intTypePromotion=1

Đơn đề nghị về việc yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

Chia sẻ: Hãng Luật IMC | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

0
388
lượt xem
15
download

Đơn đề nghị về việc yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Nhằm giúp có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo nội dung mẫu "Đơn đề nghị về việc yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai" dưới đây. Biểu mẫu được biên soạn theo mẫu chuẩn giúp các bạn dễ dàng sử dụng. Hy vọng biểu mẫu sẽ giúp các bạn tiết kiệm được thời gian trong việc làm hồ sơ tranh chấp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn đề nghị về việc yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

  1. [HÃNG LUẬT IMC] September 5, 2015 CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Hà Nội, ngày ......tháng ....... năm ....... ĐƠN ĐỀ NGHỊ v/v: yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai Kính gửi:  ­ UBND phường (xã, thị trấn).................................. Họ và tên người yêu cầu: ............................................................Sinh năm: ......................................... CMND số: ........................Ngày cấp: .....................Nơi cấp:........................ HKTT: .......................................................................................................... Địa chỉ nơi ở:................................................................................................. Nội dung vụ việc tranh chấp: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Từ   những   nội   dung   nêu   trên   tôi   (chúng   tôi)   đề   nghị   UBND   phường   (xã,   thị  trấn)................................. tổ  chức buổi hòa giải để  giải quyết tranh chấp đất đai tại  phường/xã/thị  trấn đối với quyền sử  dụng đất tại thửa đất số: ............., tờ  bản đồ  số..........., địa chỉ: .......................................................................... Trong buổi họp hòa giải, đề nghị lập biên bản hòa giải để chúng tôi tiếp tục thực hiện   việc yêu cầu ..................................................... đối với thửa đất nêu trên tại cơ quan nhà  nước có thẩm quyền. NGƯỜI LÀM ĐƠN (ký và ghi rõ họ tên)
  2. [HÃNG LUẬT IMC] September 5, 2015
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2