intTypePromotion=1

Đồ án tốt nghiệp: Ứng dụng phần mềm Lingo tính toán chi phí vận hành cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn với chế độ Max Propylene

Chia sẻ: DO PHUC HAU | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

0
4
lượt xem
3
download

Đồ án tốt nghiệp: Ứng dụng phần mềm Lingo tính toán chi phí vận hành cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn với chế độ Max Propylene

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu với mục tiêu đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia (50%); cung cấp nguyên liệu phát triển ngành công nghiệp Hóa Dầu; góp phần phát triển kinh tế khu vực phía Bắc và đảm bảo sự phát triển đồng đều của cả nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Ứng dụng phần mềm Lingo tính toán chi phí vận hành cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn với chế độ Max Propylene

 1. MỤC LỤC MỤC LỤC ................................................................................................................... iii DANH MỤC BẢNG.................................................................................................... ix DANH MỤC HÌNH ..................................................................................................... x TỪ VIẾT TẮT ............................................................................................................. xi LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NHÀ MÁY NGHI SƠN ............................................. 2 1.1. Tổng quan về Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ........................................................ 2 1.1.1. Giới thiệu Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ........................................................... 2 1.1.2. Mục tiêu xây dựng: ........................................................................................ 2 1.1.3. Công suất thiết kế ........................................................................................... 2 1.2. Nguyên liệu dùng cho Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn ................................... 3 1.2.1. Lý do chọn dầu Kuwait làm nguyên liệu cho nhà máy .................................. 3 1.2.2. Tính chất dầu thô Kuwait ............................................................................... 3 1.3.1. LPG: ............................................................................................................... 5 1.3.2. Xăng (Gasoline) ............................................................................................. 6 1.3.2.1. Xăng RON92 ........................................................................................... 6 1.3.2.2. Xăng RON95 ........................................................................................... 6 1.3.2.3. Xăng RON98 ........................................................................................... 7 1.3.3. Nhiên liệu phản lực JET A1 ........................................................................... 7 1.3.4. Nhiên liệu Diesel ............................................................................................ 8 1.3.4.1. Auto Diesel .............................................................................................. 8 1.3.4.2. Industrial Diesel ....................................................................................... 8 1.3.5. Dầu đốt Fuel oil (FO) ..................................................................................... 9
 2. Đồ án tốt nghiệp- Khóa 2010-2014 Trường ĐHBRVT 1.3.6. Benzene ...........................................................................................................9 1.3.7. Paraxylene .......................................................................................................9 1.3.8. Polypropylene ..................................................................................................9 1.3.9. Lưu huỳnh ........................................................................................................9 CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ KHU LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN.................................................................................................................. 10 2.1. Cấu trúc của một nhà máy lọc dầu ................................................................. 