Giáo án Mỹ thuật lớp 6 : Tên bài dạy : TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG

Chia sẻ: Abcdef_26 Abcdef_26 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
305
lượt xem
23
download

Giáo án Mỹ thuật lớp 6 : Tên bài dạy : TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU BÀI HỌC. - HS hiểu được cách trang trí hình vuông cơ bản và ứng dụng. - HS biết sử dụng các hoạ tiết dân tộc vào trang trí hình vuông. - HS làm được một bài trang trí hình vuông hay cái thảm. II) CHUẨN BỊ. 1 Đồ dùng dạy - học a Giáo viên. - Một vài đồ vật dạng hình vuông có trang trí : nắp hộp,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Mỹ thuật lớp 6 : Tên bài dạy : TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG

  1. TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG I ) MỤC TIÊU BÀI HỌC. - HS hiểu được cách trang trí hình vuông cơ bản và ứng dụng. - HS biết sử dụng các hoạ tiết dân tộc vào trang trí hình vuông. - HS làm được một bài trang trí hình vuông hay cái thảm. II) CHUẨN BỊ. 1 Đồ dùng dạy - học a Giáo viên. - Một vài đồ vật dạng hình vuông có trang trí : nắp hộp, khay, thảm, khăn vuông gạch men,… - Một vài bài trang trí hình vuông và cái thảm( có cạnh là 20 cm – 25 cm) - Một số bài trang trí hình vuông của HS (lựa chọn các bài làm đúng và các bài làm chưa đẹp đẻ so sánh). - Hình minh hoạ các cách sắp xếp trong hình vuông ( phóng to hay vẽ lên bảng). - Hình minh hoạ trong sách giáo khoa và ĐDDH MT 6.
  2. b) Học sinh. Giấy vẽ , bút chì , thước kẻ , com pa , màu… 2 Phương pháp dạy – học - Phương pháp trực quan và quan sát. - Trao đổi , vấn đáp. III) TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC: 1 Tổ chức : ổn định lớp , kiểm tra sĩ số lớp. 5 phút 2 Kiểm tra : bài cũ , đồ dùng học tập. 3 Nội dung bài mới : A – HOẠT ĐỘNG I : Quan sát và nhận xét: Hđ của giáo viên Hđ của học sinh Nội dung TG - GV cho HS xem một số hình HS nghe giảng và 5’ I : Quan s¸t vµ trang trí hình vuông ứng quan sát theo hướng nhËn xÐt: dụng: viên gạch hoa, cái khay, dẫn của GV và trả - MÉu vËt: viªn cái khăn và một vài bài trang lời. g¹ch hoa, c¸i trí hình vuông cơ bản. Trang trí đối xứng khay, c¸i kh¨n, - Em hãy quan sát và suy nghĩ và trang trí có nhiều bµi trang trÝ xem để thấy được sự giống mảng hình hoạ tiết h×nh vu«ng c¬
  3. nhau và khác nhau của cách và màu sắc... b¶n. trang trí hình vuông ntn? Cách HS quan sát bài - GV chän mét sắp xếp hoạ tiết và màu sắc trang trí hình vuông sè mÉu vËt trong các kiểu trang trí đó cơ bản và trả lời câu ®Ñp vµ mét sè hỏi. bµi trang trÝ ntn? - HS nhận ra sự khác nhau về Mỗi bài được thể ®Ñp vÏ trang bố cục, hình vẽ, màu sắc giữa hiện hình mảng hoạ trÝ h×nh vu«ng trang trí ứng dụng và trang trí tiết và màu sắc khác c¬ b¶n ®Ó HS cơ bản, đồng thời cảm thụ nhau… quan s¸t. được vẻ đẹp của chúng. - Các hình giống - GV treo bµi - GV cho HS xem bài trang trí nhau vẽ bằng nhau. vÏ ®Ñp vµ chØ hình vẽ cơ bản và đặt câu hỏi. - Các hình giống ra cho HS thÊy Em có nhận xét gì về những nhau tô màu như ®­îc c¸ch trang bài trang trí hình vẽ trên? vẽ nhau. trÝ vµ mµu bố cục và màu sắc của s¾c ®Ñp trong bµi vÏ. chúng. Các hình hoạ tiết giống nhau KÕt luËn: thể hiện ntn? Về hình vẽ và trang trÝ h×nh
  4. màu sắc. vu«ng c¬ b¶n cÇn kÎ c¸c trôc ®èi xøng ®Ó vÏ ho¹ tiÕt vµ t« mµu cho ®Òu nhau. B – HOẠT ĐỘNG II: Cách trang trí hình vuông cơ bản 5’ - GV cho HS nhắc lại cách HS nhắc lại cách sắp sắp xếp trong trang trí và xếp trong trang trí và II) Cách nhắc lại các bước vẽ bài trang các bước vẽ bài trang trang trí trí. trí. hình vuông - Treo một số hình vuông B1 - Tìm bố cục. cơ bản: trang trí đẹp. . Kẻ các trục đối xứng. - GV treo các bước vẽ trang . Tìm mạng chính phụ. B1 -Tìm bố trí hình vẽ hoặc vẽ trực tiếp B2 – vẽ hoạ tiết vào cục. B2 - lên bảng. các mảng cho phù hợp. Tìm hoạ Chú ý : + màu nền đậm thì B3 – Tìm đậm nhạt tiết.
  5. hoạ tiết sáng. bằng bút chì. B3 -Tìm + xen kẽ màu trung đậm nhạt. B4 – Tìm màu theo đậm nhạt. B4 - Vẽ gian. Giữ hai màu tương phản, màu theo màu bổ túc đặt cạnh nhau. đậm nhạt. C – HOẠT ĐỘNG III: HS làm bài. 25’ GV cho HS thực hành bài - HS thực hành bài III: HS làm bài: tập. tập làm theo các - C1 GV pho to bước như GV vừa hình vuông (mỗi - C1 GV pho to hình vuông (mỗi một cạnh 15 cm) có hướng dẫn. một cạnh 15 phác mảng hình rồi phá cho cm) có phác HS và yêu cầu HS tìm hoạ mảng hình rồi tiết khác với một hình minh phá cho HS và hoạ trong SGK. - Nếu bài chưa xong yêu cầu HS tìm - C2: - HS tự tìm bố cục, tìm về nhà hoàn chỉnh hoạ tiết khác với hình vẽ, tô mầu. một hình minh bài.
  6. - GV góp ý cho một số HS hoạ trong SGK. về bố cục về hoạ tiết và màu - C2: - HS tự sắc. tìm bố cục, tìm - Nếu bài chưa xong , GV có hình vẽ, tô màu. thể cho HS về nhà làm tiếp. D – HOẠT ĐỘNG IV: Kết quả học tập. - GV lấy một số bài vẽ khá gợi ý cho HS nhận xét đánh giá - HS nhận xét đánh giá bài theo cách hiểu của riêng mình. E - DẶN DÒ. + Chuẩn bị bài sau + Hoàn thành bài vẽ. + Gấp cắt dán hoạ tiết dán vào hình vuông như cách làm dưới đây: GV còn thời gian hướng dẫn HS cắt dán hoạ trang trí vào hình vuông. Rút kinh nghiệm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản