất hữu cơ  như  COD vượt 1,2 ­ 2,4 lần, BOD 5 vượt 1,1 ­ 2,4 l ần và   chất lơ lửng 1,1 ­ 1,7 lần, NH 4+ vượt 1,1 ­ 1,8 lần, hàm lượng coliform vượt 1,1 ­   9
 19. 1,9 lần. Môi trường không khí của Thành phố bị ảnh hưởng từ nồng độ bụi trong   không khí vượt tiêu chuẩn cho phép từ  1,1 ­ 2lần, cá biệt tại khu công nghiệp  Thuỵ  Vân từ  2 ­ 5 lần, nồng độ  các chất độc hại như  SO 2, CO, NO2 đều ở mức  xấp xỉ tiêu chuẩn cho phép. Như vậy có thể khẳng định Việt Trì là nơi có nhiều cảnh quan thiên nhiên  đẹp, là nơi lưu giữ và giáo dục truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc  cho các thế hệ mai sau. Là nơi có nhiều tiềm năng để phát triển ngành dịch vụ du   lịch kết hợp với tâm linh, tín ngưỡng. Bên cạnh đó việc phát triển kinh tế xã hội   nhất là việc phát triển công nghiệp hiện nay đã làm cho môi trường sống (không   khí, nước, tiếng  ồn…) của hầu hết các khu vực trên địa bàn thành phố  bị  ô   nhiễm. Các giải pháp đưa ra hiện nay như tăng cường diện tích cây xanh cách ly  khu vực sản xuất, xử  lý nước, khói bụi trước khi thải ra môi trường, phủ  xanh   đất trống, đồi trọc… đã hạn chế được phần nào mức độ ô nhiễm. 1.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội Dân số, lao động, việc làm và thu nhập. ­ Dân số. Theo số  liệu thống kê dân số toàn thành phố  năm 2006 là 172 196 người chiếm   12,98% dân số  toàn tỉnh, được phân bố   ở  10 phường và 12 xã. Mật độ  dân số  bình quân là 1618 người/km2. Dân số đô thị 95 144 người, dân số nông thôn  77052 người. Dân số  của thành phố  có sự  phân bố  không đều và phân bố  khá rõ là tập trung   nhiều ở  các khu trung tâm, thưa dân ở các xã. Đơn vị  hành chính có dân số  đông  nhất là là phường Gia Cẩm 16 734 người, đơn vị hành chính có dân số thấp nhất  là xã Phượng Lâu 4078 người. Mật độ dân số bình quân cao nhất là phường Gia  Cẩm 8640 người/km2, mật độ dân số thấp nhất là xã Thanh Đình 735 người/km2.  Mật độ dân số của toàn thành phố cao gấp 4,3 lần toàn tỉnh và gấp 6,4 lần toàn  quốc. Tỷ  lệ  tăng dân số  tự  nhiên của toàn thành phố  có xu hướng giảm dần từ  1,5% năm 2001 xuống còn 1,3% năm 2006 10
 20. ­ Lao động, việc làm. Năm 2006 số  người trong  độ  tuổi lao động toàn thành phố  là 89 542 người,   chiếm 52% tổng dân số. Cùng với sự  chuyển dịch cơ  cấu kinh tế, cơ  cấu các  ngành, lao động của toàn thành phố có sự chuyển dịch tích cực đó là tăng dần lao   động trong các ngành công nghiệp xây dựng, dịch vụ thương mại, giảm dần lao   động ngành nông lâm nghiệp, lao động thành phố được thể hiện theo bảng sau: Năm 2000 Năm 2005 Chuyển dịch Chỉ tiêu (%) (%) Tăng (+), giảm (­) ­   Ngành   công   nghiệp   ­   Xây  35,8 44,3 8,5 dựng 26,9 29,1 2,2 ­ Dịch vụ ­ Thương mại 37,3 26,6 ­ 10,7 ­ Nông nghiệp  Nguồn số liệu: Quy hoạch phát triển KTXH thành phố Việt Trì đến 2020. Số  lao động hàng năm được giải quyết việc làm trung bình từ  2,5­3,0 nghìn   lao động, đưa tỷ  lệ  thất nghiệp  ở  thành phố  giảm từ  4% năm 2000 xuống  3,3% năm 2006 và thời gian sử  dụng lực lượng lao động nông nhàn tăng từ  75,15% lên 80%). Năm2007 số  lao động được giải quyết việc là 3200 lao  động.[5] ­ Thu nhập và mức sống. ­ Trong giai đoạn 2001­2005 mức thu nhập bình quân của người dân thành   phố không ngừng gia tăng, thể hiện qua một số chỉ tiêu: + Thu nhập bình quân đạt 17,5 triệu, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,5%; + Số lượng lương thực cây có hạt đạt 19 086 tấn; + Số lượng học sinh/1000 dân: 197, toàn tỉnh 182 học sinh; + Tỷ lệ hộ nghèo (năm 2006) là 6% (theo tiêu chí mới), toàn tỉnh 26,6%; + Tỷ lệ hộ dùng nước sạch > 80%, toàn tỉnh 68%. 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2