10 2.1.1. Cụm phân tách dầu thô ................................................................................. 10 2.1.1. L Phân xưởng chưng cất khí quyển ...........................................................10 2.1.1.2. Phân xưởng chưng cất chân không .........................................................10 2.1.2. Cụm phân xưởng chuyển hóa ...................................................................... 10 2.1.2.1. Phân xưởng cracking xúc tác (FCC) .......................................................10 2.1.2.2. Phân xưởng Reforming xúc tác (CCR)...................................................10 2.1.2.3. Phân xưởng Isome hóa (ISOM) ..............................................................11 2.1.2.4. Phân xưởng Alkyl hóa (ALK) ................................................................11 2.1.2.5. Phân xưởng khử lưu huỳnh (HDS) .........................................................11 2.1.2.6. Phân xưởng Merox .................................................................................11 2.1.2.7. Phân xưởng thu hồi lưu huỳnh (SRU) ....................................................11 2.2. Các phân xưởng trong nhà máy ...................................................................... 11 2.2.1. Xưởng chưng cất dầu thô CDU ................................................................... 11 2.2.1.1. Giới thiệu xưởng .....................................................................................11 2.2.1.2. Sản phẩm xưởng CDU ............................................................................12 2.2.1.3. Nguyên liệu của xưởng CDU .................................................................13 2.2.1.4. Các trường hợp thiết kế ..........................................................................13 2.2.1.5. Các trường hợp kiểm tra .........................................................................13 2.2.1.6. Yêu cầu thiết kế ......................................................................................14 2.2.2. Xưởng xử lý lưu huỳnh trong phân đoạn Gasoil (GOHDS) ........................ 15 GVHD: ThS. Nguyễn Quang Thái iv SVTH: Lâm Hoàng Biết
 3. Đồ án tốt nghiệp- Khóa 2010-2014 Trường ĐHBRVT 2.2.2.1. ....................................................................................................... Giới thiệu xưởng .................................................................................................. 15 2.2.2.2. Nguyên liệu của xưởng GOHDS ........................................................... 15 2.2.2.3. Sản phẩm xưởng GOHDS ..................................................................... 16 2.2.2.3. Các trường hợp kiểm tra ........................................................................ 16 2.2.2.3. Yêu cầu thiết kế ..................................................................................... 16 2.2.3. Xưởng xử lý lưu huỳnh trong phân đoạn Kerosene (KHDS) ...................... 17 2.2.3.1. Giới thiệu xưởng KHDS ........................................................................ 17 2.2.3.2. Nguyên liệu xưởng KHDS .................................................................... 18 2.2.3.3. Sản phẩm phân xưởng KHDS ............................................................... 18 2.2.3.4. Công suất vận hành của phân xưởng KHDS ......................................... 18 2.2.3.5. ....................................................................................................... Trường hợp thiết kế .............................................................................................. 19 2.2.3.6. Yêu cầu thiết kế ..................................................................................... 19 2.2.4. Phân xưởng thu hồi LPG (LPGRU) ............................................................ 20 2.2.4.1. Giới thiệu xưởng LPGRU ...................................................................... 20 2.2.4.2. Sản phẩm của phân xưởng LPGRU ....................................................... 22 2.2.4.3. Công suất vận hành ................................................................................ 23 2.2.4.4. Yêu cầu thiết kế ..................................................................................... 23 2.2.5. Phân xưởng Ankyl hóa (InAlk) ................................................................... 