Giới hạn dòng khởi động

Chia sẻ: Trieu Hung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
215
lượt xem
91
download

Giới hạn dòng khởi động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi một động cơ lớn được khởi động , dù nó là động cơ một chiều hay xoay chiều sẽ sử dụng một dòng điện lớn cung cấp một mô men quay đủ lớn để có thể quay phần tải kết nối với nó

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới hạn dòng khởi động

 1. BÀI 3: GIỚI HẠN DÒNG KHỞI ĐỘNG NỘI DUNG BÀI HỌC 1. TỔNG QUAN 1. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC GIẢM DÒNG KHỞI ĐỘNG 1. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA DÒNG KHỞI ĐỘNG 1. KẾT LUẬN 1. CÂU HỎI NUE046 - Alternating Current Machines
 2. BÀI 3: GiỚI HẠN DÒNG KHỞI ĐỘNG 1. TỔNG QUAN 1.1. CƠ SỞ CỦA DÒNG KHỞI ĐỘNG •Khi môt đông cơ lớn được khởi đông, dù nó là đông ̣ ̣ ̣ ̣ cơ môt chiêu hay xoay chiêu sẽ sử dụng một dòng ̣ ̀ ̀ điện lớn cung câp môt mô men quay đủ lớn để có thể ́ ̣ quay phân tai kêt nôi với no. ̀ ̉ ́ ́ ́ •Dong điên nay lam cho lưới điên có thể sut ap ảnh ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ hưởng hệ thông lưới điên câp và có thể là nguyên ́ ̣ ́ nhân phá hong phân đai truyên cua đông cơ,… ̉ ̀ ̀ ̉ ̣ •Với viêc sử dụng bộ khởi đông đông cơ, ta có thể ̣ ̣ ̣ giam thiêu dong khởi đông lớn cua đông cơ gây ra. ̉ ̉ ̀ ̣ ̉ ̣ NUE046 - Alternating Current Machines
 3. BÀI 3: GiỚI HẠN DÒNG KHỞI ĐỘNG 1. TỔNG QUAN 1.2. ĐẶC TÍNH KHỞI ĐỘNG Dòng – Tốc độ NUE046 - Alternating Current Machines
 4. BÀI 3: GiỚI HẠN DÒNG KHỞI ĐỘNG 1. TỔNG QUAN 1.2. ĐẶC TÍNH KHỞI ĐỘNG Tốc độ - Mô men NUE046 - Alternating Current Machines
 5. BÀI 3: GiỚI HẠN DÒNG KHỞI ĐỘNG 1. TỔNG QUAN 1.3. DÒNG KHỞI ĐỘNG CHO PHÉP CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ DÒNG CHO PHÉP (I) Không vượt quá 1.5KW I = 26 A Trong khoảng từ 1.5KW đến  I = (KW*17.5) A 3.75KW Lớn hơn 3.75 KW I = (KW*3.5) + 53 A I = Tổng KW * 1.1 A I = Ikđmax  được lắp đặt  khác và được tính theo điều  kiện phụ (a), đó là dòng lớn  NUE046 - Alternating Current nhất Machines
 6. BÀI 3: GiỚI HẠN DÒNG KHỞI ĐỘNG 1. TỔNG QUAN 1.3. DÒNG KHỞI ĐỘNG CHO PHÉP •Không hạn chế dòng khởi động đối với động cơ không thường xuyên khởi động và giá trị không vượt quá 10% tải định mức. •Dòng khởi động có thể vượt quá các giá trị tiêu chuẩn ở trên nếu được sự cho phép từ một cơ quan có thẩm quyền. NUE046 - Alternating Current Machines
 7. BÀI 3: GiỚI HẠN DÒNG KHỞI ĐỘNG 1. TỔNG QUAN 1.3. DÒNG KHỞI ĐỘNG CHO PHÉP ĐIỆN ÁP CÔNG SUẤT  DÒNG CHO PHÉP (I) ĐỘNG CƠ ĐỘNG CƠ 240 Volt Tất cả I = 45 A 480 Volt Không vượt quá  I = 45 A 1.5KW Trong khoảng từ  I = (KW*9.5) + 26 A 1.5KW – 3.75KW Lớn hơn 30KW I = (KW*7.4) + 15 A NUE046 - Alternating Current Machines
 8. BÀI 3: GiỚI HẠN DÒNG KHỞI ĐỘNG 1. TỔNG QUAN 1.4. YÊU CẦU KHI KHỞI ĐỘNG Moment  khởi  động  phải  lớn  để  phù  hợp  với  đặc  tính  của tải Dòng  khởi  động  càng  nhỏ  càng  tốt  để  không  ảnh  hưởng đến các phụ tải khác Thời gian khởi động cần nhanh để máy có thể làm việc  được ngay. Thiết  bị  khởi  động  đơn  giản,  rẻ  tiền,  tin  cậy  và  ít  tốn  năng lượng. NUE046 - Alternating Current Machines
 9. BÀI 3: GiỚI HẠN DÒNG KHỞI ĐỘNG 2. MỤC ĐÍCH CỦA ViỆC GIẢM DÒNG KHỞI ĐỘNG 2.1. ƯU ĐIỂM CỦA HẠN CHẾ DÒNG Lam giam lưc cơ hoc đăt lêncac cuôn dây Stator =>  Tăng  ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ tuổi thọ cuộn dây.  Lam  giam  cac  lưc  sôc  cơ  hoc    tac  đông  lên  cac  khung,  ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ truc đông cơ va hôp số ̣ ̣ ̀ ̣ Co môt qua trinh tăng tôc ôn đinh  ́ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̣ Lam giam đươc sut ap trên lươi điên câp  ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ Giam đươc nhiêu trên toan bô hê thông nguôn câp ̉ ̣ ̃ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ́ NUE046 - Alternating Current Machines
 10. BÀI 3: GiỚI HẠN DÒNG KHỞI ĐỘNG 2. MỤC ĐÍCH CỦA ViỆC GIẢM DÒNG KHỞI 2.2. NHƯỢC ĐIỂM ỘNG HẠN CHẾ DÒNG Đ CỦA Lam  giam  lơn  mô  men  khơi  đông  cua  đông  cơ.  =>Khó  ̀ ̉ ́ ̉ ̣ ̉ ̣ khởi động với tải nặng Lam tăng gia thanh qua cac thiêt bi khơi đông. ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̣ Lam tăng chi phí bao tri va bao dương thiêt bi. ̀ ̉ ̀ ̀ ̉ ̃ ́ ̣ Môt sô bô khơi đông đông cơ co hoat đông phưc tap. ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ NUE046 - Alternating Current Machines
 11. BÀI 3: GiỚI HẠN DÒNG KHỞI ĐỘNG 3. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA DÒNG MỞ MÁY 3.1. PHƯƠNG PHÁP SỤT ÁP Trong  khoảng  thời  gian  0.02s,  hiện  tượng  sụt  áp  xảy  ra  nhỏ hơn 5%. Sụt  áp  được  xác  định  bởi  phương  pháp  đồ  thị  Oscilicos  hoặc phương pháp do nhà phân phối chỉ định. NUE046 - Alternating Current Machines
 12. BÀI 3: GiỚI HẠN DÒNG KHỞI ĐỘNG 3. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA DÒNG MỞ MÁY 3.1. PHƯƠNG PHÁP ĐO DÒNG Dùng phương pháp hãm Rotor với điện áp thấp Đo bằng Ampere kế Các phương pháp do nhà phân phối lựa chọn. NUE046 - Alternating Current Machines
 13. BÀI 3: GiỚI HẠN DÒNG KHỞI ĐỘNG 3. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA DÒNG MỞ MÁY 3.1. PHƯƠNG PHÁP ĐO DÒNG NUE046 - Alternating Current Machines
 14. BÀI 3: GiỚI HẠN DÒNG KHỞI ĐỘNG 3. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA DÒNG MỞ MÁY 3.1. PHƯƠNG PHÁP ĐO DÒNG Clamp-type Ammeter with “Peak Hold” function Peak Hold Button NUE046 - Alternating Current Machines
 15. BÀI 3: GiỚI HẠN DÒNG KHỞI ĐỘNG 3. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA DÒNG MỞ MÁY 3.1. PHƯƠNG PHÁP ĐO DÒNG Clamp-type Ammeter with “Inrush” function NUE046 - Alternating Current Machines
 16. BÀI 3: GiỚI HẠN DÒNG KHỞI ĐỘNG 4. KẾT LUẬN Đối với động cơ công suất lớn, việc mở máy động cơ sẽ  sinh  ra  dòng  khởi  động  lớn.  Do  đó,  hạn  chế  dòng  khởi  động cho động cơ là yê cầu cần thiết Áp dụng các tiêu chuẩn về dòng điện mở máy để thiết kế  và mở máy động cơ phù hợp. NUE046 - Alternating Current Machines
 17. BÀI 3: GiỚI HẠN DÒNG KHỞI ĐỘNG 5. CÂU HỎI TỰ TRẢ LỜI 1. Liêt kê hai ưu điêm cua việc han chế dong khởi động đôi với đông cơ ̣ ̉ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ lớn ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ________ 2. Liêt kê ba nhược điêm cua việc han chế dong khởi động đôi với đông ̣ ̉ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ cơ lon ́ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ________ NUE046 - Alternating Current Machines
 18. BÀI 3: GiỚI HẠN DÒNG KHỞI ĐỘNG 5. CÂU HỎI TỰ TRẢ LỜI 3. Dong điên khởi động lớn nhât cho phep đôi với môt đông cơ công suât ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ 1kW, ba pha, 415V là: ______________________________________ Ampe 4. Dong điên mở may lớn nhât cho phep đôi với môt đông cơ công suât ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ 2.75kW, ba pha là: ______________________________________ Ampe 5. Dong điên mở may lớn nhât cho phep đôi với môt đông cơ công suât ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ 4.75kW, ba pha là: ______________________________________ Ampe NUE046 - Alternating Current Machines
Đồng bộ tài khoản