intTypePromotion=1
ADSENSE

Giác sơ đồ Lectra - Mô tả hình dáng 109950

Chia sẻ: Pham Duc Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

301
lượt xem
59
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Giác sơ đồ Lectra - Mô tả hình dáng 109950 dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành thời trang may mặc tìm hiểu và nghiên cứu phần mềm Lectra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giác sơ đồ Lectra - Mô tả hình dáng 109950

 1. Thân ái và quyết thắng! Tài liệu được chia sẽ tại |CongNgheMay.info | Chia Sẽ Phần Mềm, Kiến Thức, Tài Liệu, Video Sử Dụng Lectra, Gerber Accumark, Gemini … Dạy Học Giac Sơ Đồ Lectra. M« t¶ H×NH D¸NG 109950 ¸o kho¸c trÎ em, mò rêi th©n g¾n víi th©n b»ng kho¸ kÐo. NÑp ¸o ®ãng më b»ng khãa kÐo. GÊu th¼ng bªn trong cã chun . CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  Tạo miền lưu giữ : Chọn ổ lưu trữ -> folder –> Phải chuột chọn New –> Folder –> đặt tên mã hàng. 1 LaoHac_Vdk+
 2. Thân ái và quyết thắng! Tài liệu được chia sẽ tại |CongNgheMay.info | Chia Sẽ Phần Mềm, Kiến Thức, Tài Liệu, Video Sử Dụng Lectra, Gerber Accumark, Gemini … Dạy Học Giac Sơ Đồ Lectra.  Tạo bảng dải cỡ Bảng Size chữ: Chọn File\New\Text Document: …*.eva Gán giải cỡ: Thao tác trên Modaris Đúp chuột vào biểu tượng Modaris trên màn hình Thực hiện các bước cơ bản khi mở phần mềm:  Chọn đường dẫn  Chọn đơn vị làm việc : 2 LaoHac_Vdk+
 3. Thân ái và quyết thắng! Tài liệu được chia sẽ tại |CongNgheMay.info | Chia Sẽ Phần Mềm, Kiến Thức, Tài Liệu, Video Sử Dụng Lectra, Gerber Accumark, Gemini … Dạy Học Giac Sơ Đồ Lectra. Tạo mã hàng mới: (Ctrl + n) Gõ tên mã hàng: Tạo 1 màn hình làm việc mới (Shift + n) Bảng thông số: VÞ trÝ ®o 2T 3T 4T 5T +/- Vßng cæ 15 15 15 15 0.25 H¹ cæ tríc 6 6 6 6 0.25 H¹ cæ sau 2 2 2 2 0.25 Cao ch©n cæ 5 5 5 5 0.125 Cao ®¸p ®ì kho¸ 2 2 2 2 0.25 Réng mò (®o ë chç réng nhÊt ) 23 23 24 24 0.5 Cao cöa mò 28 29 29 30 0.5 Vßng ngùc 75 77 80 83 0.5 Vßng gÊu ®o ªm 65 67 70 72 0.5 Vßng gÊu ®o c¨ng 75 77 80 83 0.5 Réng vai ®o t¹i 2 ®Ønh vai 32 33 34 35 0.5 Cao cÇu vai ®o tõ ®Ønh vai tíi ®êng ch¾p 15 15 16 17 0.375 §µi tay ®o gi÷a häng cæ sau 47 50 53 57 0.625 Vßng n¸ch 39 40 41 43 0.5 Réng b¸c tay 22 22 23 23 0.375 Dµi th©n tríc 44 46 48 50 0.5 Réng miÖng tói 11 12 13 13 0.25 3 LaoHac_Vdk+
 4. Thân ái và quyết thắng! Tài liệu được chia sẽ tại |CongNgheMay.info | Chia Sẽ Phần Mềm, Kiến Thức, Tài Liệu, Video Sử Dụng Lectra, Gerber Accumark, Gemini … Dạy Học Giac Sơ Đồ Lectra. Dµi tói ®o tõ c¹nh trªn tíi gÊu 15 16 17 17 0.25 Réng tói ®o n¬i réng nhÊt tíi s«ng kho¸ 15 15 16 17 0.25 Th«ng sè kho¸ nÑp 43 44 46 48 Th«ng sè kho¸ mò 33 33 33 33  Thiết kế tổng Ở đây chúng ta dựng mẫu theo hình vẽ mô tả và bảng thông số, Phương pháp thiết kế chung ở đây là thiết kế thân, tay... dạng block(chi tiết tổng) có nghĩa là thân(tay) cơ bản trong đó bao gồm tất cả những đường cắt can, sau khi đã kiểm tra hoàn chỉnh đủ thông số, đường can cân khớp đường may thì lúc đó mới bóc tách ra các chi tiết đầy đủ cho áo(quần) Ở đây ta thiết kế với thông số cỡ gốc là cỡ 2T  Dựng hình chữ nhật cơ sở: Có kích thước + Chiều dài = Dài thân trước = 44 Cm(bảng thông số) + Chiều rộng = Vòng ngực/4 = 18.75 Cm Sử dụng lênh: (Shift + t) => Bấm TT ở 1 góc kéo chuột sang góc đối diện nhấn mũi tên đi xuống => điền thông số => PC kết thúc lệnh. THÂN TỔNG  Dựng đường giữa trước Đây là áo có nẹp áo đóng mở bằng khóa kéo với thông số sông khóa là 1,5cm lên đường giữa trước ta cần dựng trừ sông khóa 0,75 cm Sử dụng lệnh: F1 => (Shift + x): Sao chép đường song song: TT chọn đường dọc -> điền 0,75 cm  Vẽ đường vai con. Ở đây bảng thông số không có thông số ngang cổ ta tính theo tỉ lệ cơ thể: Ngang cổ ~ Vòng ngực / 12 sau khi điều chỉnh thông số để đạt được đúng thông số vòng cổ là 15 cm và Hạ cổ trước là 6 cm Hạ cổ sau là 2 cm=>Ta lấy ngang cổ là 5,5 cm Sử dụng lệnh: F1 => (v) TT Chọn điểm gốc rê chuột theo hướng đường cần dựng (Ấn dấu Cách để chuyển hướng) điền thông số 5,5 cm Được điểm bấm ngang cổ cơ bản Xuôi vai ta lấy là 3,5 cm Sử dụng lệnh: (Shift + x) Sao chép đường song song: TT chọn đường ngang -> điền 3,5 cm Sử dụng lệnh: (v) Trên đường ngang vừa dựng điền thông số -16. Thông số Rộng vai đo tại hai đỉnh: 32 (1/2 rộng vai = 16) Lối 2 điểm bấm vừa xác định ta được đường vai con cơ bản. Sử dụng lênh: F1 => Line => (0)=> TT chọn 2 điểm bấm vừa xác định => PC ok kết thúc lệnh. Với kiểu áo trẻ em này ta lấy chồm vài là 0,6 cm Ta xác định đường vai con thân sau bằng đường vai cơ bản sao chép lên 0,6 cm 4 LaoHac_Vdk+
 5. Thân ái và quyết thắng! Tài liệu được chia sẽ tại |CongNgheMay.info | Chia Sẽ Phần Mềm, Kiến Thức, Tài Liệu, Video Sử Dụng Lectra, Gerber Accumark, Gemini … Dạy Học Giac Sơ Đồ Lectra. Và vai con thân trước là đường vai cơ bản sao chép xuống 0,6 cm  Vẽ vòng cổ thân sau: Sử dụng lệnh: (0) => TT chọn điểm họng cổ TS trên đường vai con thân sau vừa dựng => Điền thông số x = -2; y = 0 (sâu cổ sau = 2cm) Sử dụng lênh: (0)=> TT chọn điểm sâu cổ sau giữ phím Shift : Dựng đường vuông góc=> Di chuột chạm đường giữa sau. Sử dụng lệnh: (b) => TT chọn điểm họng cổ => TT chọn điểm trung gian => PC điểm cuối (giữa cổ sau)=> Sử dụng lệnh (Shift + p) Ẩn / hiện điểm đỏ, (Alt + c) Ẩn / hiện vệt hồng, (Shift + h) hiện tay lắn đường dùng lệnh (r) di chuyển điểm. Ta được vòng cổ thân sau: 5 LaoHac_Vdk+