24 2.2.5.1. Giới thiệu phân xưởng ........................................................................... 24 2.2.5.2. Yêu cầu thiết kế ..................................................................................... 24 2.2.5.3. Trường hợp & công suất thiết kế ........................................................... 25 2.2.6. Phân Xưởng BTX (The Naphta And Aromatic Complex) .......................... 26 2.2.6.1. Giới thiệu phân xưởng thơm .................................................................. 26 2.2.6.2. Đặc tính nguyên liệu .............................................................................. 27 2.2.6.3. Sản phẩm phân xưởng ........................................................................... 28 2.2.6.4. Yêu cầu thiết kế ..................................................................................... 29 2.2.7. Phân xưởng xử lý lưu huỳnh trong phân đoạn cặn (RHDS) ....................... 30 2.2.7.1. Giới thiệu phân xưởng RHDS ............................................................... 30 GVHD: ThS. Nguyễn Quang Thái v SVTH: Lâm Hoàng Biết
 4. Đồ án tốt nghiệp- Khóa 2010-2014 Trường ĐHBRVT 2.2.7.2. Nguyên liệu & sản phẩm ....................................................................... 31 2.2.7.3. Công suất thiết kế .................................................................................. 31 2.2.7.4. Yêu cầu thiết kế ..................................................................................... 32 2.2.8. Phân xưởng cracking xúc tác tầng sôi (RFCC) ........................................... 33 2.2.8.1. Giới thiệu phân xưởng RFCC ................................................................ 33 2.2.8.2. Nguyên liệu và sản phẩm ....................................................................... 34 2.2.8.3. Công suất thiết kế ...................................................................................35 2.2.8.4. Yêu cầu thiết kế ......................................................................................35 2.3. Sơ đồ phối trộn cac sản phẩm ...........................................................................36 2.3.1. LPG ...............................................................................................................36 2.3.2. Xăng RON92 .................................................................................................36 2.3.3. Xăng RON95 .................................................................................................37 2.3.4. Auto Diesel....................................................................................................37 2.3.5. Industrial Diesel ............................................................................................38 2.3.6. Fuel oil ..........................................................................................................38 CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN CHI PHÍ NHÀ MÁY LỌC DẦU NGHI SƠN BẰNG PHẦN MỀM LINGO..................................................................................................39 3.1. Tổng quan về phần mềm Lingo ....................................................................... 39 3.1.1. Khái niệm về quy hoạch tuyến tính.............................................................. 39 3.1.2. Quy hoạch tuyến tính trong lọc dầu ............................................................. 40 3.1.3. Giới thiệu về phần mềm Lingo .................................................................... 42 3.1.4. Cơ sở quá trình mô hình hóa sự hoạt động của nhà máy lọc dầu ................ 43 3.1.4.1. Hoạt động chính ......................................................................................43 3.1.4.2. Phân tách và chuyển hóa ........................................................................ 43 3.1.4.3. ...................................................................................................... Phối trộn các bán sản phẩm .................................................................................. 44 3.2. Xây dựng cấu trúc biến và các ràng buộc....................................................... 46 GVHD: ThS. Nguyễn Quang Thái vi SVTH: Lâm Hoàng Biết
