intTypePromotion=1

Giáo án Sinh học 6 bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Chia sẻ: Nguyễn Thị Tú | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
440
lượt xem
57
download

Giáo án Sinh học 6 bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Sinh học 6 bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Sinh học 6 bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh học 6 bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

  1. Giáo án Sinh học 6 Bài 47: THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC I/ MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Giải thích nguyên nhân sâu xa của những hiện t ượng x ảy ra trong t ự nhiên (như xói mòn, hạn hán, lũ lụt, …) từ đó nêu lên được vai trò c ủa TV trong việc giữ đất, bảo vệ nguồn nước ngầm. - Từ nhận thức trên, xác định ý thức và trách nhiệm bảo v ệ TV th ể hi ện bằng hành động cụ thể hằng ngày như không phá hại cây cối, tham gia trồng và chăm sóc cây cối ở gia đình, vườn trường hoặc địa phương phù hợp với lứa tuổi. 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, nhận biết. - Kỹ năng làm việc độc lập, hoạt động nhóm. - Rèn luyện kỹ năng thực hành, quan sát, yêu và bảo vệ thiên nhiên. 3. Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ và chăm sóc thực vật. - Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn II/ CHUẨN BỊ: - GV chuẩn bị: + Tranh vẽ theo H 47.1 SGK - HS chuẩn bị: + Sưu tầm một số ảnh chụp về nạn xói mòn trên các đ ồi tr ọc, xói l ở bờ sông, bờ biển, nạn ngập lụt III/ PHƯƠNG PHÁP: * Phương pháp trực quan. * Phương pháp vấn đáp. * Phương pháp thực hành.
  2. Giáo án Sinh học 6 * Phương pháp thuyết trình.Diễn giải. IV/ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: Ta đã biết thực vật nhờ quá trình quang hợp mà có vai trò quang tr ọng trong việc tổng hợp thức ăn nuôi sống các sinh vật khác. Nhưng vai trò của thực vật không chỉ có thế, chúng còn có ý nghĩa to lớn trong việc điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường. Hoạt Động Của GV Hoạt Động Của HS Nội dung Hoạt động 1: I. Thực vật giúp giữ đất Cho HS nghiêm cứu kĩ hình vẽ, từng cá nhân suy Thực vật đặc biệt là Đất ở khu đồi trọc khi nghĩ, tìm cách trả lời câu rừng giúp giữ đất, có mưa thường bị xói hỏi đặt ra trong bài (chống xói mòn ). mòn, sụp lỡ, vì lượng chảy của dòng nước lớn - Căn cứ thông tin trên, hãy cho biết: điều gì sẽ - Nguyên nhân gây ra xảy ra đối với đất ở trên hiện tượng xói mòn đất đồi trọc (H 47.1B) khi có ở trên do không có cây mưa? Tại sao? giữ đất . - Hiện tượng tương tự có thể xảy ra ở các bờ sông, bờ biển đó là hiện tượng - Do không có cây cối xói lở. Có thể giải thích giữ đất, và làm giảm nguyên nhân tại sao? lượng chảy dòng nước khi có mưa lớn - Từ đó rút ra TV có vai
  3. Giáo án Sinh học 6 trò gì đối với hiện tượng trên ? - Có vai trò quan trọng - Vì sao khi có mưa, trong việc chống xói lượng chảy của dòng mòn, sụt lỡ đất. nước mưa ở hai nơi lại khác nhau ? - Khi đã giải thích được nguyên nhân - Ta thấy có 2 con số gây ra hiện tượng xói mòn về lượng chảy của dòng đất ở trên (do không có nước mưa (H47.1 SGK) cây giữ đất) tất nhiên cho mà người ta đo được sau HS giải thích nguyên nhân một trận mưa, do tán lá hiện tượng xói lở. đã cản bớt một phần lớn lượng nước mưa rơi Hoạt động 2: xuống, và nước mưa - GV đưa hình ảnh thông chảy xuống theo thân cây tin trên báo đài … đã được chứ không rơi thẳng chuẩn bị trước và yêu cầu xuống đất. HS đọc lại những mẫu tin về lũ lụt, hạn hán đã từng xảy ra ở Việt Nam mà các em đã thu thập - Nước không thoát kịp II. Thực Vật Góp được. gây ra lũ lụt, mặt khác Phần Hạn Chế Ngập - Sau đó yêu cầu HS giải tại nơi đây đất không giữ Lụt, Hạn Hán thích nguyên nhân dựa được nước gây ra hạn Thực vật đã góp phần trên câu hỏi gợi ý trong hán. hạn chế lũ lụt, hạn bài trước khi cho đọc - Do hậu quả của nạn hán . đoạn thông tin. xói mòn mà nguyên nhân là do mất rừng tức là  Nếu ta công nhận
  4. Giáo án Sinh học 6 rằng: Sau khi có mưa lớn, không có vai trò giữ đất đất ở đồi trọc (H47.1B) bị của cây, nên gây ra tiếp xói mòn, hãy cho biết theo nạn lụt ở vùng thấp điều gì xảy ra tiếp sau và hạn hán tại chỗ. Đó là đó? hậu quả có tính chất dây chuyền từ việc mất rừng Hoạt động 3: gây nên. Từ đó thấy - GV giải thích vai trò bảo được vấn đề ngược lại: vệ nguồn nước của TV Nếu còn rừng thì hiện dựa trên đoạn thông tin tượng trên được hạn trong bài. chế, nhận ra vai trò của  Về vai trò của TV và TV. trách nhiệm của con - Xem lại H47.1A (khu người phải làm gì để hạn vực có rừng), ta thầy chế những thiên tai xảy nước mưa sau khi rơi ra? xuống rừng sẽ được giữ - Như vậy, có rừng không lại một phần và thấm III. Thực Vật Góp những tránh được hạn hán dần xuống các lớp dưới Phần Bảo Vệ Nguồn mà còn bảo vệ được taọ thành dòng chảy Nước Ngầm nguồn nước ngầm. ngầm, rồi sau đó chảy Thực vật góp phần vào các chỗ trũng tạo bảo vệ nguồn nước thành suối, sông… Đó là ngầm. nguồn nước quan trọng - Thực vật, đặc biệt là cung cấp cho sinh hoạt TV rừng, nhờ có hệ rễ và nông nghiệp . giữ đất, tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra, nên có vai trò quan trọng trong
  5. Giáo án Sinh học 6 việc chống xói mòn, sụt lỡ đất, cũng như giữ được nguồn nước ngầm. 4. Cũng cố: Tại sao ở vùng biển người ta phải trồng rừng ở ngoài đê? Thực vật có vai trò gì đối với nguồn nước? Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt, hạn hán như thế nào? 5. Dặn dò: - Xem trước bài vai trò của TV đối với động vật và vẽ H48.1 trang 152. VI. RÚT KINH NGHIỆM:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản