intTypePromotion=1

Hệ thống tài chính công ở Việt Nam

Chia sẻ: Manh Tuan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

0
215
lượt xem
33
download

Hệ thống tài chính công ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thu ngân sách nhà nước là việc nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia hình thành quỹ ngân sách nhà nước nhằm thỏa mãn các nhu cầu của nhà nước.Chi ngân sách nhà nước: Là quá trình phân phối, sử dụng quỹ ngân sách nhà nước cho việc thực hiện các nhiệm vụ của chính phủ. Thực chất của nó là việc cung cấp các phương tiện tài chính cho các nhiệm vụ của chính phủ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống tài chính công ở Việt Nam

 1. Trường ĐH nông nghiệp Hà Nội Tiểu luận: Hệ thống tài chính công ở Việt Nam Giáo viên: Trần Trọng Nam
 2. Sinh viên thực hiện • Hoàng Thị Hạnh – 541635 • Lê Thị Hồng Thư – 541688 • Vũ Thị Tới - 541690 • Vũ Thị Hạnh - 541636 • Nguyễn Hương Giang – 541631 • Nguyễn Thanh Hà - 543729 • Hoàng Anh Đào - 541695
 3. 2. Thu ngân sách nhà nước Thu ngân sách nhà nước là việc nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia hình thành quỹ ngân sách nhà nước nhằm thỏa mãn các nhu cầu của nhà nước.
 4. Nội dung Vai trò của thuế trong nền kinh tế xã 1. hội Phân loại thuế 2 Hệ thống thuế hiện hành ở VN 3 Phân biệt giữa thuế, phí, lệ phí 4
 5. a, Vai trò của thuế trong nền kinh tế • Tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước • Vai trò kích thích tăng trưởng kinh tế • Vai trò điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội
 6. b, Phân loại thuế * Theo tính chất - Nhóm thuế trực thu - Nhóm thuế gián thu * Theo đối tượng đánh thuế - Thuế đánh vào HĐSX KD - An ninh xã hội - Tài sản …….
 7. Phân loại thuế (tiếp) * Theo thuế suất + Đánh trên thu nhập, lợi nhuận + Thuế lũy tiến, lũy thoái + Thuế tỷ lệ ..… * Theo cấp chính quyền + Trung ương + Địa phương
 8. c, Hệ thống thuế hiện hành ở VN 1. Thuế giá trị gia tăng (VAT) 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 2. Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTTĐB) 7. Thuế nhà đất 3. Thuế xuất nhập khẩu (TXNK) 8. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 4. Thuế thu nhập cá nhân 9. Thuế Tài nguyên 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp 10. Lệ phí và các khoản thu khác (thuế TNDN)
 9. d, Phân biệt giữa thuế, phí, lệ phí * Thuế - Đóng góp bắt buộc mà không gắn liền với một lợi ích cụ thể nào - Nộp vào ngân sách chung để phân bổ - thông qua các chính sách chi tiêu của chính ph ủ - Quyền kiểm soát nguồn lực kinh tế được chuyển từ người nộp thuế sang Nhà nước * Phí, lệ phí - Tự nguyện trả tiền cho hàng hóa hoặc dịch vụ - Lợi ích nhận được có liên quan trực tiếp đến khoản chi trả - Có thể vào ngân sách nhà nước hoặc vào đối tượng thu phí trực tiếp
 10. 3.CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC o Khái niêm: Chi ngân sách nhà nước: Là quá trình phân phối, sử dụng quỹ ngân sách nhà nước cho việc thực hiện các nhiệm vụ của chính phủ. Thực chất của nó là việc cung cấp các phương tiện tài chính cho các nhiệm vụ của chính phủ.
 11. Phân loại Chi trả nợ Chi Chi đầu tư thường của chính phát triển phủ xuyên
 12. Chi đầu tư phát triển  Là khoản chi có tính chất tích lũy tác động đến cơ sở hạ tầng, năng lực sản xuất của nền kinh tế.  Chi đầu tư hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhà nước.  Chi góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh.  Chi các chương trình quốc gia, dự án nhà nước.  Chi cho hỗ trợ phát triển quốc gia.  Chi dự trữ nhà nước: lương thực, xăng dầu, ngoai tệ.
 13. Chi thường xuyên  Chi sự nghiệp: chi cho dịch vụ và hoạt động xã hội và nâng cao dân trí….  Chi quản lý nhà nước: chi cho các cơ quan quyền lực, cơ quan tư pháp, cơ quan hành pháp.  Chi cho quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.
 14. 3. Chi trả nợ của chính phủ Trả nợ vay trong nước: gốc lẫn lãi. Trả nợ nước ngoài: gốc và lãi.
 15. Đặc điểm của chi ngân sách nhà nước  Gắn với bộ máy nhà nước và những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội Gắn với quyền lực nhà nước, có tính pháp lí cao. Được xem xét hiệu quả trên tầm vĩ mô Mang tính chất không hoàn trả trực tiếp. Gắn chặt với sự vận động của các phạm trù giá trị khác như giá cả, lãi suất, tỷ giá hối đoái…
 16. 4.TỔ CHỨC CÂN ĐỐI NSNN
 17. I. KHÁI QUÁT VỀ CÂN ĐỐI NGÂN I. SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN) Cân đối NSNN là tổng hợp các khoản thu và chi của NSNN trong một thời kỳ và nguồn bù đắp thiếu hụt hoặc sử dụng kết dư của NSNN
 18. b) Đặc điểm của cân đối Ngân sách Nhà nước
 19. II. Bội chi ngân sách Bội chi NSNN được hiểu là chênh lệch giữa tổng số chi và tổng số thu của NSNN.
 20. Thu Chi A. Thu thường xuyên (thuế, phí, lệ D. Chi thường xuyên. E. Chi đầu tư. phí). B. Thu về vốn (bán tài sản nhà F. Cho vay thuần nước). (= cho vay mới – thu nợ gốc). C. Bù đắp thâm hụt. – Viện trợ. – Lấy từ nguồn dự trữ. Vay thuần (= vay mới – trả nợ gốc). A + B +C = D + E + F Bảng tóm tắt nội dung cân đối NSNN hàng năm
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2