Hướng dẫn sử dụng Startup Repair - Công cụ sửa lỗi Windows 7

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
217
lượt xem
16
download

Hướng dẫn sử dụng Startup Repair - Công cụ sửa lỗi Windows 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong quá trình sử dụng máy tính, người sử dụng hệ điều hành Windows 7 có thể gặp phải tình huống hệ điều hành không thể khởi động do một số nguyên nhân như: • Xung đột giữa một số phần mềm ứng dụng, trình điều khiển thiết bị (driver) mới • Máy tính bị nhiễm virus và virus xóa, làm hỏng các file hệ thống, các file cấu hình của hệ điều hành Windows • Sử dụng các chương trình tác động tới cấu trúc logic của ổ đĩa (như các chương trình phân vùng ổ cứng…) gây nên mất thông...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng Startup Repair - Công cụ sửa lỗi Windows 7

  1. Hư ng d n s d ng Startup Repair - Công c s a l i Windows 7 Trong quá trình s d ng máy tính, ngư i s d ng h i u hành Windows 7 có th g p ph i tình hu ng h i u hành không th kh i ng do m t s nguyên nhân như: Xung t gi a m t s ph n m m ng d ng, trình i u khi n thi t b (driver) m i • Máy tính b nhi m virus và virus xóa, làm h ng các file h th ng, các file c u hình • c a h i u hành Windows S d ng các chương trình tác ng t i c u trúc logic c a ĩa (như các chương • trình phân vùng c ng…) gây nên m t thông tin v phân vùng kh i ng (boot partition) hay các thông tin khác … • Trong các trư ng h p này, m t s ngư i s d ng ã ch n phương án cài t l i h i u hành Windows 7. Tuy nhiên, vi c cài t l i h i u hành thư ng i kèm v i vi c ngư i s d ng ph i sao lưu các thông tin cá nhân, d li u lưu trên ĩa h th ng cũng như cài t l i trình i u khi n thi t b , các chương trình ph n m m, thi t l p l i các tham s h th ng, môi trư ng làm vi c… Quá trình sao lưu d li u, cài t l i, khôi ph c l i môi trư ng ban u có th tiêu t n nhi u th i gian, t vài ti ng t i vài ngày, th m chí nhi u tu n l . Công c Startup Repair (s a ch a thành ph n kh i ng) có trong ĩa cài t Windows 7 có th giúp kh c ph c hi n tư ng Windows 7 không kh i ng ư c mà không c n ph i cài t l i h i u hành. ây là m t trong nh ng công c ph c h i h th ng c a Microsoft, có nhi m v t ng dò tìm nguyên nhân và kh c ph c l i x y ra trong quá ng mà không làm nh hư ng n d li u c a ngư i s d ng, trình h i u hành kh i không làm m t các chương trình ã cài t trên máy, b o lưu trình i u khi n ph n c ng, các tham s h th ng, môi trư ng làm vi c. th c hi n Startup Repair trên Windows 7, b n hãy ti n hành theo các bư c sau: Bư c 1: Cho ĩa cài t Windows 7 vào ĩa DVD. Khi màn hình hi n lên thông báo Press any key to boot from CD or DVD… B n b m phím b t kỳ kh i ng t ĩa DVD. Bư c 2: Trong c a s Install Windows, b n b m Next.
  2. Bư c 3: Trong c a s m i xu t hi n, b n ch n Repair your computer. Bư c 4: Trong c a s System Recovery Options, b n ch n Use recovery tool that can help fix problems starting Windows. Sau ó b m Next.
  3. Trong c a s ti p theo, b n ch n Startup Repair. Quá trình Startup Repair b t u.
  4. Bư c 5: Sau khi quá trình Startup Repair k t thúc, b n b m Finish k t thúc. Lưu ý: N u quá trình Startup Repair thành công, h i u hành Windows 7 s kh i ng. N u không, b n có th ph i ch y l i công c Startup Repair m t l n n a ti p t c s a l i c a h th ng. N u sau khi ã ch y l i m t l n n a công c Startup Repair mà h i u
  5. hành Windows 7 v n không th kh i ng, b n nên mang máy tính n các Trung tâm ư c ki m tra, x lý. b o hành ho c Trung tâm s a ch a có uy tín Trong trư ng h p b n có th kh i ng Windows nhưng h i u hành Windows 7 ho t ng không n nh, xu t hi n các thông báo l i, ch y ch m…

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản