Hướng dẫn giảng dạy môn tin học cấp tiểu học

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
858
lượt xem
174
download

Hướng dẫn giảng dạy môn tin học cấp tiểu học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

UNND HUYỆN LƯƠNG SƠN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 33/PGD&ĐT-GDTH V/v hướng dẫn dạy và học môn tin học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học cấp tiểu học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giảng dạy môn tin học cấp tiểu học

  1. UNND HUYỆN LƯƠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 33/PGD&ĐT-GDTH V/v hướng dẫn dạy và học Lương Sơn, ngày 30 tháng 9 năm 2009 môn tin học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học cấp tiểu học. Kính gửi: Các trường tiểu học trong toàn huyện. Căn cứ Quyết định số 50/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/10/2003 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành chương trình môn Tiếng Anh và Tin học ở cấp tiểu học; Căn cứ công văn số 7312/BGDĐT-GDTH ngày 21/8/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; công văn số 1447/HD-SGD& Đ T-TH ngày 01/9/2009 về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 đối với giáo dục tiểu học”; Thực hiện kế hoạch công tác giáo dục tiểu học năm học 2009 – 2010 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lương Sơn. Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lí, đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục; Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường tiểu học thực hiện chương trình dạy học môn tin học tự chọn và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học như sau: A. DẠY HỌC MÔN TIN HỌC: 1
  2. I. Chương trình môn Tin học ở cấp Tiểu học: 1. Mục tiêu: Môn Tin học ở trường Tiểu học nhằm giúp học sinh: a) Có hiểu biết ban đầu về Tin học và ứng dụng của Tin học trong đời sống và học tập; b) Có khả năng sử dụng máy tính điện tử trong việc học những môn khoa học khác, trong hoạt động, trong vui chơi giải trí nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và tạo điều kiện để trẻ em thích ứng với đời sống xã hội hiện đại; c) Bước đầu làm quen với cách giải quyết vấn đề có sử dụng công cụ tin học. 2. Kế hoạch dạy học, chương trình và sách giáo khoa: a) Kế hoạch dạy học: Các trường đã được cấp phòng máy tổ chức dạy môn Tin học cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 trên cơ sở là môn học tự chọn; được tổ chức dạy học một cách tự nguyện theo sự thỏa thuận giữa nhà trường với phụ huynh học sinh. Kế hoạch dạy học chương trình môn Tin học theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. b) Nội dung, Chương trình và Sách giáo khoa: Thực hiện chương trình và sử dụng sách giáo khoa “Cùng học Tin học” quyển 1, quyển 2 và quyển 3 của Nhà xuất bản Giáo dục - Bộ GD&ĐT. c) Thời lượng giảng dạy: Chương trình dạy học được bố trí vào buổi thứ 2 và theo phân phối chương trình là 2 tiết/tuần (2 tiết x 35 tuần = 70 tiết). 2
  3. Trong quá trình dạy và học môn tin học, các trường bố trí hợp lý thời gian lý thuyết với thực hành cho học sinh để củng cố vững chắc kiến thức đã học. d) Về đánh giá và cho điểm: - Đánh giá kết quả học tập môn Tin học trên tinh thần khuyến khích, gây hứng thú cho học sinh đến lớp và hỗ trợ việc học tập các môn học khác của học sinh. Sử dụng các hình thức đánh giá thông thường (cả lí thuyết và thực hành) phối hợp hình thức trắc nghiệm, kiểm tra trên máy. - Cách đánh giá, cho điểm và xếp loại theo quy định hiện hành. 3. Hoạt động hỗ trợ: Các trường cần tạo sân chơi “Tin học” bằng nhiều hình thức nhằm giúp học sinh ham thích cái mới, sáng tạo trong học tập và có điều kiện giao lưu để học tốt môn tin học. Chủ động phát hiện học sinh có năng khiếu, tổ chức bồi dưỡng cho học sinh tham gia các cuộc thi tin học do ngành tổ chức. 4. Định hướng về phương pháp dạy học: - Học tập trong hoạt động và bằng hoạt động tự giác, tích cực; - Học lý thuyết gắn liền với thực hành; - Giáo dục vệ sinh học đường thông qua thực hành máy tính; - Các hình thức đánh giá thông thường (cả lý thuyết và thực hành ) sẽ được sử dụng phối hợp với hình thức trắc nghiệm, kiểm tra trên máy. 3
  4. II. Điều kiện tổ chức dạy tin học. 1. Cơ sở vật chất: Các đơn vị đã được cấp phòng máy cần bố trí phòng dạy tin học đảm bảo các điều kiện về ánh sáng, thông gió, hệ thống điện, các thiết bị an toàn chống cháy nổ, xây dựng nội quy phòng máy... nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên - học sinh trong giảng dạy và học tập. 2. Kinh phí hoạt động: - Các trường tổ chức họp phụ huynh, tuyên truyền mục đích và lợi ích của môn Tin học; thỏa thuận việc huy động kinh phí trên tinh thần tự nguyện học, tự nguyện đóng góp kinh phí để bảo dưỡng, sửa chữa, khai thác mạng, tiền điện và tăng cường phương tiện... nhằm phục vụ công tác dạy học. - Lập sổ và chứng từ thu chi theo quy định hiện hành, tuyệt đối không được dùng tiền đóng góp của phụ huynh chi cho các việc khác không phục vụ cho dạy và học môn Tin học. B. ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC I. Công tác quản lí: Nhà trường cần nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQL - GV về vai trò, vị trí của công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học bằng nhiều hình thức cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên của nhà trường (chú trọng hình thức đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ, vừa học vừa thực hành ngay trong công việc của mình). Khuyến khích các đơn vị sử dụng phần mềm quản lí vào hoạt động của nhà trường (phần mềm quản lí CBGV, quản lí học sinh, quản lí CSVC phục vụ dạy và học . . . ) và thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin thường xuyên qua hòm thư điện tử của ngành. 4
  5. II. Hoạt động dạy học: - Đối với giáo viên phấn đấu biết sử dụng máy để soạn bài và khai thác mạng Internet để phục vụ dạy học, tiến tới nâng cao kỹ năng tin học để ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Các giáo án điện tử cần được xây dựng theo hướng có sự tham gia của tổ chuyên môn, của nhà trường và được sử dụng chung cho nhiều lớp. - Thực hiện tốt chương trình bồi dưỡng giáo viên học tin học, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lí, vào dạy học và chương trình dạy học môn tin học tự chọn cho học sinh tiểu học. Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường có kế hoạch triển khai và phối hợp với bộ phận chuyên môn cấp học để thực hiện tốt chương trình bồi dưỡng giáo viên học tin học, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lí, vào dạy học và chương trình dạy học môn tin học tự chọn hoặc tăng cường vào buổi thứ 2 cho học sinh tiểu học. 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản