intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

BỘ 100+ TÀI LIỆU

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG HỆ THỐNG THANG, BẢNG LƯƠNG

109 Tài liệu 891 lượt tải

QUY ĐỊNH VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG NĂM 2021 MỚI NHẤT!

 Thang lương, bảng lương là gì?

 Hồ sơ xây dựng thang bảng lương gồm những gì?

 Thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ra sao?

 Những lưu ý nào cần thiết trong quá trình xây dựng thang, bảng lương?

Xây dựng quy chế tiền lương doanh nghiệp phải được căn cứ theo mức lương tối thiểu vùng, hệ thống thang bảng lương phải nộp cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, đây là bắt buộc đối với hầu hết các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Việc xây dựng thang bảng lương thể hiện sự minh bạch trong việc trả lương cho nhân viên. Lãnh đạo doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn trong việc quản lý nhân sự, vì căn cứ vào thang bảng lương người lao động sẽ được trả lương theo đúng quy định và năng lực làm việc của mình. Từ đó, tạo động lực cho người lao động phấn đấu để đạt mức lương cao hơn và năng suất lao động cũng được tăng lên.

Nhằm giúp doanh nghiệp nắm được cách thức xây dựng thang, bảng lương theo quy định cũng như những lưu ý cần thiết trong việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết quá trình đăng ký thang, bảng lương cho doanh nghiệp. TaiLieu.VN tổng hợp và gửi đến nhà quản trị bộ tài liệu “Hướng Dẫn Xây Dựng Hệ Thống Thang, Bảng Lương”. Bộ tài liệu cung cấp cho bạn công cụ quản trị tiền lương của nhân viên trong hệ thống quản lý lao động doanh nghiệp.

BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG HỆ THỐNG THANG, BẢNG LƯƠNG GIÚP BẠN:

 Nắm được các thủ tục, hồ sơ đăng ký thang, bảng lương

 Tuân thủ nguyên tắc xây dựng thang bảng lương theo quy định

 Thiết lập chính sách lương, thưởng khuyến khích nhân viên

 Xây dựng quy chế trả lương, thưởng, phụ cấp lao động

 Rút ngắn thời gian thiết lập, xây dựng hệ thống bảng lương

 Xây dựng văn hóa, môi trường làm việc chuyên nghiệp

NỘI DUNG BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG HỆ THỐNG THANG, BẢNG LƯƠNG GỒM:

1. Hồ sơ đăng ký thang, bảng lương (6 tài liệu)

  Mẫu Công văn đăng ký thang, bảng lương

  Mẫu Quyết định ban hành hệ thống thang, bảng lương

  Mẫu Biên bản thông qua hệ thống thang, bảng lương

  Mẫu Hệ thống thang lương, bảng lương

  Mẫu Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện

  Mẫu Quy chế lương, thưởng, phụ cấp chung

2. Quy chế lương, thưởng nhân viên (12 tài liệu)

  Mẫu Quy chế lương, thưởng, chế độ

  Mẫu Quy chế lương, thưởng bán hàng

  Mẫu Quy trình chấm công

  Mẫu Bảng đăng ký làm thêm giờ

  Mẫu Danh sách ký hiệu công và quy đổi công

  Mẫu Đơn đề xuất tăng lương

3. Quy trình tính lương và phụ cấp (18 tài liệu)

  Mẫu Quy trình tính lương và các khoản phụ cấp

  Mẫu Quy định quản lý giờ công lao động

  Mẫu File tính lương và phụ cấp hỗ trợ

  Mẫu Bảng tính BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ

  Mẫu Bảng tính thuế thu nhập cá nhân

  Mẫu Bảng tiền lương thực lĩnh

4. Quy trình trả lương nhân viên (16 tài liệu)

  Mẫu Quy chế trả lương, thưởng

  Các phương pháp xác định tiền lương lao động

  Mẫu Bảng thanh toán tiền lương

  Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng

  Mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

  Mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

5. Ebook Hệ thống xây dựng bảng lương (25 ebook)

  Ebook Hệ thống tiền lương và tiền công

  Ebook Tối đa hóa năng lực nhân viên

  Ebook Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả

  Ebook Đồng tiền lên ngôi

  Ebook Chiến tranh tiền tệ

  Ebook Diệu lực sâu thẳm của doanh nhân

6. Video Hệ thống xây dựng bảng lương (32 video)

  Video Cách xây dựng hệ thống thang bảng lương

  Video Cách xây dựng bảng lương hoàn chỉnh

  Video Hướng dẫn thiết lập bảng lương

  Video Kế toán lương và các khoản trích theo lương

  Video Xây dựng hệ thống KPI và lương 3P

  Video Tạo bảng chấm công tự động trong Excel

ĐÃ CÓ 891 LƯỢT TẢI BỘ TÀI LIỆU XÂY DỰNG HỆ THỐNG THANG, BẢNG LƯƠNG

CÒN BẠN CHỈ CẦN NÂNG CẤP TÀI KHOẢN VIP

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2