intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn lập bảng cân đối phát sinh hàng tháng bằng Excel

Chia sẻ: Nguyen AAA | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

223
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cột Mã TK, tên TK: Dùng hàm VLOOKUP hoặc Coppy từ DM tài khoản về( luôn đảm bảo tằng DMTK luôn được cập nhật thường xuyên các TK về Khách hàng và phải đầy đủ nhất) + Cột Số dư đầu kỳ: Dùng hàm VLOOKUP tìm từ số dư cuối tháng trước về

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn lập bảng cân đối phát sinh hàng tháng bằng Excel

  1. Hướng dẫn lập bảng cân đối phát sinh hàng tháng bằng Excel + Cột Mã TK, tên TK: Dùng hàm VLOOKUP hoặc Coppy từ DM tài khoản về( luôn đảm bảo tằng DMTK luôn được cập nhật thường xuyên các TK về Khách hàng và phải đầy đủ nhất) + Cột Số dư đầu kỳ: Dùng hàm VLOOKUP tìm từ số dư cuối tháng trước về + Cột Số phát sinh Nợ và phát sinh có trong kỳ, sử dụng hàm SUMIF tổng hợp số liệu từ bảng Nhật ký chung của từng tháng sang. MÔ PHỎNG: ( đặt công thức tại địa chỉ ô cần tính)
  2. - Số dư cuối kỳ: + Cột Nợ = Max( Số dư Nợ đầu kỳ + Số PS Nợ trong kỳ- Số dư Có đầu kỳ – Số PS Có trong kỳ,0) + Cột Có = Max ( Số dư Có đầu kỳ+ Số PS Có trong kỳ – Số Dư Nợ đầu kỳ – Số PS Nợ tron kỳ,0) MÔ PHỎNG: - Dùng hàm SUBTOTAL tính tổng cho từng TK cấp 1 ( chỉ cần tính cho những tài khoản có chi tiết phát sinh ). Cú pháp = SUBTOTAL(9,dãy ô cần tính tổng)
  3. MÔ PHỎNG Sau đó tính lại dòng Tổng cộng trên CĐPS tháng bằng hàm SUBTOTAL. CÁCH KIỂM TRA SỐ LIỆU TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH. + Trên CĐPS thì tổng phát sinh bên Nợ phải bằng tổng phát sinh bên Có + Tổng PS Nợ trên CĐPS bằng tổng PS Nợ trên NKC + Tổng PS Có trên CĐPS bằng Tổng PS Có trên NKC + Các tài khoản loại 1 và loại 2 không có số dư bên Có. Trừ một số tài khoản như 159, 131, 214,.. + Các tài khoản loại 3 và loại 4 không có số dư bên Nợ, trừ một số tài khoản như 331, 3331, 421,.. + Các tài khoản loại 5 đến loại 9 cuối kỳ không có số dư. + TK 112 phải khớp với Sổ phụ ngân hàng, + TK 133, 3331 phải khớp với chỉ tiêu trên tờ khai thuế
  4. + TK 156 phải khớp với dòng tổng cộng trên Bacó cáo NXT kho + TK 142, 242 phải khớp với dòng tổng cộng trên bảng phân bổ 142, 242 + TK 211 , 214 phải khớp với dòng tổng cộng trên Bảng khấu hao 211
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2