intTypePromotion=1

HƯỚNG DẪN CẤP MÃ SỐ CHO CÁC ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

Chia sẻ: Huynh Thinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
210
lượt xem
10
download

HƯỚNG DẪN CẤP MÃ SỐ CHO CÁC ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đầu tiên phải có tờ khai của đơn vị về đăng ký mã số quan hệ ngân sách. Tài liệu tham khảo trong lĩnh vực hành chính quản lý ngân sách nhà nươc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN CẤP MÃ SỐ CHO CÁC ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

 1. 2011 HƯỚNG DẪN CẤP MÃ SỐ CHO CÁC ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH Huỳnh Cảnh Thịnh Sở Tài chính – Gia Lai 3/16/2011
 2. Hướng dẫn cấp mã số - Huỳnh Cảnh Thịnh & STC Gia Lai 2 HƯỚNG DẪN CẤP MÃ SỐ CHO CÁC ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 1. Đầu tiên phải có tờ khai của đơn vị về đăng ký mã số quan hệ ngân sách (Mẫu số 01 – MSNS - BTC). (Cần thiết để dễ dàng làm) 2. Đổi địa chỉ IP hiện tại: Properties Click Inernet Protocol (TCP/IP)  Click Properties Inernet Protocol   (TCP/IP) Properties đổi Default gateway đang ở 10.59.192.203 sang 10.59.192.202 - 10.59.192.203 để máy tính vào mạng Internet - 10.59.192.202 để máy tính vào những trang của Bộ Tài chính
 3. Hướng dẫn cấp mã số - Huỳnh Cảnh Thịnh & STC Gia Lai 3 10.59.192.203 10.59.192.202 OK 3. Vào Internet Options  Custom level Tìm đến mục File download , Automatic Prompting for file downloads - Enable - OK. Enable Custom level OK
 4. Hướng dẫn cấp mã số - Huỳnh Cảnh Thịnh & STC Gia Lai 4 Vào IE gõ qhns.btc 4. Đăng nhập vào hệ thống cấp mã số quan hệ ngân sách. Tên người sử dụng
 5. Hướng dẫn cấp mã số - Huỳnh Cảnh Thịnh & STC Gia Lai 5 5. Căn cứ vào tờ khai của đơn vị (có thể là quyết định) để cấp mới hay đổi tên và các thủ tục khác. 6. Các trường hợp về mã số: Bước 1: Click vào Cấp mã số ĐVQHNS  Nhập thông tin tệp tờ khai Nhập thông tin tệ p tờ khai Bước 2: Click vào công cụ tìm kiếm . Tìm kiếm
 6. Hướng dẫn cấp mã số - Huỳnh Cảnh Thịnh & STC Gia Lai 6 Gõ “ quản trị” vào điều kiện tìm kiếm  Click (Enter) hiện dòng admin_STCGLA  Chọn quản trị Sau khi Click vào Tìm kiếm , Ta sẽ được như bảng sau:
 7. Hướng dẫn cấp mã số - Huỳnh Cảnh Thịnh & STC Gia Lai 7 Click vào biểu tượng Thêm TK : Thêm TK Bước 3: Nhập thông tin đơn vị và cấp mã số: Mỗi đơn vị chỉ cấp một mã số. Một đơn vị chỉ có 01 mã số. Sau khi đã thấy Trang Đăng ký mã số ĐVSDND – Mẫu 01 – MSNS- BTC như tờ đăng ký của đơn vị: Những mục có (*) là những mục phải có thông tin. Những mục khác như QĐ, ngày ra QĐ có thể nhập cũng được không nhất thiết phải có, có thể bỏ qua.
 8. Hướng dẫn cấp mã số - Huỳnh Cảnh Thịnh & STC Gia Lai 8 Nhập tên đơn vị và click KT trùng tên để tránh tình trạng tên đơn vị đã có trong hệ thống: Tên đơn vị KT trùng tên Kết quả sẽ là: Tên ĐVQHNS này chưa tồn tại trong hệ thống Tên ĐVQHNS này chưa tồn tại trong hệ thống Bước tiếp theo ta xem đơn vị này thuộc loại đơn vị gì? (Mục này rất quan trọng nó sẽ quyết định ta cấp mã số đúng hay sai). Trong mục này có 2 loại đơn vị.
 9. Hướng dẫn cấp mã số - Huỳnh Cảnh Thịnh & STC Gia Lai 9 - Đơn vị dự toán/ đơn vị sử dụng ngân sách - Đơn vị khác có quan hệ với ngân sách Căn cứ vào tờ khai (Mẫu 01-MSNS-BTC) để xác định thông qua tên đơn vị và các thông tin cần thiết khác, có thể là loại hình đơn vị chẳng hạn. Có 2 trường hợp: + Nếu là đơn vị dự toán và sử dụng ngân sách thì ta để Đơn vị dự toán/ đơn vị sử dụng ngân sách, + Còn các đơn vị khác như Ban quản lý ví dụ: Ban quản lý các công trình, các Hội như: Hội nạn nhân chất độc màu da cam thì chọn Đơn vị khác có quan hệ với ngân sách . Sau khi đã xác định được loại đơn vị, tiếp theo ta sẽ nhập thông tin những mục còn trống. Căn cứ vào tờ khai của đơn vị xin cấp mã số để ta xác định loại hình đơn vị và chương ngân sách. Nhập thẳng (nếu biết) hoặc dùng công cụ tìm kiếm để nhập. Căn cứ vào loại hình để xác định chương ngân sách (Cần chắc chắn khi nhập mục này). Riêng Ban quản lý thì chương ngân sách 000. Thế mới là nước hầm xương !
