intTypePromotion=1

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Chia sẻ: Nguyen The Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
3.067
lượt xem
24
download

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 1 Kính gửi:.............................................................................

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 1 Kính gửi: ..............................................................................2 Tôi tên: .........................................................Sinh năm:.................................... Chứng minh nhân dân số:…………..do:.............................. cấp ngày:...….. Địa chỉ thường trú: Số nhà:.............................................. đường: ............................................................ phường (xã):.....................................quận (huyện):.................................................. Là chủ đầu tư công trình tại số:................................................................................ đường:.................................phường (xã):.................... quận (huyện):..................... đã được.................……………. 2 cấp Giấy phép xây dựng số: ..............................…………. ngày…..tháng…năm… Nay tôi đề nghị được thay đổi nội dung Giấy phép xây dựng đã được cấp. + Nội dung trong Giấy phép xây dựng đã cấp: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ..................................................................................................................................... + Nội dung đề nghị thay đổi: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:____/2004/QĐ-UB ngày __/__/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng
  2. Đính kèm: TP HCM, ngày….tháng….năm……… - Bản vẽ thiết kế mới Người làm đơn (ký và ghi rõ họ và tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2