intTypePromotion=1

Hướng dẫn sử dụng bộ ngân hàng đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 - Nghề: Điện công nghiệp

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
114
lượt xem
6
download

Hướng dẫn sử dụng bộ ngân hàng đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 - Nghề: Điện công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo sự chỉ đạo của Tổng cục dạy nghề về việc xây dựng ngân hàng đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009 - 2012) theo ngân hàng đề thi chung. Nhóm chuyên gia gồm 13 cán bộ giáo viên ưu tú của 13 trường cao đẳng nghề đã tiến hành xây dựng, chỉnh sửa và hoàn thiện bộ đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 nghề Điện công nghiệp. Sau đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ đề thi trên. Mời các bạn sinh viên tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng bộ ngân hàng đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 - Nghề: Điện công nghiệp

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2012 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  BỘ NGÂN HÀNG ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 3 NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP  Theo sự  chỉ  đạo của Tổng cục dạy nghề  về  việc xây dựng ngân hàng  đề  thi tốt nghiệp cao đẳng nghề  khóa 3 (2009 ­ 2012) theo ngân hàng đề  thi  chung. Nhóm chuyên gia gồm 13 cán bộ  giáo viên  ưu tú của 13 trường cao  đẳng nghề  đã tiến hành xây dựng, chỉnh sửa và hoàn thiện bộ  đề  thi tốt   nghiệp cao đẳng nghề  khóa 3 nghề  Điện công nghiệp, sau khi đã được tổ  chức thẩm định và chỉnh sửa, ban đề  thi hướng dẫn các cơ  sở  dạy nghề  có  đào tạo trình độ cao đẳng nghề sử dụng ngân hàng đề như sau: I. HƯỚNG DẪN CHUNG 1. Số lượng và mã đề thi  ­ 50 đề thi lý thuyết có ký hiệu mã ĐCN – LT X (X= 01 ÷ 50) ­ 50 đáp án chấm đề thi lý thuyết có ký hiệu mã DA LT­ ĐCN X (X=  01÷50) ­ 50 đề thi thực hành có ký hiệu mã ĐCN – TH X (X= 01 ÷ 50) Yêu cầu các trường không được tự ý thay đổi mã đề thi, đáp án. 2. Mẫu định dạng Đề thi thực hành theo mẫu định dạng đề thi tay nghề quốc gia năm  2010. 3. Nội dung và cấu trúc của đề thi ­  Nội dung: Nội dung đề  thi tốt nghiệp (phần bắt buộc) nằm trong   chương trình khung cao đẳng nghề  Điện công nghiệp do Bộ  Lao  động ­   1/4
  2. Thương binh và Xã hội ban hành và đáp  ứng được yêu cầu đánh giá, phân   loại trình độ kiến thức, kỹ năng của người học nghề đã tích luỹ được trong  quá trình học tập và rèn luyện.  ­ Cấu trúc: Mỗi đề thi gồm 2 phần:  + Phần bắt buộc đã được xây dựng hoàn chỉnh, yêu cầu các trường   không được sửa lại nội dung đề thi, đáp án, biểu điểm và phiếu chấm bài. + Phần tự  chọn: Do các trường tổ  chức biên soạn bổ  sung thêm câu  hỏi, bài tập vào đề thi, đáp án và biểu điểm, phiếu chấm bài để thành bộ đề  thi tốt nghiệp hoàn chỉnh của trường. II.   HƯỚNG   DẪN   SỬ   DỤNG   BỘ   ĐỀ   THI   LÝ   THUYẾT   CHUYÊN   MÔN  NGHỀ 1. Số lượng câu hỏi: Mỗi đề  thi có từ  3 đến 5 câu hỏi tùy theo từng đề  cụ  thể.  2. Thang điểm: Theo thang điểm 10, trong đó: phần bắt buộc: 7 điểm;  phần  tự chọn: 3 điểm 3. Thời gian làm bài: 150 phút, trong đó: phần bắt buộc: 105 phút; phần tự  chọn: 45 phút 4. Nội dung, cấu trúc của đề thi gồm 2 phần như sau: + Phần bắt buộc: Nằm trong chương trình khung trình độ  cao đẳng  nghề Điện công nghiệp của Bộ Lao động ­ Thương binh và Xã hội ban hành;  gồm có 01 câu thuộc môn học kỹ thuật cơ sở (MH: 7, 8, 11, 12, 13); từ 2 đến   3 câu còn lại thuộc các mô đun chuyên ngành (các MĐ: 16, 17, 18, 19, 20, 21,  22, 24, 25, 26, 27). + Phần tự chọn: Do các trường tự biên soạn theo chương trình đào tạo  Cao đẳng nghề Điện công nghiệp của trường đã được xây dựng và ban hành,  phần này từ 1 đến 2 câu tùy theo từng đề. 5. Biên soạn phần tự  chọn: Căn cứ  vào bộ  ngân hàng đề  thi, đáp án lý  thuyết tốt nghiệp cao đẳng nghề  Điện công nghiệp khóa 3 (2009 ­ 2012) do  2/4
  3. Tổng cục Dạy nghề ban hành, các trường tổ chức biên soạn bổ sung câu hỏi  và đáp án cho phần tự chọn thành bộ đề  thi tốt nghiệp hoàn chỉnh, đảm bảo   các yêu cầu sau: + Nội dung của các câu hỏi phần tự chọn phải bao phủ được toàn bộ  nội dung kiến thức, kỹ  năng của chương trình đào tạo trình độ  cao đẳng  nghề Điện công nghiệp do trường đã xây dựng và ban hành.  + Thời gian làm bài cho phần tự chọn là 45 phút. III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ ĐỀ THI THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN NGHỀ 1. Nội dung và cấu trúc của đề thi: Mỗi đề thi gồm 2 phần như sau:  + Phần bắt buộc: Nằm trong chương trình khung trình độ  cao đẳng nghề  Điện công nghiệp do Bộ Lao động ­ Thương binh và Xã hội ban hành, thuộc  các mô đun chuyên ngành (các MĐ: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27). + Phần tự chọn: Do các trường tự biên soạn theo chương trình đào tạo  trình độ  cao đẳng nghề  Điện công nghiệp của trường đã được xây dựng và   ban hành. Thang điểm: Theo thang điểm 100, trong đó: phần bắt buộc: 70 điểm;  phần tự chọn: 30 điểm, sau khi chấm xong thì điểm của bài thi được quy về  thang điểm 10 (làm tròn đến 1 chữ số thập phân). 2. Thời gian làm bài: Từ 240 phút đến 480 phút tùy theo từng đề cụ thể. 3. Biên soạn phần tự  chọn: Căn cứ  vào bộ  ngân hàng đề  thi thực hành tốt  nghiệp cao đẳng nghề  Điện công nghiệp khóa 3 (2009­2012) do Tổng cục  Dạy nghề ban hành, các trường tổ chức biên soạn bổ sung các mô đun phần  tự  chọn cho từng đề  để  hoàn thiện thành bộ  đề  thi tốt nghiệp hoàn chỉnh,  đảm bảo các yêu cầu sau: + Nội dung của các mô đun phần tự chọn phải bao phủ được toàn bộ  nội dung kiến thức, kỹ  năng của chương trình đào tạo cao đẳng nghề  Điện  công nghiệp do trường đã xây dựng và ban hành.  3/4
  4. + Thời gian làm bài cho phần tự  chọn tùy thuộc vào từng mô đun cụ  thể  nhưng phải đảm bảo yêu cầu không vượt quá 30% tổng thời gian của   toàn bài thi hoàn chỉnh (thời gian phần bắt buộc + thời gian phần tự chọn). Chuyên gia trưởng Đinh Ngọc Diệp 4/4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2