 10. Hướng dẫn cấp mã số - Huỳnh Cảnh Thịnh & STC Gia Lai 10 Trên ví dụ là Phòng Dân tộc thị xã An Khê là đơn vị dự toán ta chọn mục Đơn vị dự toán/ đơn vị sử dụng ngân sách và đơn vị này là đơn vị quản lý hành chính 06 và không có mã chương trong quan hệ ngân sách nên ta chọn chương 799 (Các đơn vị khác) v à kết quả: Đơn vị dự toán/đơn vị sử dụng ngân sách 06 799 Mời vào !!
 11. Hướng dẫn cấp mã số - Huỳnh Cảnh Thịnh & STC Gia Lai 11 - Các mục khác trong bảng đăng ký có thể nhập hoặc bỏ trống . - Nhập số quyết định , ngày thành lập và cơ quan ra quyết định: Số Quyết định, ngày thành lập và Cơ quan ra QĐ Tìm kiếm - Địa điểm (*): Dựa trên tờ khai để xác định vị trí của đơn vị. Dùng công cụ tìm kiếm. Tìm kiếm đến tận xã (nếu biết rõ), còn không thì tìm kiếm đến huyện.  Dùng công cụ để tìm kiếm địa điểm ở huyện nếu ta không biết địa chỉ cụ thể, chọn huyện cần tìm (có nhiều cách tìm)
 12. Hướng dẫn cấp mã số - Huỳnh Cảnh Thịnh & STC Gia Lai 12 Tỉnh Huyện  Còn biết địa chỉ cụ thể của đơn vị. Chuyển mục Tra cứu sang Xã: Huyện Xã Chọn xã/phường/thị trấn nào cần tìm.
 13. Hướng dẫn cấp mã số - Huỳnh Cảnh Thịnh & STC Gia Lai 13 Kết quả tổng thể ví dụ này chỉ chọn ở Huyện và click Cập nhật: Địa điểm đơn vị Cập nhật Ta được kết quả như sau: - Đối với đơn vị dự toán/ đơn vị sử dụng ngân sách: Tạo mã thành công Mã số đã được cấp
 14. Hướng dẫn cấp mã số - Huỳnh Cảnh Thịnh & STC Gia Lai 14 - Đối với đơn vị khác có quan hệ với ngân sách. Ví dụ: Ban quản lý: Tạo mã thành công Mã số đã được c ấp Chương ngân sách 000 - Mã số đơn vị dự toán/đơn vị sử dụng ngân sách: Mã số đầu 1 - Mã số đơn vị khác có quan hệ với ngân sách: Mã số đầu 3 Bước 4: Phê duyệt mã số vừa cấp: Cấp mã số ĐVQHNS  Phê duyệt mã số ĐVQHNS P hê duyệt mã số ĐVQHNS
 15. Hướng dẫn cấp mã số - Huỳnh Cảnh Thịnh & STC Gia Lai 15 Nhập mã số vừa tạo thành công hoặc những thông tin liên quan đến đơn vị. Thông thường mã số vừa tạo xong xuất hiện luôn khi ta  vào mã số vừa tạo và Click vào vào phê duyệt mã số. Click dấu Duyệt, click OK khi có bảng thông báo.  Duyệt - Click - - - -
 16. Hướng dẫn cấp mã số - Huỳnh Cảnh Thịnh & STC Gia Lai 16 Bước 5: In Giấy chứng nhận mã số đơn vị quan hệ ngân sách: - Cấp mã số ĐVQHNS  In giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS. In giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS - - - Nhập mã số (thông tin về mã số) cần in báo cáo, click Tìm kiếm (Enter), cuối cùng click In GCN. Mã số (thông tin đơn vị) In GCN Tìm kiếm Click
 17. Hướng dẫn cấp mã số - Huỳnh Cảnh Thịnh & STC Gia Lai 17 Sẽ có một bảng thông báo: Click OK, sẽ xuất hiện một báo cáo, click vào biểu tượng bên góc trái màn hình: Export the report
 18. Hướng dẫn cấp mã số - Huỳnh Cảnh Thịnh & STC Gia Lai 18 - Bảng thông báo, chuyển Mục File Format: Rich Text Format (RTF), OK,. Rich Text Format (RTF) Click - Lưu Save the report, - Mở báo cáo (Open the report) và in ( Print).
 19. Hướng dẫn cấp mã số - Huỳnh Cảnh Thịnh & STC Gia Lai 19 Bước 1: Sửa/ đổi thông tin trước đây của đơn vị: Vào Xem/ Thay đổi/ Bổ sung TT  Sửa đổi/ Bổ sung thông tin ĐVQHNS.. Sửa đổi/ Bổ sung thông tin ĐVQHNS Nhập mã số hoặc thông tin về đơn vị cần tìm để sửa. Nhấn vào nút Sửa.
 20. Hướng dẫn cấp mã số - Huỳnh Cảnh Thịnh & STC Gia Lai 20 Mã số (thông tin đơn vị) Sửa Xuất hiện một tờ khai đã được nhập thông tin. Tìm đến nơi cần sửa, thay đổi. Sau đó nhấn nút Cập nhật. Kết quả sẽ hiện ra: Cập nhật thành công
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2