Địa lý lớp 10 Bài 20

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
394
lượt xem
33
download

Địa lý lớp 10 Bài 20

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I- Lớp vỏ địa lý: - Là lớp vỏ của trái đất, ở đó có các bộ phận (khí quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển) xâm nhập, tác động lẫn nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 20

  1. chương IV: một số quy luật của lớp vỏ địa lý Bài 20: lớp vỏ địa lý, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý I- Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần: - Biết được cấu trúc của lớp vỏ địa lý. - Trình bày được khái niệm về quy luật thống nhất và hoàn chỉnh lớp vỏ địa lý. Nguyên nhân, các biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật này. - Biết phân tích để thấy rõ mối quan hệ mật thiết giữa các thành phần tự nhiên trong lớp vỏ địa lý.
  2. - Vận dụng những kiến thức vào thực tế, đưa ra ví dụ minh họa. - Có ý thức và hành động hợp lý bảo vệ tự nhiên phù hợp với quy luật. II- Thiết bị dạy học: III- Phương pháp dạy học: Phương pháp giảng giải, diễn dịch IV- Tiến trình dạy học: 1- ổn định lớp. 2- Bài cũ. Câu hỏi 3 sách giáo khoa. 3- Giới thiệu bài mới. Hoạt động của Nội dung chính giáo viên và học sinh I- Lớp vỏ địa lý: - Hoạt động 1 (cá - Là lớp vỏ của trái nhân): Nghiên cứu đất, ở đó có các bộ
  3. hình 20.1 sách giáo phận (khí quyển, khoa, nêu khái thủy quyển, thổ niệm lớp vỏ địa lý. nhưỡng quyển và Phạm vi của nó. sinh quyển) xâm - Giáo viên củng nhập, tác động lẫn cố. nhau. - Chiều dày 30 - 35km (giới hạn dưới lớp ôzôn --> - Hoạt động 2 đáy đại dương, lớp (cặp, thảo luận): vỏ phong hóa ở lục So sánh sự khác địa) nhau của lớp vỏ địa lý và vỏ trái đất - Giáo viên củng cố - Các bộ phận trong lớp vỏ địa lý tác động lẫn nhau như thế nào, ta II- Quy luật thống
  4. sang mục II nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý 1- Khái niệm: - Là quy luật về - Hoạt động 3: mối quan hệ, quy Học sinh nêu khái định lẫn nhau của niệm về quy luật, các thành phần và nguyên nhân. của mỗi bộ phận - Quy định lẫn lãnh thổ của lớp nhau được hiểu vỏ địa lý như thế nào ? Tại - Nguyên nhân: sao có quy luật này ? Các thành phần của tự nhiên gồm 2- Biểu hiện: những thành phần Nếu một thành nào ? phần thay đổi --> - Nêu biểu hiện sự thay đổi của các của quy luật. thành phần còn lại. - Hoạt động 4: Ví dụ: Khí hậu thay đổi Chia 4 nhóm, mỗi Đất xói mòn Hạn hán
  5. nhóm đưa ra một Phá rừng: ví dụ biểu hiện cho quy luật. 3- ý nghĩa Cần phải nghiên cứu kỹ càng và toàn diện điều kiện địa lý của bất - Từ các ví dụ trên, kỳ lãnh thổ nào chúng ta rút ra bài trước khi sử dụng học gì ? chúng. 4- Kiểm tra đánh giá: - Khái niệm, biểu hiện quy luật. - Lấy một số ví dụ khác về biểu hiện của quy luật. 5- Hoạt động nối tiếp: Làm bài tập sách giáo khoa.
Đồng bộ tài khoản