intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn tạo mục lục tự động trên word 2003

Chia sẻ: Nguyễn Khánh Phượng Phượng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

138
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn tạo mục lục tự động trên word 2003 giới thiệu với bạn đọc 9 bước tạo mục lục tự động trên word 2003 và 4 bước tạo mục lục tự động trên word 2007. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn tạo mục lục tự động trên word 2003

  1. HƯỚNG DẪN TẠO MỤC LỤC TỰ ĐỘNG TRÊN WORD 2003 HƯỚNG DẪN TẠO MỤC LỤC TỰ ĐỘNG TRÊN WORD 2003 Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo Mục Lục tự động trên word 2003, chỉ với vài cú tích đơn giản. Sau khi đã tạo xong nội dung báo cáo hay gì đó. Bạn cần t ạo m ục lục cho nó Bước 1: Tại trang bạn muốn đặt mục lục. bạn ghi chữ MỤC LỤC rồi căn giữa. sau đó xuống dòng. Các bạn chọn căn trái cho con trỏ chuột. - tiếp theo các bạn chọn View rồi tìm đến mục Outline như hình d ưới. Bước 2: Sau khi click chọn Outline các bạn sẽ thấy như hình dưới. - Các bạn tích chọn đầu dòng muốn hiển thị. - tại mục 2 các bạn tích chọn (Level_1) cho mục hiển thị ngoài cùng VD nh ư CHƯƠNG I OR CH ƯƠNG II trong các báo cáo của các bạn ấy. các mục nhỏ hơn như 1.1 hay 1.2 các bạn để Level 2. còn 1.1.1 hay 1.2.1 các b ạn chọn Level 2 Cái này tùy các bạn. mình nói thế chắc các bạn đã hi ểu ph ần nào cái này mình s ẽ trình b ầy kỹ ở dưới.
  2. Bước 3: như đã nói ở bước 2 các bạn tích đầu dòng cho phần con của VD phần con c ủa ch ương I . ở đây mình l ấy vd là phần con của lời bài hát là Mục 2. và chọn Level là 2. Bước 4: Sau đó các bạn lưu thiết lập lại bằng các bạn bết rồi đây hình dưới 
  3. Bước 5: Sau khi lưu xong. Các bạn nhấn vào thẻ View rồi chọn hiển thị là Print Layout để quay v ề đ ịnh d ạng trình soạn thảo bình thường. như hình dưới. Bước 6 : Sau khi trở về trình soạn thảo quen thuộc, các bạn l ết chuột về ph ần m ục lục mà các b ạn đã t ạo tr ước hay nói cách khác là nơi các bạn muốn đặt mục lục. ( Chú ý : Với m ột b ản báo cáo có nhi ều đầu dòng cần hiển thị. Mà các bạn muốn đặt mục lục ở trang đầu hay thứ 2 . 3 gì đó miễn là phía trước nội dung . thì các b ạn nên ước l ượng s ố ký tự sẽ hiển thị trong mục lục chiếm khoảng bao nhiêu trang . để khi trèn m ục l ục thì s ố trang không b ị nh ảy – khi làm các bạn sẽ vỡ ra thôi) - các bạn chọn thẻ Insert/ Reference/ Index and Tables… . như hình d ưới.
  4. Bước 7: Sau khi chọn Index and Tables… các bạn sẽ thấy một cửa s ổ như sau - Tại thẻ Index các bạn tích chọn mục 2 để hiển thị số trang. - Mục 3 là chọn dòng cách ngang hiển thị Bước 8: Tiếp theo các bạn chọn thẻ Table of Contents tích chọn như hình d ưới. ( Chú ý : khi các bạn làm ở bước hai Level các bạn chọn là mấy thì t ại m ục 2 này các b ạn ch ọn là s ố đó. Nếu S ố Level các bạn chọn nhiều hơn là 4 hay 5 Level mà các bạn chỉ muốn hi ển thị 2 hoặc 3 thì các b ạn ch ọn s ố nh ỏ ngược lại nó sẽ không hiển thị)
  5. Sau đó nhấn Ok để hoàn tất. Bước 9: Dưới đây là kết quả hiển thị . Chúc các bạn vui vẻ . bạn của các bạn BaoHTB 
  6. 1. Tạo mục lục tự động trong Word 2007  Tạo mục lục tự động trong Office 2007 Bài viết hướng dẫn tạo m ột m ục lục t ự đ ộng giúp b ạn ti ết ki ệm th ời gian và công sức bằng cách tận dụng những tiện ích có sẵn được nâng cấp thân thiện trong MS Word 2007. Đ ể t ạo ra m ục lục, bạn đánh dấu cấp độ nội dung và tiến hành chèn mục m ục b ằng ch ức năng có s ắn c ủa trình so ạn th ảo. Đánh dấu nội dung và trích xuất thành mục lục  Bước 1: Mở văn bản bạn cần tạo mục lục tự động Bước 2: Bạn chọn References trên trình đơn thông minh của bộ MS Office 2007 Bước 3: Lựa chọn vùng chức năng tạo mục lục tự động Table of Contents..
  7. Bước 4: Mục lục tự động được tạo trên nguyên tắc cấp độ nội dung, vì vậy, để t ạo nó b ạn ph ải lựa ch ọn c ấp đ ộ n ội dung cho phù hợp. Ví dụ: 3 phần mở đầu, nội dung, kết luận.. b ạn ch ọn level 1, các n ội dung nh ỏ h ơn s ẽ ch ọn level lớn hơn như level 2. Level 3. Phần trình bày dưới sẽ hướng dẫn chi tiết để các bạn dễ hình dung. Để đánh dấu đề mục trong bảng mục lục, các bạn chỉ cần đặt vị trí trỏ chuột vào dòng ch ứa đ ề m ục và xác đ ịnh m ức (level): Các bạn thao tác tương tự với các đề mục khác, chú ý chọn level thích h ợp.
  8. Sau khi đã hoàn thành việc xác định mức độ các đề mục trong bảng mục l ục các b ạn di chuy ển con tr ỏ chu ột đ ến v ị trí cần chèn mục lục và nhấn chọn biểu tượng Table of Contents... Bạn có thể chọn những kiểu trình bày sẵn có(Automatic...) hoặc tùy ch ọn chi ti ết b ằng cách nh ấn ch ọn Insert Table of Contents... Xuất hiện hộp thoại Index and Tables, chọn thẻ Table of Contents
  9. Print Preview: Kiểu mục lục sẽ hiển thị khi in Web Preview: Kiểu mục lục sẽ hiển thị ở dạng trang web Show page numbers: Hiển thị số trang. Right align page numbers: Hiển thị số trang bên lề phải. Use hyperlinks instead of page numbers: Có sử dụng liên kết từ mục lục tới trang đặt Heading Tab leader: Chọn loại đường tab từ cuối các Heading đến số trang. Show levels: Số cấp độ Heading. Nút Show Outlining Toolbar: Cho hiển thị thanh công cụ Outlining trên cửa s ổ MS Word Nút Options...: Mở hộp thoại Table of Contents Options: Tùy chọn thêm một s ố tính năng khác. Nút Modify...: Mở hộp thoại Style, sửa đổi định dạng font chữ cho nội dung phần m ục lục t ự đ ộng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2