 5. Đồ án tốt nghiệp- Khóa 2010-2014 Trường ĐHBRVT 3.2.1. Cấu trúc biến ................................................................................................46 3.2.2. Cấu trúc các ràng buộc .................................................................................46 3.2.3. ............................................................................................................ Xác định biến và ràng buộc cho bảng ma trận .........................................................46 3.3. .................................................................................................................. Xây dựng ma trận của bài toán tối ưu trên Excel ...................................................48 3.3.1. Cấu trúc ma trận của bài toán thường gặp....................................................48 3.3.2. Xác định các hệ số cho bảng ma trận ........................................................... 49 3.4. Phương pháp khai báo và liên kết dữ liệu với Excel...................................... 50 3.5. Giải tối ưu bằng Lingo và trao đổi kết quả..................................................... 51 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ TỐI ƯU TỪ LINGO - PHÂN TÍCH VÀ NHẬN XÉT.53 4.1. .................................................................................................................. Ý nghĩa các giá trị hiển thị từ phần mêm Lingo .........................................................53 4.1.1. ............................................................................................................ Ý nghĩa các giá trị “Variable, Value, Reduce Cost”....................................................53 4.1.2. Slack or Surplus ........................................................................................... 54 4.1.3. Dual price ..................................................................................................... 55 4.1.4. Lingo/Range ................................................................................................. 55 4.2. Phân tích kết quả ............................................................................................... 57 4.2.1. Kết quả tối ưu khi phối trộn xăng MG92/95 ................................................57 4.2.1.1. Phạm vi thay đổi giá trị các hệ số của hàm mục tiêu mà không làm thay đổi bất kì giá trị tối ưu của biến số quyết định .....................................................61 4.2.1.2. Phạm vi thay đổi giá trị RHS mà không làm thay đổi phương án sản xuất ........................................................................................................................ 65 4.2.1.3. Tính toán lợi nhuận và tỷ lệ lợi nhuận cho nhà máy khi vận hành chế độ Max Propylene trong trường hợpphối trộn xăng 92/95 ........................................ 68 4.2.2 Kết quả tối ưu khi phối trộn xăng MG92/95/98 ............................................. 69 GVHD: ThS. Nguyễn Quang Thái vii SVTH: Lâm Hoàng Biết 4.2.2.2 Phạm vi thay đổi giá trị RHS mà không làm thay đổi phương án sản xuất ........................................................................................................................ 78
 6. Đồ án tốt nghiệp- Khóa 2010-2014 Trường ĐHBRVT 4.2.2.3. Tính toán lợi nhuận và tỷ lệ lợi nhuận cho nhà máy khi vận hành chế độ Max Propylene trường hợp phối trộn xăng 92/95/98 ........................................... 81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................... 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................. 88 PHỤ LỤC.................................................................................................................... 89 GVHD: ThS. Nguyễn Quang Thái viii SVTH: Lâm Hoàng Biết
 7. Đồ án tốt nghiệp- Khóa 2010-2014 Trường ĐHBRVT DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1:KuWait Export 29.90 ................................................................................... 3 Bảng 1.2: Tính chất của sản phẩm LPG ................................................................... 5 Bảng 1.3: Tính chất của xăng RON92 ...................................................................... 6 Bảng 1.4: Tính chất của xăng RON95 ...................................................................... 6 Bảng 1.5: Tính chất của xăng RON98 ........................................................................ 7 Bảng 1.6: Tính chất của Auto Diesel .......................................................................... 