intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án điện tử lớp 6

Xem 1-20 trên 898 kết quả Giáo án điện tử lớp 6
 • Giáo án điện tử môn Mỹ thuật lớp 3 - Bài 6: Vẽ trang trí Vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào hình vuông được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hiểu thêm về trang trí hình vuông; biết cách vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào hình vuông, hoàn thành được bài tập theo yêu cầu; vẽ được họa tiết cân đối, tô màu đều phù hợp;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  ppt11p bachkythien 04-01-2022 8 0   Download

 • Giáo án điện tử môn Tiếng Anh lớp 3 - Unit 6: My school timetable được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với các từ mới read and write, draw pictures, learn about animals and plants, sing songs; luyện tập về các mẫu câu: When do you have...? - I have it on.../ What do you do during... lessons? - I learn to...;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  ppt16p bachkythien 04-01-2022 12 1   Download

 • Giáo án điện tử môn Tiếng Anh lớp 3 - Unit 6: My classroom (Section A) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với các từ mới: this is, new, book, pen, ruler, eraser; thực hành với các mẫu câu: Is your__?/Yes, it is/No it isn’t. It’s __;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  ppt20p bachkythien 04-01-2022 6 0   Download

 • Giáo án điện tử môn Tiếng Việt lớp 3 - Tuần 6: Chính tả Bài tập làm văn được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nghe viết chính xác 1 đoạn trong bài Bài tập làm văn; biết viết hoa tên riêng người nước ngoài; làm đúng bài phân biệt vần: eo/oeo; rèn tính cẩn thận, viết đúng trình bày sạch đẹp;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  ppt10p bachkythien 04-01-2022 15 0   Download

 • Giáo án điện tử môn Tiếng Việt lớp 3 - Tuần 6: Chính tả Nhớ lại buổi đầu đi học được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh luyện nghe viết chính xác 1 đoạn trong bài Nhớ lại buổi đầu đi học; biết viết hoa các chữ đầu dòng, đầu câu; làm đúng bài tập phân biệt vần: eo/oeo; ươn/ương; rèn tính cẩn thận, viết đúng tốc độ trình bày sạch đẹp;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  ppt13p bachkythien 04-01-2022 5 0   Download

 • Giáo án điện tử môn Tiếng Việt lớp 3 - Tuần 6: Luyện từ và câu Từ ngữ về trường học. Dấu phẩy được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh mở rộng vốn từ về trường học qua bài tập giải ô chữ; ôn tập về dấu phẩy; giúp học sinh có thêm khả năng viết câu hay, ngắn gọn, đủ ý;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  ppt4p bachkythien 04-01-2022 5 0   Download

 • Giáo án điện tử môn Tiếng Việt lớp 3 - Tuần 6: Tập đọc Bài tập làm văn được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh biết đọc phân biệt lời nhân vật tôi với lời người mẹ; hiểu nghĩa các từ mới trong bài (khăn mùi xoa, viết lia lịa, ngắn ngủn); nắm được diễn biến câu chuyện; hiểu nghĩa câu chuyện: lời nói của học sinh phải đi đôi với việc làm, đã nói thì phải cố làm cho được điều muốn nói;...

  ppt18p bachkythien 04-01-2022 7 0   Download

 • Giáo án điện tử môn Tiếng Việt lớp 3 - Tuần 6: Tập đọc Ngày khai trường được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh luyện tập đọc thành tiếng bài thơ Ngày khai trường; hiểu được nội dung: niềm vui sướng của học sinh trong ngày khai trường;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  ppt6p bachkythien 04-01-2022 3 0   Download

 • Giáo án điện tử môn Tiếng Việt lớp 3 - Tuần 6: Tập đọc Nhớ lại buổi đầu đi học được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hiểu các từ chú giải trong SGK (náo nức, mơn man, quang đãng); hiểu nội dung bài: bài văn là những hồi tưởng đẹp đẽ của nhà văn Thanh Tịnh về buổi đầu tiên tới trường; học thuộc lòng 1 đoạn văn;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  ppt12p bachkythien 04-01-2022 5 0   Download