 6. Thân ái và quyết thắng! Tài liệu được chia sẽ tại |CongNgheMay.info | Chia Sẽ Phần Mềm, Kiến Thức, Tài Liệu, Video Sử Dụng Lectra, Gerber Accumark, Gemini … Dạy Học Giac Sơ Đồ Lectra.  Vẽ vòng cổ thân trước: Sử dụng các lệnh tương tự ta vẽ được vòng cổ thân trước với thông số hạ cổ trước là 6cm F1 => Chia khoảng cách 2 điểm được chọn  Vẽ vòng nách thân sau: Dựng đường hạ ngực: Từ đường ngang sau hạ xuống = ¼ Vòng ngực = 19 cm Sử dụng lệnh (Shift + x) => TT chọn đường ngang sau => điền thông số 19 => PC kết thúc lệnh. Dựng đường hạ vuông góc từ đầu vai xuống hạ ngực Sử dụng lệnh ( 0 ) => TT điểm đầu vai => TT đường hạ ngực => PC ok. Sử dụng lệnh F3 => Cắt đường thừa Dựng đường giảm đầu vai Sử dụng lệnh (Shift + x) => TT chọn đường vừa dựng sao chép vào điền -0,5. 6 LaoHac_Vdk+
 7. Thân ái và quyết thắng! Tài liệu được chia sẽ tại |CongNgheMay.info | Chia Sẽ Phần Mềm, Kiến Thức, Tài Liệu, Video Sử Dụng Lectra, Gerber Accumark, Gemini … Dạy Học Giac Sơ Đồ Lectra. Sử dụng lệnh F1 -> Division => TT chọn đường => PC ok điền (số khoảng 3) Sử dụng lệnh ( b ) Vẽ đường tự do để vẽ đường vòng nách. Sử dụng tiếp các lệnh (Shift + p) Ẩn / hiện điểm đỏ, (Alt + c) Ẩn / hiện vệt hồng, (Shift + h) hiện tay lắn đường dùng lệnh (r) di chuyển điểm. Để có vòng nách sau phù hợp:  Vẽ vòng nách thân trước: Sử dụng lệnh (Shift + x ) => TT chọn đường nách sau => Điền thông số: -0,6. Nách trước sẽ sâu hơn nách sau 0,6 cm ta được đường dựng để vẽ vòng nách thân trước. Sử dụng lệnh (b ) Vẽ đường tự do để vẽ đường vòng nách. Sử dụng tiếp các lệnh (Shift + p) Ẩn / hiện điểm đỏ, (Alt + c) Ẩn / hiện vệt hồng, (Shift + h) hiện tay lắn đường dùng lệnh (r) di chuyển điểm. F1 => Point => Thêm điểm Để có vòng nách sau phù hợp và đủ thông số vòng nách: Ta có những điều chỉnh về hạ ngực và hạ xuôi vai để có vòng nách hợp lý về dáng cũng như đảm bảo thông số. Nhìn bảng thông số và hình vẽ mô tả sản phẩm ta thấy áo này không có eo và thông số vòng ngực = vòng gấu.  Xóa các đường dựng không cần thiết ta được thân trước và sau tổng: (Lệnh Delete giữ phím Shift) 7 LaoHac_Vdk+
 8. Thân ái và quyết thắng! Tài liệu được chia sẽ tại |CongNgheMay.info | Chia Sẽ Phần Mềm, Kiến Thức, Tài Liệu, Video Sử Dụng Lectra, Gerber Accumark, Gemini … Dạy Học Giac Sơ Đồ Lectra.  Sử dụng một số lệnh cơ bản để dựng các đường phá, tạo các chi tiết phối, chi tiết túi cho mẫu:  Bóc tách chi tiết Thân sau tổng + Thân trước tổng Sau khi tạo được thân tổng cơ bản với thông số như ở tài liệu kỹ thuật ta tiến hành bóc tách thân trước thân sau rời nhau. Sử dụng lệnh F4 => ( o) TT bấm chọn-> bấm chuột phải kết thúc lệnh Thực đơn con:  Tiến hành chỉnh sửa cho trơn đường 8 LaoHac_Vdk+
 9. Thân ái và quyết thắng! Tài liệu được chia sẽ tại |CongNgheMay.info | Chia Sẽ Phần Mềm, Kiến Thức, Tài Liệu, Video Sử Dụng Lectra, Gerber Accumark, Gemini … Dạy Học Giac Sơ Đồ Lectra. Dùng lệnh F8/ Để lăn ghép các đường may vào nhau => Sử dụng các lệnh chỉnh xửa điểm, đường để cho các đường nách, cổ hợp lý và đúng thông số. Ghép phần vai, cổ, Gầm nách:  Hoàn chỉnh 2 thân tổng cơ bản THIẾT KẾ TAY ÁO  Sử dụng lệnh Shift + t: Thiết kế chi tiết hình chữ nhật với thông số và cách tính như hình vẽ: 9 LaoHac_Vdk+