8 Bảng 1.7: Tính chất của Industrial Diesel ................................................................. 8 Bảng 1.8: Tính chất của Fuel Oil ................................................................................ 9 Bảng 3-1: Cấu trúc ma trận của bài toán thường gặp ............................................... 48 Bảng 4-1: Giá trị sản phẩm thu được của nhà máy trong trường hợp phối trộn xăng 92/95.......................................................................................................................... 68 Bảng 4-2: Giá trị sản phẩm thu được của nhà máy trường hợp phối trộn xăng 92/95/98 ............................................................. ... .............. '..' .......... ... ...... .. ...... 82 Bảng phụ lục 1: Bảng tính chất của các bán sản phẩm ............................................. 89 Bảng phụ lục 2: Bảng tính chất của các sản phẩm.................................................... 91 Bảng phụ lục 3: Bảng giá và nhu cầu của các sản phẩm .......................................... 93 GVHD: ThS. Nguyễn Quang Thái ix SVTH: Lâm Hoàng Biết
 8. Đồ án tốt nghiệp- Khóa 2010-2014 Trường ĐHBRVT DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ phân xưởng CDU............................................................................ 12 Hình 2.2: Sơ đồ phân xưởng GOHDS ...................................................................... 15 Hình 2.3: Sơ đồ phân xưởng KHDS ......................................................................... 18 Hình 2.4: Sơ đồ phân xưởng LPGRU ....................................................................... 22 Hình 2.5: Sơ đồ phân xưởng InAlk ........................................................................... 24 Hình 2.6: Sơ đồ phân xưởng BTX ............................................................................ 27 Hình 2.7: Sơ đồ phân xưởng RHDS ......................................................................... 30 Hình 2.8: Sơ đồ phân xưởng RFCC .......................................................................... 33 Hình 2.9: Sơ đồ phối trộn LPG ................................................................................ 36 Hình 2.10: Sơ đồ phối trộn xăng RON92 ................................................................. 36 Hình 2.11: Sơ đồ phối trộn xăng RON95 ................................................................. 37 Hình 2.12: Sơ đồ phối trộn Auto Diesel ................................................................... 37 Hình 2.13: Sơ đồ phối trộn Industrial Diesel ............................................................ 38 Hình 2.14: Sơ đồ phối trộn Fuel Oil ......................................................................... 38 Hình 4.1 : Kết quả chạy tối ưu trường hợp Max Propylene phối trộn tạo MG92/95 .. ' ........................ ......... ......... ............ 57 Hình 4.2 : Kết quả chạy tối ưu trường hợp Max Propylene phối trộn tạo MG92/95/98. ..." ...... ... .................. ...... ................................................................... 69 Hình phụ lục 1: Bảng Reduced Cost ......................................................................... 94 Hình phụ lục 2: Bảng Slack or Sulplus ..................................................................... 95 Hình phụ lục 3: Bảng Range Report ......................................................................... 96 Hình phụ lục 4: Bảng Righthand Side Ranges ......................................................... 97 GVHD: ThS. Nguyễn Quang Thái x SVTH: Lâm Hoàng Biết
 9. Đồ án tốt nghiệp- Khóa 2010-2014 Trường ĐHBRVT TỪ VIẾT TẮT CDU : Phân xưởng chưng cất dầu thô LPGRU : Phân xưởng thu hồi LPG NHT : Phân xưởng xử lý naphta KHDS : Phân xưởng xử lý lưu huỳnh trong phân đoạn kerosene GOHDS : Phân xưởng xử lý lưu huỳnh trong phân đoạn gas oil RHDS : Phân xưởng xử lý lưu huỳnh trong cặn chưng cất khí quyển RFCC : Phân xưởng cracking xúc tác tầng sôi Penex : Phân xưởng isomer hóa InAlk : Phân xưởng alkyl hóa CCR : Phân xưởng reformer BTX : Phân xưởng tách các hydrocarbon thơm GASPA : Phân xưởng xử lý LPG SRU : Phân xưởng xử lý lưu huỳnh PSA : Phân xưởng thu hồi hydro H2 Plant : Phân xưởng sản xuất hydro PPU : Phân xưởng sản xuất polypropylene RFG : Fuel gas Losses : Hao hụt LPG : Khí hóa lỏng Gasoline 92 : Xăng RON 92 Gasoline 95 : Xăng RON 95 Gasoline 98 : Xăng RON 98 GVHD: ThS. Nguyễn Quang Thái xi SVTH: Lâm Hoàng Biết
 10. Đồ án tốt nghiệp- Khóa 2010-2014 Trường ĐHBRVT AU-DO : Auto Diesel IN-DO : Industrial Diesel FO : Fuel oil Jet A1 : Jet A1 Paraxylene : Paraxylene Benzen : Benzen PPL : Polypropylene Sulfur : Sulfur LPGIMP : LPG nhập khẩu Gasoline RON 92IMP : Xăng RON 92 nhập khẩu Gasoline RON 95IMP : Xăng RON 95 nhập khẩu Gasoline RON 98IMP : Xăng RON 98 nhập khẩu Jet A1IMP : Jet A1 nhập khẩu AU-DOIMP : Auto Diesel nhập khẩu IN-DOIMP : Industrial Diesel nhập khẩu FOIMP : FO nhập khẩu LPGEXP : LPG xuất khẩu Gasoline RON 92EXP : Xăng RON92 xuất khẩu Gasoline RON 95EXP : Xăng RON95 xuất khẩu Gasoline RON 98EXP : Xăng RON98 xuất khẩu AU-DOEXP : Auto Diesel xuất khẩu IN-DOEXP : Industrial Diesel xuất khẩu FOEXP : FO xuất khẩu BEZEXP : Benzen xuất khẩu GVHD: ThS. Nguyễn Quang Thái xii SVTH: Lâm Hoàng Biết
 11. Đồ án tốt nghiệp- Khóa 2010-2014 Trường ĐHBRVT PXLEXP : Paraxylene xuất khẩu PPLEXP : Polypropylene xuất khẩu SEXP : Lưu huỳnh xuất khẩu CDU-naph : Phân đoạn naphta của phân xưởng CDU CDU-Kero : Phân đoạn kerosene của phân xưởng CDU CDU-GO : Phân đoạn gas oil của phân xưởng CDU CDU-RA : Phân đoạn cặn của phân xưởng CDU LPGRU-Naph : Naphta của phân xưởng LPGRU LPGRU-LPG : LPG của phân xưởng LPGRU LPGRU-Sour FG : Fuel gas của phân xưởng LPGRU NHT-LNA : Naphta nhẹ của phân xường NHT NHT-HNA : Naphta nặng của phân xưởng NHT NHT-offgas : Off-gas của phân xưởng NHT KHDS-Kero : Kerosene của phân xưởng KHDS KHDS-offgas : Off-gas của phân xưởng KHDS GOHDS-DO : Diesel của phân xưởng GOHDS GOHDS-offgas : Offgas của phân xưởng GOHDS GOHDS-naph : Naphta của phân xưởng GOHDS RHDS-DO : Diesel của phân xưởng RHDS RHDS-naphta : Naphta của phân xưởngRHDS RHDS-offgas : Off-gas của phân xưởng RHDS RHDS-RE : Cặn của phân xưởng RHDS RFCC-LCO : LCO của phân xưởng RFCC RFCC-CLO : CLO của phân xưởng RFCC GVHD: ThS. Nguyễn Quang Thái xiii SVTH: Lâm Hoàng Biết
 12. Đồ án tốt nghiệp- Khóa 2010-2014 Trường ĐHBRVT RFCC-LNA : Xăng nhẹ của phân xưởng RFCC RFCC-HNA : Xăng nặng của phân xưởng RFCC RFCC-C3 : C3 của phân xưởng RFCC RFCC-C4 : C4 của phân xưởng RFCC RFCC-H2S : H2S của phân xưởng RFCC Isomerate : Isomerate của phân xưởng Penex Alkylat : Alkylate của phân xưởng InAlk C4 : C4 đem đi phối trộn LPG CCR-Reformate : Reformate của phân xưởng CCR CCR-H2RG : H2 rich gas của phân xưởng CCR CCR-LPG : LPG của phân xưởng CCR H2 tong : Hydro tổng H2-Rich Gas : H2 rich gas của phân xưởng GOHDS và RHDS BTX-NA : Naphta của phân xưởng BTX BTX-HyARO : Heavy aromatic của phân xưởng BTX BTX-Raffinate : Raffinate của phân xưởng BTX BTX-Benz : Benzen của phân xưởng BTX BTX-Para : Paraxylene của phân xưởng BTX C3 : C3 đem đi phối trộn LPG PSA-OG : Off-gas của phân xưởng PSA Polypro : Polypropylene TAILGAS : Tailgas của phân xương PSA NL nội bộ : Năng lượng nội bộ d15MG92-MIN : Khối lượng riêng tối thiểu của xăng RON 92 ở 150C GVHD: ThS. Nguyễn Quang Thái xiv SVTH: Lâm Hoàng Biết
 13. Đồ án tốt nghiệp- Khóa 2010-2014 Trường ĐHBRVT d15MG95-MIN : Khối lượng riêng tối thiểu của xăng RON 95 ở 150C d15MG98-MIN : Khối lượng riêng tối thiểu của xăng RON 98 ở 150C d15JETA1-MIN : Khối lượng riêng tối thiểu của JetA1 ở 150C d15AUDO-MIN : Khối lượng riêng tối thiểu của Auto Diesel ở 150C d15INDO-MIN : Khối lượng riêng tối thiểu của Industrial Diesel ở 150C RONMG92MIN : Chỉ số RON tối thiểu của xăng RON 92 RONMG95MIN : Chỉ số RON tối thiểu của xăng RON 95 RONMG98MIN : Chỉ số RON tối thiểu của xăng RON 98 RVPMG92MIN : Áp suất hơi bão hòa của xăng RON 92 RVPMG95MIN : Áp suất hơi bão hòa của xăng RON 95 RVPMG98MIN : Áp suất hơi bão hòa của xăng RON 98 CDUMIN : Công suất tối thiểu của xưởng chưng cất dầu thô d15MG92-MAX : Khối lượng riêng tối đa của xăng RON 92 ở 150C d15MG95-MAX : Khối lượng riêng tối đa của xăng RON 95 ở 150C d15MG98-MAX : Khối lượng riêng tối đa của xăng RON 98 ở 150C d15JETA1-MAX : Khối lượng riêng tối đa của JetA1 ở 150C d15AUDO-MAX : Khối lượng riêng tối đa của Auto Diesel ở 150C d15INDO-MAX : Khối lượng riêng tối đa của Industrial Diesel ở 150C d15FO-MAX : Khối lượng riêng tối đa của Fuel Oil ở 150C RVP-LPGMAX : Áp suất hơi bão hòa tối đa của LPG RVP-MG92MAX : Áp suất hơi bão hòa tối đa của xăng RON 92 RVP-MG95MAX : Áp suất hơi bão hòa tối đa của xăng RON 95 RVP-MG95MAX : Áp suất hơi bão hòa tối đa của xăng RON 98 GVHD: ThS. Nguyễn Quang Thái xv SVTH: Lâm Hoàng Biết
