intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ Tài chính

Xem 1-20 trên 46388 kết quả Bộ Tài chính
 • Đề tài "Đánh giá sinh trưởng các giống Bạch đàn lai tại một số tỉnh Nam bộ" nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng của các giống bạch đàn lai được trồng khảo nghiệm tại một số tỉnh Nam bộ một cách khoa học và chính xác, làm cơ sở cho việc tuyển chọn các giống mới nhằm phục vụ sản xuất và cung cấp nguồn cho công tác cải thiện giống.

  pdf83p bakerboys05 23-06-2022 1 0   Download

 • Đề tài "Thông tin tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán (khảo sát Tạp chí Chứng khoán từ năm 1997 đến 2003)" góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề về lý luận và thực tiễn của việc thông tin tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán qua khảo sát các Tạp chí Chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán nhà nước thuộc Bộ Tài chính trong khoảng thời gian từ 1997-2003.

  pdf117p bakerboys05 23-06-2022 2 0   Download

 • Tài liệu "Dự án nâng cao kỹ thuật chăn nuôi bò sữa cho các trang trại quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Giải phẫu cơ quan sinh sản, sinh lý sinh sản cơ bản, rối loạn sinh sản, phương pháp khám qua trực tràng, phương pháp ghi chép kiểm tra sinh sản, chẩn đoán mang thai, các bệnh xung quanh thời kỳ sinh đẻ, đẻ và hỗ trợ đẻ.

  pdf32p ngoccthanh 30-06-2022 0 0   Download

 • Bài viết "Khai thác nguồn lợi tự nhiên và ương nuôi cá chình giống tại Việt Nam" đã xác định được mùa vụ, ngư cụ khai thác và cơ cấu thành phần loài từ nguồn giống tự nhiên tại các tỉnh vùng Nam Trung bộ, đồng thời cung cấp các thông tin kỹ thuật trong ương nuôi từ cá bột - giai đoạn chình trắng (Glass eel) lên cá giống - giai đoạn cá chình đen (Elver eel) như cơ cấu loài, các giai đoạn và thời gian ương nuôi, tỷ lệ sống và thức ăn được sử dụng trong quá trình quá trình ương giống.

  pdf6p ngoccthanh 30-06-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Khí hậu học - Chương 2: Cân bằng năng lượng toàn cầu. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Sự nóng lên và năng lượng, hệ mặt trời, cân bằng năng lượng trái đất, nhiệt độ phát xạ của trái đất, hiệu ứng nhà kính, cân bằng năng lượng bức xạ toàn cầu, sự phân bố độ chiếu nắng, cân bằng năng lượng tại đỉnh khí quyển, dòng năng lượng hướng cực. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf54p runordie4 27-06-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Phân tích và quản lý danh mục đầu tư - Chương 2: Chính sách đầu tư và phân bổ tài sản. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, đặc điểm và vai trò của chính sách đầu tư; chính sách đầu tư của nhà đầu tư cá nhân và tổ chức; khái niệm, đặc điểm, mục tiêu phân bổ tài sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p hidetoshidekisugi 16-06-2022 0 0   Download

 • Bài viết Khảo sát tỷ lệ tử vong không rõ nguyên nhân tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định được nghiên cứu nhằm góp phần bổ sung khoảng trống y văn về lĩnh vực tử vong không rõ nguyên nhân, làm tiền đề đối với các nghiên cứu sau này.

  pdf5p visherylsandber 28-06-2022 0 0   Download

 • Bài viết U xơ đơn độc dạng mỡ ác tính ở phổi - tổng quan tài liệu và báo cáo ca bệnh phân tích về đặc điểm giải phẫu bệnh và hình ảnh cắt lớp vi tính ngực, mong muốn được bổ sung vào ngân hàng các bệnh hiếm gặp ở phổi, qua đó giúp các bác sỹ sẽ có cách tiếp cận chính xác khi gặp ca bệnh tương tự.

  pdf12p visherylsandber 28-06-2022 3 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Từ vựng luyện thi TOEFL" tiếp tục trình bày các chủ đề xã hội, chính trị, văn hóa... Mỗi phần được bố cục thành các bài học dễ hiểu, bắt đầu là một danh sách liệt kê 10 từ vựng mà bạn sẽ học trong bài. Điểm đặc biệt của cuốn sách chính là phần “6 bí quyết nhanh chóng đạt điểm cao trong kỳ thi TOEFL” ở ngay sau lời giới thiệu này.

  pdf112p visusanwojcicki 23-06-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao (Advanced financial management) - Chương 5: Tự nghiên cứu về Quản trị chiến lược tài trợ. Chương này giúp học viên hiểu được khái niệm cơ cấu vốn và đòn bẩy tài chính; lá chắn thuế và chi phí sử dụng vốn; ứng dụng ảnh hưởng của cơ cấu vốn tới giá trị doanh nghiệp, chi phí vốn bộ phận và WACC;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p hidetoshidekisugi 16-06-2022 0 0   Download

 • Bài viết Phân tích phả hệ di truyền và đặc điểm bộ gen của các chủng virus cúm gia cầm H5N6 phân lập tại Việt Nam trong năm 2014-2015 trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp phục hồi virus trên phôi trứng; Phương pháp RT-PCR; Phương pháp giải trình tự gen và phân tích gen.

  pdf7p viabigailjohnson 10-06-2022 1 0   Download

 • Bài viết Nghiên cứu tính toán kết cấu móng trụ điện gió trên bờ trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp tính toán và cấu tạo cốt thép móng trụ; Ứng suất tại đáy móng trụ dưới tác dụng của tổ hợp bao; Tính toán cốt thép móng.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 2 0   Download

 • Bộ luật lao động 2019 hướng tới giải quyết các khoảng cách về giới còn hiện hữu. Đây có thể nói là văn bản pháp luật toàn diện nhất điều chỉnh các vấn đề về lao động, việc làm tại Việt Nam và đã đề cập tới một số lĩnh vực đang tồn tại bất bình đẳng. Từ đó đưa ra các quy định nhằm đảm bảo Bình đẳng giới cho người lao động tại nơi làm việc. Bài viết "Một số điểm mới về bình đẳng giới trong Bộ luật lao động sửa đổi năm 2019" đưa ra những điểm mới này ở Bộ luật lao động 2019 trong sự so sánh với Bộ luật lao động năm 2012.

  pdf3p runordie2 06-06-2022 0 0   Download

 • Bài viết "An sinh xã hội trong bối cảnh phát triển kinh tế và môi trường hiện nay ở Việt Nam" đề cập đến một số vấn đề: (i) Quan điểm về ASXH; (ii) Mối quan hệ giữa ASXH với kinh tế và môi trường; (iii) Thời cơ và thách thức triển khai ASXH trong bối cảnh kinh tế và môi trường hiện nay tại Việt Nam; (iv) Giải pháp triển khai đồng bộ chính sách ASXH trong điều kiện kinh tế và môi trường hiện nay.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 3 1   Download

 • Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng tài khoản tiền (Mẫu S2-08/KB/TABMIS) được ban hành theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính. Mẫu báo cáo nêu rõ tên tài khoản, loại tiền, ngày hiệu lực, số bút toán,... Mời bạn tham khảo.

  doc3p thenthenn 23-06-2022 4 0   Download

 • Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (Mẫu số: BC21/AC) được ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính. Đây là mẫu báo cáo được các cơ quan tổ chức doanh nghiệp hoặc cá nhân gửi tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, cá nhân báo cáo về việc làm mất, cháy, hỏng hóa đơn của mình. Mẫu nêu đầy đủ số lượng hóa đơn bị cháy, hỏng, mất kèm theo tên, ký hiệu hóa đơn.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 3 0   Download

 • Mẫu Giấy rút vốn đầu tư (Mẫu số C3-01/NS) được ban hành theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính. Giấy rút vốn đầu tư có thể hiểu là chứng từ kế toán do đơn vị chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án (gọi chung là chủ đầu tư) lập, gửi đến Kho bạc nhà nước để rút vốn đầu tư (bao gồm cả vốn chương trình Mục tiêu có tính chất đầu tư và vốn đầu tư khác).

  pdf1p thenthenn 23-06-2022 7 0   Download

 • Mẫu Sổ cái tài khoản kế toán (Mẫu S2-01/KB/TABMIS) được ban hành theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính. Mẫu sổ nêu rõ tên tài khoản, số tiền phát sinh, số dư đầu kỳ,... Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 1 0   Download

 • Mẫu Sổ chi tiết tài khoản (Mẫu S2-02/KB/TABMIS) được ban hành theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính. Sổ ghi rõ tài khoản, tên tài khoản, loại tiền, ngày ghi sổ, tài khoản đối xứng, số bút toán, phát sinh nợ, số dư cuối năm.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 2 0   Download

 • Mẫu Thư xác nhận thu nhập năm (Mẫu số: 20/TXN-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mẫu thư này nêu rõ họ tên người xác nhận thu nhập, thu nhập, tiền thuê nhà... Mời bạn tham khảo để nắm rõ hơn

  pdf1p thenthenn 23-06-2022 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bộ Tài chính
p_strCode=botaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2