 10. Thân ái và quyết thắng! Tài liệu được chia sẽ tại |CongNgheMay.info | Chia Sẽ Phần Mềm, Kiến Thức, Tài Liệu, Video Sử Dụng Lectra, Gerber Accumark, Gemini … Dạy Học Giac Sơ Đồ Lectra.  Sử dụng lệnh ( 0 )Từ đường trục giữa dựng đường vuông góc bằng thông số Vòng nách sau: Sử dụng các lệnh ( 0 ) và ( b ) để vẽ tay theo như thông số hình vẽ: 10 LaoHac_Vdk+
 11. Thân ái và quyết thắng! Tài liệu được chia sẽ tại |CongNgheMay.info | Chia Sẽ Phần Mềm, Kiến Thức, Tài Liệu, Video Sử Dụng Lectra, Gerber Accumark, Gemini … Dạy Học Giac Sơ Đồ Lectra. Sử dụng lệnh bóc tách (seam và man.seam extr) bóc chi tiết tay tổng vào kiểm tra lại thông số và dáng chi tiết: Sử dụng các lênh: (0), (b) => Dựng đường phá trên tay với thông số khớp với thân như hình vẽ: THIẾT KẾ CỔ Sử dụng các lệnh tương tự ta thiết kế chi tiết cô theo thông số và cách thức như hình dưới: 11 LaoHac_Vdk+
 12. Thân ái và quyết thắng! Tài liệu được chia sẽ tại |CongNgheMay.info | Chia Sẽ Phần Mềm, Kiến Thức, Tài Liệu, Video Sử Dụng Lectra, Gerber Accumark, Gemini … Dạy Học Giac Sơ Đồ Lectra. Bóc tách chi tiết cổ ta được chi tiết: - Phối đáp vai - Tay : tay sau, tay trước, Phối sống tay, Bụng tay trước, Bụng tay sau. - Túi 12 LaoHac_Vdk+
 13. Thân ái và quyết thắng! Tài liệu được chia sẽ tại |CongNgheMay.info | Chia Sẽ Phần Mềm, Kiến Thức, Tài Liệu, Video Sử Dụng Lectra, Gerber Accumark, Gemini … Dạy Học Giac Sơ Đồ Lectra. - Má mũ, đỉnh mũ Cổ: Tiến hành chỉnh xửa đường cần thiết => Tạo các chi tiết gập đôi: Cổ, Thân sau với lệnh Piece => Mirror Piece  Tạo đường may cho các chi tiết vừa tạo Sử dụng lệnh (Shft+u) => TT chọn đường cần cho đường may => PC ok => Điền thông số đường may. Nhập giá trị đường may thường là 1cm đối với hệ mét 0.394 đối với hệ inch Sử dụng lệnh Piece => Seam => Mitered corner Đối với góc đường may đặc biệt: nhọn kéo dài, cắt vát đường may... NHẢY CỠ: Chọn trục tọa độ: 13 LaoHac_Vdk+
 14. Thân ái và quyết thắng! Tài liệu được chia sẽ tại |CongNgheMay.info | Chia Sẽ Phần Mềm, Kiến Thức, Tài Liệu, Video Sử Dụng Lectra, Gerber Accumark, Gemini … Dạy Học Giac Sơ Đồ Lectra. Sử dụng nhóm lệnh: F6 => 14 LaoHac_Vdk+
 15. Thân ái và quyết thắng! Tài liệu được chia sẽ tại |CongNgheMay.info | Chia Sẽ Phần Mềm, Kiến Thức, Tài Liệu, Video Sử Dụng Lectra, Gerber Accumark, Gemini … Dạy Học Giac Sơ Đồ Lectra.  Khớp mẫu  Tạo chi tiết lót  Đặt tên chi tiết Các chi tiết lót đc copy từ chi tiết chính đã được lăn khớp và nhảy cỡ chuẩn. Ta cần chỉnh thêm cho chi tiết lót có độ dư, độ bùng, độ xúp hơn so với chính: Sử dụng lệnh Các lệnh về đường và điểm để chỉnh chi tiết lót ra: LẬP BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT F8 => 15 LaoHac_Vdk+
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2