intTypePromotion=1

Giáo án Địa lý 10 bài 20: Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý

Chia sẻ: Trần Thanh Nhàn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
533
lượt xem
22
download

Giáo án Địa lý 10 bài 20: Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập bài gồm các bài giáo án Lớp vỏ địa lý - Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý dành cho bạn đọc tham khảo vào việc giáo dục và học tập. Thông qua bài học, các kiến thức được cung cấp giúp học sinh hiểu được khái niệm lớp vỏ địa lí. Hiểu và trình bày được mồt số biểu hiện của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí. Phân tích mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các thành phần của lớp vỏ địa lí. Ý nghĩa thực tiễn của quy luật, con người phải thận trọng khi tác động tới bất cứ yếu tố nào của tự nhiên, tôn trọng quy luật tự nhiên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Địa lý 10 bài 20: Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý

  1. GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 10 BÀI 20: LỚP VỎ ĐỊA LÍ. QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ 1.Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần a.Kiến thức: - Hiểu được khái niệm lớp vỏ địa lí - Hiểu và trình bày được mồt số biểu hiện của quy lu ật th ống nh ất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địalí -Tích hợp GDMT:Phân tích mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các thành phần của lớp vỏ địa lí; Ý nghĩa thực tiễn của quy lu ật: con ng ười ph ải th ận trọng khi tác động tới bất cứ yếu tố nào của tự nhiên, tôn tr ọng quy lu ật t ự nhiên. b. Kĩ năng: - Sử dụng hình vẽ, sơ đồ, lát cắt để trình bày về lớp vỏ địa lí và các quy lu ật của lớp vỏ địa lí. - Tích hợp GDMT:Lựa trọn quyết định đúng đắn và hành động h ợp lí khi tác động vào các thành phần của MTTN c. Thái độ: Có ý thức và hành động hợp lí bảo vệ tự nhiên phù hợp với quy luật của nó. 2.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: a.Giáo viên: Bài soạn, SGK, SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng, máy chiếu h ỗ trợ, bảng phụ,... b.Học sinh: SGK , vở ghi, bảng nhóm,... 3.Tiến trình bài dạy: a.Kiểm tra bài cũ- định hướng bài: (3 phút) Kiểm tra:Câu hỏi:Hãy nêu những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thay đổi của thảm thực vật và đất theo vĩ độ và theo độ cao(Nguyên nhân:- Thay đổi theo vĩ độ: Sự phân bố SV và đất trong các đới tự nhiên chịu ảnh hưởng chủ yếu của điều kiện KH. Vì thế, tương ứng với các kiểu KH sẽ có các ki ểu th ảm th ực v ật
  2. GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 10 và nhóm đất chính.; -Thay đổi theo độ cao: Ở vùng núi, càng lên cao, nhiệt độ và áp suất không khí càng giảm, còn độ ẩm không khí lại tăng đến một độ cao nào đó rồi mới giảm. Chính sự khác nhau về nhiệt và ẩm này đã tạo nên sự thay đổi của TV và đất theo độ cao.) Định hướng: Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu tìm hiểu về “lớp vỏ địa lí” và một trong các quy luật quan trọng nhất của nó, đó là: Tính th ống nh ất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí. .b.Nội dung bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính HĐ 1:Tìm hiểu lớp vỏ địa lí (HS làm I. Lớp vỏ địa lí việc theo cặp:11 phút) - Khái niệm:Lớp vỏ địa lí(lớp vỏ cảnh quan) là Bước 1: GV yêu cầu HS đọc và quan sát lớp vỏ của Trái Đất, ở đó các lớp vỏ bộ phận hình 20.1 SGK, trên màn hình và cho (khí quyển, thach quyển, thủy quyển, thổ biết: nhưỡng quyển và sinh quyển) xâm nhập, tác động lẫn nhau. -Khái niệm lớp vỏ địa lí - Giới hạn: -Giới hạn lớp vỏ địa lí +Trên: Phía dưới của lớp ô dôn Bước 2: HS quan sát hình và SGK trả lời, GV chuẩn kiến thức trên hình 20.1(nội +Dưới: Đáy vực thẩm đại dương và đáy lớp vỏ dung cột bên), củng cố kiến thức của phong hóa ở LĐ mục bằng hướng dẫn HS làm câu hỏi 1 + Chiều dày khoảng 30 → 35km trang 76 SGK(Thông tin phản hồi cuối bài) *GV chuyển ý: những hiện tượng và QT tự nhiên xảy ra trong lớp vỏ địa lí đều do các quy luật tự nhiên chi phối. HĐ 2:Tìm hiểu nội dung quy luật thống II.Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí(HS lớp vỏ địa lí làm việc cá nhân: 7 phút) 1. Khái niệm Bước 1: GV cho HS quan sát hình ảnh, - Khái niệm:Là quy luật về mối quan hệ quy
  3. GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 10 kết hợp SGK cho biết khái niệm và định lẫn nhau giữa các thành phần và của mỗi nguyên nhân của quy luật bộ phận lãnh thổ nhỏ trong lớp vỏ địa lí Bước 2: HS trả lời, GV chuẩn kiến thức, - Nguyên nhân: yêu cầu HS ghi nhớ(nội dung cột bên) +Mỗi thành phần của lớp vỏ địa lí đều đồng thời chịu tác động trực tiếp hay gián tiếp của nội lực và ngoại lực. +Các thành phần tự nhiên luôn có sự tác động HĐ 3:Thảo luận về biểu hiện của quy qua lại và gắn bó mật thiết với nhau. luật thống nhất và hoàn chỉnh của LVĐL(HS làm việc theo nhóm:20 phút) 2. Biểu hiện Trong một lãnh thổ: Bước 1:GV cho HS quan sát một số hình +Các thành phần tự nhiên luôn có sự ảnh ảnh về biểu hiện của quy luật và yêu hưởng phụ thuộc lẫn nhau cầu HS kết luận, GV chuẩn kiến thức và +Nếu một thành phần thay đổi → sự thay đổi chia lớp thành 6 nhóm của các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ. Nhóm 1,2:Nghiên cứu ví dụ 1 và nghĩ ra -Ví dụ một ví dụ khác VD1:Khí hậu(lượng mưa tăng): Nhóm 3,4: Nghiên cứu ví dụ 2 và nghĩ ra một ví dụ khác +Sông ngòi(lưu lượng nước, dòng chảy tăng) Nhóm 5,6: Nghiên cứu ví dụ 3 và nêu ý +Địa hình (mức độ xói mòn tăng) nghĩa thực tiễn của quy luật thông qua các ví dụ trong SGK(H/S hoàn thành +Thổ nhưỡng (lượng phù sa tăng) 2→3 phút) VD2:Khí hậu từ khô hạn sang ẩm ướt: Bước 2:Đại diện các nhóm lên trình bày. +Sông ngòi (thay đổi chế độ dòng chảy) GV tổ chức cho cả lớp thảo luận từng vấn đề, đưa ra một số tranh ảnh tương +Địa hình (xói mòn mạnh, phá hủy đá) ứng với các ví dụ trong SGK và hướng +Thổ nhưỡng (QT hình thành đất nhanh hơn) dẫn HS phân tích. GV hỏi: +Thực vật (phát triển mạnh) -Việc phá rừng đầu nguồn sẽ gây ra hậu quả gì đối với đời sống và môi trường tự VD3:Thực vật rừng bị phá hủy: nhiên?
  4. GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 10 -Việc xây dựng đập thủy điện trên các +Địa hình (xói mòn) sông có ảnh hưởng gì đến MTTN +Khí hậu (biến đổi) Bước 3: GV tổng kết khắc sâu ý nghĩa +Thổ nhưỡng (đất biến đổi) của quy luật 3. Ý nghĩa thực tiễn *Bài này tích hợp GDMT cả bài, nên không đưa ra mục riêng Trước khi tiến hành các hoạt động: - Cần phải nghiên cứu kĩ, toàn diện môi trường tự nhiên -Dự báo trước những thay đổi của các thành phần tự nhiên khi tác động vào môi trường để đề xuất các giải pháp tháo gỡ. c.Củng cố – luyện tập :(3 phút) -Yêu cầu HS nắm được nội dung chính của bài qua sử dụng bản đồ tư duy - Liên hệ qua bức thư Việt 2070 d. Hướng dẫn học sinh học ở nhà :( 1 phút) Hoàn thành bài tập SGK và xem trước bài 21 * Ý 2 bài 1 trang 76(đã hướng dẫn trả lời ở mục I) Đặc Vỏ Trái Đất Vỏ địa lí điểm Chiều 5→70 km 30→35 km dày Phạm vi Từ bề mặt TĐ đến bao manti Từ giới hạn dưới lớp ôdôn đến đáy vực thẩm đại dương(ĐD), đáy lớp vỏ phong hóa(LĐ) Trạng Vỏ cứng, gồm các lớp (trầm Gồm 5 quyển khác nhau:KQ, thạch quyển, thái, tích, granít, badan) thủy quyển,TNQ, sinh quyển thành phần
  5. GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2