 14. Đồ án tốt nghiệp- Khóa 2010-2014 Trường ĐHBRVT SLPGMAX : Hàm lượng lưu huỳnh tối đa trong LPG SMG92MAX : Hàm lượng lưu huỳnh tối đa trong xăng RON 92 SMG95MAX : Hàm lượng lưu huỳnh tối đa trong xăng RON 95 SMG98MAX : Hàm lượng lưu huỳnh tối đa trong xăng RON 98 SJETA1MAX : Hàm lượng lưu huỳnh tối đa trong JetA1 SAUDOMAX : Hàm lượng lưu huỳnh tối đa trong Auto Diesel SINDOMAX : Hàm lượng lưu huỳnh tối đa trong Industrial Diesel SFOMAX : Hàm lượng lưu huỳnh tối đa trong Fuel Oil AroMG92MAX : Hàm lượng aromatic tối đa trong xăng RON 92 AroMG95MAX : Hàm lượng aromatic tối đa trong xăng RON 95 AroMG98MAX : Hàm lượng aromatic tối đa trong xăng RON 98 PPI-AUDOMAX : Chỉ số điểm đông đặc tối đa của Auto Diesel PPI-INDOMAX : Chỉ số điểm đông đặc tối đa của Industrial Diesel PPI-FOMAX : Chỉ số điểm đông đặc tối đa của Fuel Oil FPI-JETA1MAX : Chỉ số điểm chớp cháy tối đa của JetA1 FPI-AUDOMAX : Chỉ số điểm chớp cháy tối đa của Auto Diesel FPI-INDOMAX : Chỉ số điểm chớp cháy tối đa của Industrial Diesel FPI-FOMAX : Chỉ số điểm chớp cháy tối đa của Fuel Oil CDU-MAX : Công suất tối đa của xưởng chưng cất dầu thô C3LPG : C3 phối trộn LPG C4LPG : C4 phối trộn LPG C4MG98 : C4 phối trộn xăng RON 98 Isomerate98 : Isomerat phối trộn xăng RON 98 Lt GSL - RFCC98 : Naphta nhẹ của RFCC phối trộn xăng RON 98 GVHD: ThS. Nguyễn Quang Thái xvi SVTH: Lâm Hoàng Biết
 15. Đồ án tốt nghiệp- Khóa 2010-2014 Trường ĐHBRVT Hvy GSL - RFCC98 : Naphta nặng của RFCC phối trộn xăng RON 98 BTX - NA98 : Naphta của BTX phối trộn xăng RON 98 Alkylate phối Alkylate98 : trộn xăng RON 98 C4MG95 : Isomerate95 : C4 phối trộn xăng RON 95 Isomerat phối trộn xăng Lt GSL - RFCC95 : Hvy RON 95 Naphta nhẹ của RFCC phối trộn xăng RON GSL - RFCC95 : 95 Naphta nặng của RFCC phối trộn xăng RON 95 BTX - NA95 : Naphta của BTX phối trộn xăng RON 95 Alkylate phối Alkylate95 : C4MG92 : trộn xăng RON 95 C4 phối trộn xăng RON 92 Isomerat phối trộn xăng RON 92 Naphta nhẹ của Isomerate92 : Lt GSL - RFCC phối trộn xăng RON 92 Naphta nặng của RFCC RFCC92 : Hvy GSL - phối trộn xăng RON 92 Naphta của BTX phối trộn RFCC92 : BTX - NA92 : xăng RON 92 Alkylate95 : Alkylate phối trộn xăng RON 92 Kerosene phối trộn KEHDSAUDO : Auto Diesel DO của GOHDS phối trộn Auto Diesel DOHDSAUDO : DORHDSAUDO : DO của RHDS phối trộn Auto Diesel Kerosene phối KEHDSINDO : trộn Industrial Diesel LCO phối trộn Industrial Diesel LCOINDO : DOHDSINDO : DO của GOHDS phối trộn Industrial Diesel DO của DORHDSINDO : RHDS phối trộn Industrial Diesel Kerosene phối trộn KEHDSFO : DOHDSFO FO DO của GOHDS phối trộn FO : GVHD: ThS. Nguyễn Quang Thái xvii SVTH: Lâm Hoàng Biết
 16. Đồ án tốt nghiệp- Khóa 2010-2014 Trường ĐHBRVT DORHDSFO : DO của RHDS phối trộn FO LCOFO : LCO phối trộn FO HvyAroFO : Heavy aromatic phối trộn FO CLOFO : CLO phối trộn FO KeroJET : Kerosene phối trộn JetA1 GVHD: ThS. Nguyễn Quang Thái xviii SVTH: Lâm Hoàng Biết
 17. Đồ án tốt nghiệp- Khóa 2010-2014 Trường ĐHBRVT LỜI MỞ ĐẦU Để đáp ứng nhu cầu sử dụng xăng dầu trong nước đang ngày càng tăng và phục vụ xuất khẩu, theo sau dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất( đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 02/2009), nước ta tiếp tục thực hiện dự án xây dựng Nhà máy lọc dầu thứ hai với quy mô kinh tế lớn hơn tại Khu Kinh tế Nghi Sơn- Thanh Hóa. Dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn do 4 đơn vị kinh tế lớn là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam(PVN), Tập đoàn Dầu khi quốc tế Kuwait(KPI), Tập đoàn Dầu khí Idemitsu Kosan Nhật Bản(IKC) và Tập đoàn hóa chất Mitsui Nhật Bản(MIC) tham gia góp vốn thành lập Công ty Liên doanh lọc hóa dầu Nghi Sơn. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn dự đoán sẽ hoạt động vào giữa năm 2017, nhà máy sẽ hoạt động với công suất là 10 triệu tấn dầu thô/năm trong giai đoạn đầu. Với chi phí xây dựng dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn rất cao, nên việc tính toán chi phí vận hành và tối ưu hóa sơ đồ công nghệ cho nhà máy là điều cần thiết và quan trọng, để đảm bảo vấn đề nhà máy hoạt động có hiệu quả. Nhưng tính toán chi phí hay tối ưu hóa cho nhà máy lọc dầu là rất phức tạp, để thực hiện việc tính toán chi phí vận hành của nhà máy lọc dầu một cách dễ dàng hơn thì nên sử dụng phần mềm chuyên dụng, từ đó lựa chọn phương án hoạt động giảm thiểu chi phí vận hành đến xuống mức thấp nhất, sao cho nhà máy có thể thu được lợi nhuận cao. Đó là lý do tôi chọn đề tài tốt nghiệp: “Ứng dụng phần mềm Lingo tính toán chi phí vận hành cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn với chế độ Max Propylene.” GVHD: ThS. Nguyễn Quang Thái 1 SVTH: Lâm Hoàng Biết
 18. Đồ án tốt nghiệp- Khóa 2010-2014 Trường ĐHBRVT CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NHÀ MÁY NGHI SƠN 1.1. Tổng quan về Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. 1.1.1. Giới thiệu Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.[14] Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn thuộc khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Gia Tĩnh, tỉnh Thanh Hóa với tổng diện tích hơn 500ha,... khu kinh tế Nghi Sơn được đánh giá là trọng điểm phía Nam của Vùng kinh tế Bắc Bộ, đồng thời là cầu nối giữa vùng Bắc Bộ với Trung Bộ. Ngày 23/10/2013 dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn có sự tham dự của nhiều cán bộ cấp cao đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng để phát lệnh khởi công .Trong đó,Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Nghi Sơn làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư là hơn 9 tỷ USD. Các nhà đầu tư gồm: Tập doàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam- PVN) (21,1% vốn), Công ty Dầu khí Quốc tế Cô- Oét (Kuwait Petrolium International- KPI) (35,1%), Công ty Idemitsu Kosan Nhật Bản (Idemitsu Kosan Company- IKC) (35,1%) và Công ty Hóa chất Mitsui Nhật Bản (Mitsui Chemicals) (4,7%). Dự án sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành giữa năm 2017. 1.1.2. Mục tiêu xây dựng: • Đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia (50%). • Cung cấp nguyên liệu phát triển ngành công nghiệp Hóa Dầu. • Tạo tiền đề cho ngành công nghiệp phụ trợ và các ngành dịch vụ phát triển. • Góp phần phát triển kinh tế khu vực phía Bắc và đảm bảo sự phát triển đồng đều của cả nước. 1.1.3. Công suất thiết kế. Dự kiến, dự án sẽ đi vào vận hành thương mại vào giữa năm 2017, có công suất lọc dầu là 200 nghìn thùng/ngày (tương đương với 10 triệu tấn/năm); nguyên liệu dầu thô nhập khẩu từ Kuwait. Với các sản phẩm: Khí hóa lỏng LPG: 32 nghìn tấn/năm; Xăng RON 92: 1.131 nghìn tấn/năm; Xăng RON 95: 1.131 tấn/năm; Nhiên liệu phản lực: 580 nghìn tấn/năm; Diesel cao cấp: 2.161 nghìn tấn/năm; GVHD: ThS. Nguyễn Quang Thái 2 SVTH: Lâm Hoàng Biết
 19. Đồ án tốt nghiệp- Khóa 2010-2014 Trường ĐHBRVT Diesel thường: 1.441 nghìn tấn/năm; Paraxylene: 670 nghìn tấn/năm; Benzene: 238 nghìn tấn/năm; Polypropylene: 366 nghìn tấn/năm; Lưu huỳnh rắn: 244 nghìn tấn/năm. Trong liên hợp còn có các cụm phân xưởng hóa dầu để sản xuất ra các sản phẩm hydrocarbon thơm (benzene, paraxylene) và polypropylene. 1.2. Nguyên liệu dùng cho Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. 1.2.1. Lý do chọn dầu Kuwait làm nguyên liệu cho nhà máy. Dầu thô tại mỏ Bạch Hổ- Vũng Tàu là nguồn dầu rất tốt để làm nguyên liệu cho nhà máy lọc dầu vì nó tương đối sạch với hàm lượng lưu huỳnh thấp (0.041%wt). Nhưng, nước ta đã khai thác dầu thô Bạch Hổ vào thời gian đất nước chưa có nhà máy lọc dầu, do đó nguồn dầu thô khai thác được chủ yếu bán cho nước ngoài. Đến khi nhà máy lọc dầu Dung Quất khởi công xây dựng và đi vào hoạt động năm 2009 thì dầu Bạch Hổ là nguồn nguyên liệu chủ yếu cho nhà máy, do đó nguồn dầu thô Trung Đông được lựa chọn để đảm bảo cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động ổn định, lâu dài và liên tục. Những phương án pha trộn dầu thô Kuwait, Dubai và Sư Tử Đen đã được nghiên cứu và cho thấy rằng phương án 100% dầu Kuwait mang lại lợi nhuận cao nhất. Vì vậy, dầu thô Kuwait là dầu được lựa chọn làm nguyên liệu chủ yếu chính cho Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn- Thanh Hóa. 1.2.2. Tính chất dầu thô Kuwait [1]. Các thông số của nguyên liệu sẽ được chủ yếu sử dụng chủ yếu trong phần thiết kế của phân xưởng chưng cất dầu thô (CDU). Xác định thông số thiết kế của nguyên liệu cho các phân xưởng chế biến sâu dựa trên dữ liệu này.(Thử nghiệm dầu thô bằng cách mô phỏng quá trình và các phương tiện khác). Bảng 1.1:KuWait Export 29.90 [1] Crude Balance Gravity API 29.9 30.2 GVHD: ThS. Nguyễn Quang Thái 3 SVTH: Lâm Hoàng Biết
 20. Đồ án tốt nghiệp- Khóa 2010-2014 Trường ĐHBRVT Specific Gravity 60/60 0.8765 0.8752 Density kg/dm3 0.8760 - K Factor 11.84 - Sulfur wt% 2.65 2.64 Mercaptan Sulfur ppm 135.0 - H2 S ppm
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2