 • Giáo án điện tử môn Tiếng Việt lớp 3 - Tuần 6: Tập làm văn Kể lại buổi đầu em đi học được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh kể hồn nhiên, chân thật buổi đầu đi học của mình; viết lại những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) diễn đạt rõ ràng; biết áp dụng kiến thức đã học trong cuộc sống;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  ppt14p bachkythien 04-01-2022 6 0   Download

 • Giáo án điện tử môn Tiếng Việt lớp 3 - Tuần 6: Tập viết Ôn chữ hoa D, Đ được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh củng cố cách viết hoa chữ D, Đ thông qua bài tập ứng dụng; viết tên riêng (Kim Đồng) bằng chữ cỡ nhỏ; viết câu tục ngữ "Dao có mài mới sắc/ Người có học mới khôn" bằng cỡ chữ nhỏ;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  ppt9p bachkythien 04-01-2022 6 0   Download

 • Giáo án điện tử môn Tin học lớp 3 - Bài 6: Vẽ đường cong được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh biết sử dụng công cụ đường cong để vẽ các cung đường cong một phía; sử dụng công cụ đường cong thạo hơn để vẽ các hình có dạng uốn cong;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  ppt8p bachkythien 04-01-2022 6 0   Download

 • Giáo án điện tử môn Tin học lớp 3 - Bài 6: Luyện tập được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh luyện tập cách gõ chữ kiểu Telex và VNI; thực hành gõ chữ Tiếng Việt các câu ca dao;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  ppt6p bachkythien 04-01-2022 4 0   Download

 • Giáo án điện tử môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 - Bài: Bề mặt Trái đất được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh phân biệt được lục địa, đại dương; biết trên bề mặt Trái Đất có 6 châu lục và 4 đại dương; nói tên và chỉ được vị trí của 6 châu lục và 4 dại dương trên lược đồ “Các châu lục và các đại dương”;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  ppt18p bachkythien 04-01-2022 9 0   Download

 • Giáo án điện tử môn Toán lớp 3 - Bài: Bảng chia 6 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh dựa vào bảng nhân 6 để lập bảng chia 6 và học thuộc bảng chia 6; thực hành chia trong phạm vi 6 và giải các bài toán có lời văn về chia thành 6 phần bằng nhau và chia theo nhóm 6;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  ppt9p bachkythien 04-01-2022 9 0   Download

 • Giáo án điện tử môn Toán lớp 3 - Bài: Bảng nhân 6 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết và học thuộc các phép tính trong bảng nhân 6; thực hành viết phép nhân tương ứng với tổng đã cho;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  ppt7p bachkythien 04-01-2022 3 0   Download

 • Giáo án điện tử môn Toán lớp 3 - Bài: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen và thực hiện được phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số; thực hành tìm kết quả các phép chia dạng 872:4, 390:6, 905:5;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  ppt7p bachkythien 04-01-2022 16 0   Download

 • Giáo án điện tử môn Toán lớp 3 - Bài: Luyện tập (Trang 20) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh luyện tập về các phép tính trong bảng nhân 6 đã học; thực hành tính nhẩm lại các phép toán; thực hiện tìm kết quả phép tính dạng 6x9+6, 6x5+29, 6x6+6;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  ppt6p bachkythien 04-01-2022 2 0   Download

 • Giáo án điện tử môn Toán lớp 3 - Bài: Luyện tập (Trang 25) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh luyện tập về các phép tính trong bảng chia 6 đã học; thực hành giải bài toán có lời văn; thực hành tìm một trong các phần bằng nhau;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  ppt5p bachkythien 04-01-2022 5 0   Download

 • Giáo án điện tử môn Toán lớp 3 - Bài: Luyện tập (Trang 28) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh luyện tập về phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số; đặt tính rồi tính các phép toán dạng 54:6, 48:6; thực hành tìm 1/4 của 20cm, 40km, 80kg;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  ppt4p bachkythien 04-01-2022 6 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Giáo án điện tử lớp 6
p_strCode=giaoandientulop6

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2