GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
601
lượt xem
35
download

GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp HS - Nhận thức được sự trong sáng của tiếng Việt là một trong những phẩm chất của tiếng Việt, là kết quả phấn đấu lâu dài của ông cha ta. Phẩm chất đó được biểu hiện ở nhiều phương diện khác nhau. - Có ý thức giữ gìn và phát huy sự trong sáng của tiếng Việt, quý trọng di sản của cha ông; có thói quen rèn luyện các kĩ năng nói và viết nhằm đạt được sự trong sáng; đồng thời biết phê phán và khắc phục những hiện tượng làm vẩn đục tiếng Việt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT

  1. GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS - Nhận thức được sự trong sáng của tiếng Việt là một trong những phẩ m chất của tiếng Việt, là kết quả phấn đấu lâu dài của ông cha ta. Phẩ m chất đó được biểu hiện ở nhiều phương diện khác nhau. - Có ý thức giữ gìn và phát huy sự trong sáng của tiếng Việt, quý trọng di sản của cha ông; có thói quen rèn luyện các kĩ năng nói và viết nhằ m đạt được sự trong sáng; đồng thời biết phê phán và khắc phục những hiện tượng làm vẩn đục tiếng Việt B.Phương pháp giảng dạy: - Phân tích ngữ liệu, thảo luận, nhận xét, luyện tập C. Phương tiện thực hiện: - SGK, SGK, G/án, tài liệu tham khảo. D. Tiến trình tiết dạy: 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Giới thiệu bài mới: 3. Tiến hành bài dạy Hoạt động của Hoạt động của Nội dung cần đạt GV HS
  2. *Hoạt động I. Sự trong sáng của tiếng Việt 1:H.dẫn tìm HS đọc ví dụ và So sánh nội dung 3 ví dụ : hs hiểu sự trong sáng thảo luận. - Câu a: Diễn đạt không rõ của TV nội dung: vừa thiếu ý, vừa - Cho HS đọc 3 ví không mạch lạc--> câu dụ trong SGK và không trong sáng so sánh nội dung. - Câu b,c: diễn đạt rõ nội HS suy nghĩ rồ i dung, quan hệ giữa các bộ nêu lên nhận xét phận mạch lạc: câu trong của mình sáng - Qua so sánh nộ i * Sự trong sáng của tiếng Việt dung các ví dụ , em trước hết bộc lộ ở chính hệ thống có nhận xét gì? các chuẩn mực và qui tắc chung ở sự tuân thủ các chuẩn mực và qui tắc đó. HS suy nghĩ và Hệ thống chuẩn mực, qui tắc ở - Trong quá trình nêu lên ý kiế n các lĩnh vực: ngữ âm, chữ viết,từ giao tiếp, chúng ta của mình: ngữ , câu, lời nói bài văn có vay mượn hay -Có vay mượn - Mượn tiếng nước ngoài như: sử dụng ngôn ngữ -không lạm dụng tiếng Hán, tiếng Pháp...
  3. nước ngoài như * Sự trong sáng của tiếng Việt là thế nào để đảm bảo khơng lai căng,pha tạp những sự trong sáng của yếu tố của ngơn ngữ khác.Tuy tiếng Việt? nhiên, vẫn dung hợp những yếu GV: Cho HS đọc HS đọc và nhậ n tố tích cực đối với tiếng Việt. đoạn văn hội thoại xét Qua lời nói trong đoạn hội thoại ta (SGK) và nhận xét. Học thảo thấy: Lão Hạc và ông Giáo thể sinh luận và nói lên ý hiện ứng xử có văn hóa và lịch sự kiến của mình  Sự trong sáng của tiếng Việt còn được biểu hiện ở tính văn hóa, lịch sự của lời nói. *Hoạt động 2:Tìm hiểu về trách nhiệ m giữ gìn sự trong sáng của TV II. Trách nhiệm giữ gìn sự - Ttrách nhiệ m của trong sáng của tiếng Việt mỗi người Việt Muốn đạt được sự trong sáng khi Nam giữ gìn sự sử dụng tiếng Việt mỗi cá nhân
  4. của phải: trong sáng tiếng Việt ? - Cĩ tình cảm yêu mến và ý thức quí trọng tiếng Việt HS tự giải các bài - Cĩ những hiểu biết về chuẩn tập và lên bảng mực và qui tắc của tiếng Việt ở trình bày các phương diện phát âm, chữ viết, dùng từ , đặt câu, tạo lập *Hoạt động 3: văn bản, giao tiếp H.dẫn HS đọc và - Cĩ những cách sử sụng mới giải các bài tập ,sáng tạo riêng ( VD: Bệnh viện trong SGK máy tính, Ngân hàng đề thi..) III- Luyện tập Bài tập 1(tr 33):Hai nhà văn sử HS tự tìm và dụng từ ngữ nĩi về các nhân vật: trình bày phương -Kim Trọng: rất mực chung tình -Thúy Vân: cơ em gái ngoan án mà mình chọn - Thúc Sinh: sợ vợ ..... GV hướng dẫn HS Cĩ tính chuẩn xác trong cách dùng tìm các phương án từ ngữ
  5. thích hợp để đả m Bài tập 2(tr 34): bảo tính trong sáng Đoạn văn đã bị lược bỏ một số cho đoạn văn dấu câu nên lời văn khơng gãy gọn, ý khơng được sáng sủa, Cĩ thể khơi phục lại những dấu câu vaị các vị trí thích hợp sau: Tơi cĩ lấy ví dụ về một dịng HS lần lượt làm sơng.Dịng sơng v ừa trơi và trình bày bài chảy,vừa phải tiếp nhận- dọc tập trên bảng đường đi của mình- những dịng GV giúp HS thay sơng khác.Dịng ngơn ngữ cũng thế các từ ngữ lạ m vậy- một mặt nĩ phải giữ bản sắc dụng cố hữu của dân tộc, nhưng nĩ khơng được phép gạt bỏ, từ chối những gì thời đại đem lại. Bài tập 3(tr34) - Thay file thành từ Tệp tin GV hướng dẫn HS - Từ hacker chuyển dịch chọn và phân tích thành kẻ đột nhập trái phép câu văn hệ thống máy tính
  6. Bài tập 1(tr 44) - Câu a : khơng trong sáng do lẫn lộn giữa trạng ngữ với chủ ngữ của động từ - Câu b,c,d: là những câu trong sáng: thể hiện rõ các thành phần ngữ pháp và các quan hệ ý nghĩa trong câu 4- Củng cố - Dặn dị: - Các phương diện cơ bản về sự trong sáng của tiếng Việt - Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt - Nắm kĩ các kiến thức của bài học - Làm bài tập 2.tr44 - Soạn bài : NĐC, ngơi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc 5. Rút kinh nghiệm - Bổ sung
Đồng bộ tài khoản