intTypePromotion=1

Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu (Mẫu số: 01/TNKDCK)

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
4
lượt xem
0
download

Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu (Mẫu số: 01/TNKDCK)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu (Mẫu số: 01/TNKDCK) kèm theo hồ sơ miễn, giảm thuế theo Hiệp định. Được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu (Mẫu số: 01/TNKDCK)

  1. Mẫu số: 01/TNKDCK Ban hành kèm theo Thông tư  số 156/2013/TT­BTC  ngày   6/11/2013 của  Bộ Tài chính) GIẤY CHỨNG NHẬN TÀI KHOẢN LƯU KÝ CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU (Kèm theo hồ sơ miễn, giảm thuế theo Hiệp định)                                                                                                                                                                      Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam Loại giao dịch  Ngày giao  Số lượng  Mã chứng  (bán chứng  Đơn vị  dịch Ngày thanh  Doanh số  Tên khách hàng chứng  Ghi chú khoán khoán/lãi trái  môi giới toán giao dịch khoán phiếu) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Tổng cộng                    Ngày……..tháng……..năm 20…..     TỔ CHỨC XÁC NHẬN    (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2